Thông tin quy hoạch

Quy hoạch sử dụng đất là gì? Những quy định – nguyên tắc của lập quy hoạch sử dụng đất?


Đối với khách hàng là nhà đầu tư hay môi giới bất động sản, thông tin quy hoạch sử dụng đất là tài liệu cần thiết mà họ cần biết để bổ sung cho quyết định đầu tư của mình.

Ý tưởng quy hoạch sử dụng đất là gì? Nêu vai trò của quy hoạch sử dụng đất trong phát triển kinh tế – xã hội? Tìm hiểu thêm những vấn đề này của Vuongphat.com.vn qua bài viết dưới đây.

quy hoạch sử dụng đất là gì

Quy hoạch sử dụng đất là sự phân bố, khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian nhất định. (khoản 2 mục 3 luật đất đai 2013)

Quy hoạch sử dụng đất bao gồm quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất vùng, quy hoạch sử dụng đất bảo tồn, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng. Kế hoạch sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền lập theo quy định của pháp luật về đất đai với kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Tầm quan trọng của quy hoạch sử dụng đất

“Đất đai” là một bộ phận nhất định của lãnh thổ có hoàn cảnh tự nhiên, lãnh thổ có thuộc tính tự nhiên qua thời gian hoặc được tạo mới (đặc điểm địa hình, điều kiện địa hình, địa chất, thảm thực vật…), tạo điều kiện nhất định để sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Để sử dụng đất đai phù hợp với mục đích nào cần phải trải qua một quá trình nghiên cứu lao động sáng tạo để xác định ý nghĩa, mục đích sử dụng của từng bộ phận lãnh thổ và đề xuất trình tự sử dụng đất nhất định của nội dung quy hoạch sử dụng đất.

Về bản chất, cần xác định trên cơ sở hiểu đất đai là đối tượng của quan hệ sản xuất trong lĩnh vực sử dụng đất (gọi là quan hệ đất đai) và tổ chức sử dụng đất đai (coi đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt) có quan hệ mật thiết với xã hội. – phát triển kinh tế.

Mọi hoạt động sản xuất của đời sống con người đều liên quan đến một đơn vị lãnh thổ nhất định. Điều đó cũng có nghĩa quy hoạch sử dụng đất là một hiện tượng kinh tế – xã hội thể hiện đồng thời ba tính chất kinh tế, kỹ thuật và tính pháp lý.

Tiết kiệm: Thể hiện qua hiệu quả sử dụng đất.

kỹ thuật: Bao gồm các nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật trong đo đạc, thành lập bản đồ, thành đồ và xử lý số liệu…

tính hợp pháp: Xác nhận tính pháp lý về mục đích và quyền sử dụng đất theo quy hoạch để đảm bảo việc sử dụng và quản lý đất theo đúng quy định của pháp luật.

Quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất sẽ ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tranh chấp lấn chiếm, hủy hoại đất đai, phá vỡ cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường dẫn đến làm mất hoặc hạn chế khả năng sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội và những hậu quả khó lường về mất ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng ở bất kỳ địa phương nào, nhất là trong thời kỳ nền kinh tế vận hành theo chính sách kinh tế của đất nước.kinh tế thị trường hiện nay.

Vai trò của quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cũng như của vùng và địa phương.

Quy hoạch sử dụng đất gần như là một quy hoạch tổng thể cũng như mọi quy hoạch khác như quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, quy hoạch phát triển vùng, v.v.

Quy hoạch sử dụng đất là căn cứ quan trọng của kế hoạch sử dụng đất hàng nămtrên cơ sở đó triển khai, lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, vùng, địa phương.

Quy hoạch sử dụng đất là cơ sở để thực hiện quản lý nhà nước trên lãnh thổ quy hoạch (hoặc của cả nước, của vùng tuỳ theo phạm vi lập quy hoạch). Quy hoạch sử dụng đất sẽ hạn chế tình trạng sử dụng đất tự phát không theo quy hoạch, gây hậu quả lãng phí về nhân lực, tài nguyên.

Vai trò của quy hoạch sử dụng đất tạo sự ổn định pháp lý cho quản lý nhà nước về đất đai, làm cơ sở để giao đất, cho thuê đất, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quy hoạch sử dụng đất tạo nhiều điều kiện để tạo cơ chế điều tiết tích cực việc phân bổ quỹ đất cho các mục đích phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, hạ tầng kinh tế – xã hội.

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ hữu hiệu giúp nhà nước nắm chắc quỹ đất và xây dựng chính sách sử dụng đất đồng bộ, có hiệu quả cao, hạn chế sự chồng chéo trong quản lý đất đai, ngăn ngừa mâu thuẫn sử dụng đất, hiện tượng chuyển mục đích sử dụng đất tùy tiện, tiêu cực. hiện tượng tranh chấp, xâm chiếm, tàn phá đất đai, phá vỡ cân bằng sinh thái.

Nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất

Theo Điều 35 Luật Đất đai 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018 quy định rõ nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và yêu cầu việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ các nguyên tắc này.

Về nguyên tắc, việc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau:

+ Khi lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù và tính liên kết vùng; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp đô thị. Điều này nhằm nắm bắt và đảm bảo tính cụ thể của quy hoạch bằng việc lập quy hoạch chi tiết phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng của các vùng.

+ Nguyên tắc cơ bản của quy hoạch sử dụng đất là bảo vệ chặt chẽ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vì đây là những loại đất quan trọng cả về kinh tế và tự nhiên.

+ Quy hoạch phải đảm bảo cân đối giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Cân đối giữa các nhu cầu sử dụng đất được xem xét trên cơ sở tình hình sử dụng đất các năm trước, cũng như tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực cần phát triển.

+ Việc lập quy hoạch sử dụng đất phải bảo đảm sử dụng hợp lý tài nguyên; thích ứng theo giai đoạn với biến đổi khí hậu, sự linh hoạt này cần có sự quan tâm và biện pháp từ cơ quan quy hoạch.

+ Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia là quy hoạch cơ bản, quy hoạch có tầm nhìn rộng nhất nên khi lập quy hoạch sử dụng đất phải đưa nội dung phân bố, sử dụng đất vào quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Theo đó, quy hoạch sử dụng đất bao gồm: quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch sử dụng đất bảo tồn.

+ Theo quy định của Luật Đất đai, kỳ kế hoạch sử dụng đất là 10 năm; tầm nhìn cho quy hoạch sử dụng đất.

Các câu hỏi “quy hoạch sử dụng đất là gì”; “Tầm quan trọng của Quy hoạch sử dụng đất” và “Vai trò của Quy hoạch sử dụng đất” sẽ được thảo luận trong bài báo này. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập.

Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

Vị trí địa lý Phú Quốc

Bản Đồ Hành Chính Phú Quốc|Tra Cứu Thông Tin quy hoạch Phú Quốc 2022

Phú Quốc là một hòn đảo nằm trong  vịnh Thái Lan và đây cũng là một hòn đảo lớn nhất tại Việt Nam. Nổi tiếng với những cảnh…

Vị trí địa lý Phú Thọ

Bản đồ du lịch Phú Thọ| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất

Tỉnh Phú Thọ, tọa lạc ở phía Bắc Việt Nam, nổi tiếng với lịch sử và văn hóa phong phú. Đây là một điểm đến hấp dẫn cho…

c 470 1678940841 6482

Bản đồ Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên| Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Tuy Hòa. Chúng…

c 24 1677489666 7851

Bản Đồ Tỉnh Nam Định – Thông Tin Quy Hoạch mới nhất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ tỉnh Nam Định chi tiết và thông tin quy hoạch tỉnh Nam Định. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp…

Vị trí địa lý Lào Cai

Bản đồ quy hoạch Lào Cai | Bản đồ hành chính Lào Cai Phóng To

Lào Cai là tỉnh miền núi Tây Bắc trên bản đồ Việt Nam. Trong những năm gần đây Lào Cai đang vươn lên và phát triển mạnh mẽ…

Vị trí địa lý Lạng Sơn

Bản đồ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn | Bản đồ Lạng Sơn khổ lớn phóng to

Lạng Sơn là tỉnh miền núi thuộc vùng đông bắc trên bản đồ Việt Nam. Đây là tỉnh có vị trí chiến lược trong an ninh quốc phòng…