Bản đồ quy hoạch

Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Hưng Hội là một xã của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Thông tin tổng quan:
Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
Thành lập: 25/7/1979
Diện tích: 28,94 km²
Dân số: 12.888 người (2019)
Mật độ: 469 người/km² (2019)
Mã hành chính: 31909.0

Lịch sử hình thành xã Hưng Hội

Thời Pháp thuộc

Ngày 5 tháng 10 năm 1917, quận Vĩnh Lợi có một tổng là Thạnh Hoà, trong đó có làng trực thuộc Hưng Hội.

Giai đoạn 1956 – 1976

Việt Nam Cộng hòa

Sau năm 1956, các làng gọi là xã.

Năm 1957, quận Vĩnh Châu bị giải thể, sáp nhập vào quận Vĩnh Lợi cùng thuộc tỉnh Ba Xuyên. Quận Vĩnh Lợi lúc bấy giờ có: Tổng Thạnh Hòa, trong đó có xã Hưng Hội.

Năm 1964, quận Vĩnh Lợi có tổng Thạnh Hòa, trong đó có xã Hưng Hội.

Từ năm 1976 đến nay

Ngày 25 tháng 07 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 275-CP về việc điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Vĩnh Lợi thuộc tỉnh Minh Hải: Chia xã Hưng Hội thành hai xã lấy tên là xã Hưng Hội và xã Hưng Thành.

Ngày 8 tháng 11 năm 1990, lúc này xã Hưng Hội thuộc huyện Vĩnh Lợi.

Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 96/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vĩnh Lợi để thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu:. Sau khi thành lập huyện Hoà Bình, theo đó xã Hưng Hội thuộc huyện Vĩnh Lợi.

Địa giới hành chính

Xã Hưng Hội nằm ở phía đông nam huyện Vĩnh Lợi, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp xã Hưng Thành
  • Phía tây giáp thành phố Bạc Liêu và thị trấn Châu Hưng
  • Phía nam giáp thành phố Bạc Liêu
  • Phía bắc giáp thị trấn Châu Hưng.
Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi
Bản đồ vị trí xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi

Phân chia hành chính xã Hưng Hội

Xã Hưng Hội được chia thành 8 ấp: Cả Vĩnh, Cái Giá, Cù Lao, Đay Tà Ni, Giả Tiểu, Nước Mặn, Phú Tòng, Sóc Đồn.

Bản đồ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi

Bản đồ giao thông xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi
Bản đồ giao thông xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. (Open Street Map)

Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi nhìn từ vệ tinh

Bản đồ vệ tinh xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi
Bản đồ vệ tinh xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. (Satelite Map)

☛ Có thể bạn quan tâm: Danh sách phường xã Bạc Liêu

– Tìm kiếm nhanh quận huyện xã phường cần xem bản đồ:

  • Danh sách xã phường Việt Nam
  • Danh sách quận huyện Việt Nam
Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….