Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Hòn Đất, Kiên Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất, Kiên Giang được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Hòn Đất nằm ở phía bắc tỉnh Kiên Giang, có vị trí địa lý:

Huyện Hòn Đất có diện tích 1.039,57 km², dân số năm 2020 là 156.770 người, mật độ dân số đạt 151 người/km². Đây là huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Kiên Giang. Trên địa bàn huyện có một hòn cùng tên là Hòn Đất cao 260 m.
Quy hoạch chung Huyện Hòn Đất, bao gồm 2 thị trấn: Hòn Đất (huyện lỵ), Sóc Sơn và 12 xã: Bình Giang, Bình Sơn, Lình Huỳnh, Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Lâm, Mỹ Phước, Mỹ Thái, Mỹ Thuận, Nam Thái Sơn, Sơn Bình, Sơn Kiên, Thổ Sơn.

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Hòn Đất

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Hòn Đất nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Kiên Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua và được nâng cấp, xây dựng mới trên địa bàn.
Đường quốc lộ:
Huyện Hòn Đất có quốc lộ 80, đường Điện Biên Phủ chạy qua – là các trục giao thông vô cùng quan trọng trong việc xây dựng kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng, mặt khác hệ thống giao thông thủy rất thuận lợi cho việc vận chuyển và giao lưu hàng hóa với tỉnh Kiên Giang và các địa phương khác.
Hệ thống đường đường tỉnh (ĐT)
Có 04 tuyến với tổng chiều dài khoảng 85,9 km, loại kết cấu là đường nhựa.

 • ĐT.970 (Đường kênh Tám Ngàn): Dài 12,3 km, điểm đầu QL 80, điểm cuối ranh tỉnh An Giang,.
 • Đường hành lang ven biển phía Nam, đường bộ ven biển,
 • Đường tỉnh Tri Tôn – Hòn Đất (ĐT.969),
 • Đường Gàn Gừa – Thổ Sơn – Lình Huỳnh (ĐT.963B).

Quy hoạch hệ thống đường huyện (ĐH): Nâng cấp toàn bộ ĐH.Sơn Bình đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng; nâng cấp tuyến ĐH.Nam Thái Sơn, ĐH.Mỹ Thái, ĐH.Mỹ Hiệp Sơn, ĐH.Kiên Hảo đạt tiêu chuẩn cấp VI đồng bằng.
Tuyến đường xã: Quy hoạch đạt cấp B đường giao thông nông thôn, mặt đường rộng 2,5 m, nền rộng 4,5m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng hoặc láng nhựa, các cầu trên tuyến đường xã đảm bảo trọng tải tối thiểu 2,5 T. Đối với những tuyến đường thôn, ấp của xã xây dựng đạt cấp C với mặt đường rộng 2 m, nền rộng 3 m, lộ giới 18 m. Ở những xã có điều kiện, khuyến khích xây dựng cấp cao hơn (A hoặc VI). Mục tiêu đến năm 2015 có 100% đường đến trung tâm các xã được nhựa hóa, 50% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa. Giai đoạn đến năm 2015, xây dựng mới 92,9 km, nâng cấp 25,8 km. Giai đoạn 2016 – 2020 xây dựng mới 218,6 km, nâng cấp 193,4 km.
Đường thủy: Kết hợp với hệ thống thủy lợi, nạo vét các tuyến giao thông thủy hiện nay. Các tuyến kênh vận tải thủy cấp III phải đảm bảo tĩnh không cầu bắc ngang tối thiểu 7 m, khẩu độ 30m; tuyến kênh vận tải thủy cấp IV tối thiểu 6 m, khẩu độ 25 m; tuyến kênh vận tải thủy cấp V tối thiểu 3,5 m, khẩu độ 20 m.

Về quy hoạch đô thị:

Ngày 15/6/2021 UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1443/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.
Theo quyết định, hướng phát triển đô thị thị trấn Hòn Đất đảm bảo phù hợp Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, phù hợp Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025. Cụ thể:

 • Đảm bảo việc sử dụng đất nông nghiệp cho phát triển đô thị, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội.
 • Trên cơ sở rà soát thực trạng phát triển để cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị thị trấn Hòn Đất theo tiêu chuẩn phân loại đô thị loại V cần đạt được cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm.
 • Xác định lộ trình đầu tư xây dựng các khu vực phát triển đô thị; xác định danh mục, nguồn vốn đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương.

Huyện Hoàn Đất sẽ tập trung đầu tư xây dựng 02 khu vực phát triển đô thị (cải tạo và mở rộng trung tâm thị trấn) thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000 được duyệt, quy mô 190,6 ha (phân vùng I) theo lộ trình sau:

 • Năm 2024: Khu 1: Rộng 63,33ha, là khu trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, công trình thương mại của huyện.
 • Đến năm 2025: Đầu tư xây dựng khu vực phát triển đô thị khu vực còn lại, phân vùng II thuộc phần mở rộng trung tâm thị trấn, gồm: Khu 2: 127,27ha, là khu dân cư thương mại – dịch vụ.

Vừa qua UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.
Theo quyết định, nội dung định hướng phát triển đô thị thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất được xác định như sau:

Tập trung đầu tư xây dựng 02 khu vực phát triển đô thị (cải tạo và mở rộng trung tâm thị trấn) thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000 được duyệt, quy mô khoảng 118,14ha (phân vùng I) theo lộ trình sau:
Đến Năm 2024: Khu 1: Rộng 54,89ha, là khu trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, công trình thương mại của thị trấn.
Đến năm 2025: Đầu tư xây dựng khu vực phát triển đô thị khu vực còn lại, phân vùng II thuộc phần mở rộng trung tâm thị trấn, gồm: Khu 2: 63,25ha, là khu dân cư văn hóa, thể thao – dịch vụ, giáo dục.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:

Định hướng Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Hoàn Đất nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến 2045, tầm nhìn đến 2050.
Theo đó, huyện Hòn Đất tập trung phát triển về công nghiệp và du lịch cụ thể như sau:

 • Phát triển cụm du lịch Hòn Đất – Hòn Me – Hòn Quéo.
 • Phát triển Cụm công nghiệp Lình Huỳnh.
 • Phát triển Khu đô thị mới Thổ Sơn.

Các dự án phát triển du lịch: kêu gọi đầu tư Khu du lịch dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng Hàn Quéo tại núi Hòn Quéo – Hòn Khô. Khu vui chơi giải trí Sóc Sơn tại trung tâm thị trấn Sóc Sơn. Hoàn thành quy hoạch đô thị mới Thổ Sơn, đô thị Mỹ Lâm; hoàn thành hệ thống giao thông kết nối các khu du lịch.
Phát triển các mô hình kinh tế ven biển phục vụ du lịch sinh thái. Xây dựng, nâng cấp các cở sở lưu trú, các điểm dịch vụ du lịch. Phấn đấu đến cuối năm 2025 hoàn thành công trình giao thông đấu nối từ QL 80 đến đường vành đai ven biển đạt chuẩn cấp 5 đồng bằng.
Kêu gọi vận động các chùa miếu nâng cấp mở rộng, chỉnh trang lại cơ sở phù hợp với phát triển du lịch của huyện. Xây dựng các sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ có chất lượng, đặc sắc đa dạng đáp ứng nhu cầu của du khách.

Bản đồ Quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 7/7/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1711/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hòn Đất.
Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Hòn Đất được xác định với tổng diện tích 103.984,81 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 93.395,00 ha; Đất phi nông nghiệp: 10.589,81 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Hòn Đất Giá gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 2.069,04 ha; Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 233,14 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,59 ha.
Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hòn Đất tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Hòn Đất xác lập dưới đây.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất đến 2030

Phương án quy hoạch sử dụng đất Hòn Đất được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Cũng theo Quyết định số 1707/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Hòn Đất.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch của huyện Hòn Đất với tổng diện tích tự nhiên: 103.984,81 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 95.181,65 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.803,16 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha.
Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Hòn Đất có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi biết theo đúng nội dung và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hòn Đất
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hòn Đất

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 13/02/2023, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hòn Đất được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 95.053,63 ha; đất phi nông nghiệp là 8.931,18 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 89,27 ha; đất phi nông nghiệp là 7,08 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 233,87 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 52,79 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hòn Đất được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 3463/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Các vị trí và diện tích của các khu đất được đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Hòn Đất đã được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…