Bản đồ quy hoạch

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

0 20220407201204513

 Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất mở rộng ngõ 193 Phú Diễn

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 193 Phú Diễn với diện tích khoảng 2.109,097 m2, dài khoảng 300 m.

1 20220407201232497

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

1 1 20220407201238542

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

1 2 2022040720124369

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở bên hông trường Tiểu học Phú  Diễn. 

1 3 20220407201247473

 Đoạn đầu khu đất đã thu hồi mở đường.

1 4 20220407201252373

 Đoạn tiếp theo mở rộng ngõ 193 Phú Diễn.

1 5 20220407201612850

 

1 6 20220407201617802

 

1 7 20220407201621905

 Khu đất kết thúc đoạn ngách 193/64 Phú Diễn.

11. Khu đất mở rộng ngõ 193 đoạn qua chợ Phú Diễn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 193 đoạn qua chợ Phú Diễn với diện tích khoảng 2.086,675 m2, dài khoảng 216 m.

2 20220407203351618

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

2 1 20220407203818774

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

2 2 2022040720382389

 Khu đất có điểm đầu ở THCS Phú Diễn A.

2 3 20220407203827344

 

2 4 20220407203831316

 Và kết thúc đoạn chợ Phú Diễn.

12. Khu đất mở rộng đường Đức Diễn kéo dài

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Đức Diễn kéo dài với diện tích khoảng 2.782,679 m2, dài khoảng 186 m.

3 20220408065556618

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

3 1 2022040806560247

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

3 2 20220408065606634

 

3 3 20220408065613140

 

3 4 20220408065617617

 Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

– Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

– Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…