Bản đồ quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội năm 2021

Những khu đất này nằm trong quy hoạch sử dụng đất, tức là sắp được thu hồi, chuyển đổi để thực hiện dự án trên địa bàn huyện Vạn Phúc.

Quy hoạch sử dụng đất năm 2021 tại quận Vạn Phúc, TP Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 1.

Một góc huyện Vạn Phúc. (Ảnh tư liệu: hawu).

Theo Nghị quyết số 21 của UBND TP Hà Nội về phê duyệt danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 (tháng 12/2020), có một dự án tại quận Vạn Phúc thu hồi đất để thực hiện là phường Phạm Phúc, khu dân cư mới. khu dân cư Hà Nội.

xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất huyện Hà Đông

Trước đó, vào tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản cho ý kiến ​​về danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, lâm nghiệp và đánh giá kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Các thành phố cấp huyện ở Hà Nội.

Quy hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Vạn Phúc, TP Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 2.

Phường Vạn Phúc trên Bản đồ vệ tinh Google.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp danh sách các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Hedong. Theo văn bản, còn có nhiều dự án khác trên địa bàn huyện Vạn Phước dự kiến ​​sẽ sớm thu hồi đất, trong đó:

Tìm hiểu thêm: Quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trung

– Khu đấu giá Dongsen – Hoàn thành việc thu hồi đất từ ​​Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Hà Đông.

– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Đông Làng dệt lụa Vạn Phúc 02 Khu hợp tác Khu thủ công mỹ nghệ Đấu giá cho thuê đất.

– Xây dựng quảng trường, cây xanh tại huyện Vạn Phúc thuộc UBND huyện Vạn Phúc (CĐD đất phi nông nghiệp khác).

Tải xuống danh sách các dự án trong Quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Hedong tại đây

Mời xem tại đây Nghị quyết số 21 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt danh mục phương án kỹ thuật, thu hồi đất năm 2021.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…