Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Phù Ninh,Phú Thọ| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh (Phù Ninh), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Phú Thọ
Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Thọ
Bản đồ quy hoạch Thành Phố Việt Trì
Bản đồ quy hoạch Thị Xã Phú Thọ
Bản đồ quy hoạch Huyện Cẩm Khê
Bản đồ quy hoạch Huyện Đoan Hùng
Bản đồ quy hoạch Huyện Hạ Hòa
Bản đồ quy hoạch Huyện Lâm Thao
Bản đồ quy hoạch Huyện Phù Ninh
Bản đồ quy hoạch Huyện Tam Nông
Bản đồ quy hoạch Huyện Tân Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Ba
Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Thủy
Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Lập

Huyện Phù Ninh nằm ở phía đông bắc của tỉnh Phú Thọ, cách thành phố Việt Trì khoảng 15 km về phía đông bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 102 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với ranh giới là sông Lô
 • Phía tây giáp thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Ba
 • Phía nam giáp thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao
 • Phía bắc giáp huyện Đoan Hùng và huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (qua sông Lô).

Huyện Phù Ninh có tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 18.337 ha, trong đó có 63,32% là đất đồi núi, đất nông nghiệp là 8.981 ha, đất lâm nghiệp là 4.149 ha, đất chuyên dùng là 2.402 ha, đất ở 675 ha, đất chưa sử dụng là 2.431 ha.
Huyện Phù Ninh có 2 thị trấn: Phong Châu (huyện lỵ), Phú Hộ và 19 xã: An Đạo, Bảo Thanh, Bình Bộ, Gia Thanh, Hạ Giáp, Hùng Lô, Kim Đức, Liên Hoa, Phú Lộc, Phú Mỹ, Phú Nham, Phù Ninh, Tiên Du, Tiên Phú, Trạm Thản, Trị Quận, Trung Giáp, Tử Đà, Vĩnh Phú.
Sau khi điều chỉnh chia tách, sát nhập, hiện nay huyện Phù Ninh có 1 thị trấn và 16 xã.
Quy hoạch huyện Phù Ninh, bao gồm thị trấn Phong Châu (huyện lỵ) và 16 xã: An Đạo, Bảo Thanh, Bình Phú, Gia Thanh, Hạ Giáp, Lệ Mỹ, Liên Hoa, Phú Lộc, Phú Mỹ, Phú Nham, Phù Ninh, Tiên Du, Tiên Phú, Trạm Thản, Trị Quận, Trung Giáp.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Phù Ninh

Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh được tỉnh Phú Thọ phê duyệt gồm:
1- Khu công nghiệp Phù Ninh

 • Địa điểm: Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích theo quy hoạch: 80.10 ha
Xem thêm:  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

2- Cụm công nghiệp Đồng Lạng

 • Địa điểm: Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích quy hoạch là 41,7ha.

3- Cụm công nghiệp Phú Gia

 • Địa điểm: Thuộc địa phận 03 xã Phú Lộc, Gia Thanh, Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích quy hoạch là 40 ha

4- Cụm công nghiệp Tử Đà – An Đạo

 • Địa điểm: Thuộc địa phận 02 xã Tử Đà – An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích được phê duyệt là 63ha

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất đến 05/2023, huyện Phù Ninh

Về Quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch, với tổng diện tích đất tự nhiên là 15.736,97ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 9.777,27ha, chiếm 62,13% tổng diện tích tự nhiên. (Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.549,21 ha).
 • Đất phi nông nghiệp: 5.912,06 ha, chiếm 37,57% tổng diện tích tự nhiên.
 • Đất chưa sử dụng: 47,64 ha, chiếm 0,30% tổng diện tích tự nhiên.

Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 2.307,51 ha, gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.174,06 ha. (Đất chuyên trồng lúa nước là 404,14 ha).
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 106,88 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 26,57 ha.
Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng trong kỳ quy hoạch đã đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 9,37 ha. Toàn bộ diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào mục đích đất phi nông nghiệp.
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh kèm theo.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Phù Ninh
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Phù Ninh

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3496/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phù Ninh.
Theo quyết định, kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022 của huyện Phù Ninh với tổng diện tích đất tự nhiên là 15.736,97 ha bao gồm: Đất nông nghiệp: 11.499,70 ha; Đất phi nông nghiệp: 4.185,13 ha; Đất chưa sử dụng: 52,14 ha
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022, huyện Phù Ninh, với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 445,91 ha, trong đó:

 • Đất Nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 436,16 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 9,75 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 7,78 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 với tổng diện tích là 4,84 ha, trong đó: Chuyển sang các mục đích đất nông nghiệp là 0,06 ha; Chuyển sang các mục đích đất phi nông nghiệp là 4,78 ha.
Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Phù Ninh.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Phù Ninh
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Phù Ninh

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh. Theo đó, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

Xem thêm:  Xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Phù Ninh với tổng diện tích đất tự nhiên là 15.736,97 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 11.339,06 ha (Đất chuyên trồng lúa nước 1.815,79 ha); Đất phi nông nghiệp 4.345,88 ha; Đất chưa sử dụng 52,03 ha.
Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 533,95 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 496,62 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 132,38 ha); Đất phi nông nghiệp 37,33 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 614,83 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 592,29 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 145,87 ha).
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 13,81 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 8,73 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023 với tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2023 là 4,96 ha, trong đó: Chuyển sang các mục đích đất nông nghiệp là 0,06 ha; Chuyển sang các mục đích đất phi nông nghiệp là 4,90 ha.
Danh mục dự án thực hiện trong năm 2023 với tổng số 136 dự án, trong đó 22 dự án đăng ký mới và 114 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ: Tổng số 01 dự án.
Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Phù Ninh.

Quy hoạch đô thị huyện Phù Ninh đến 2035, tầm nhìn đến 2050

Mới đây, UBND huyện Phù Ninh vừa ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 về việc Phê duyệt đề cương lập nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. Các nội dung lập quy hoạch được giao cho UBND huyện Phù Ninh thực hiện.
Tài liệu kèm theo:

Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

Xem ban do quy hoach su dung dat tai Quan Huyen tinh Vinh Phuc

Bản đồ quy hoạch Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tra cứu bản đồ quy hoạch sử dụng đất MIỄN PHÍ Tỉnh Vĩnh Phúc cập nhật đến 2030. Xem bản…

bac kan pac nam

Bản đồ quy hoạch huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất

Huyện Pác Nặm, tọa lạc tại vùng núi phía Bắc tỉnh Bắc Kạn, không chỉ có vị trí địa lý độc đáo mà còn tiềm ẩn tiềm năng…

24c50c8d3c3ef2c49eb45c7cb738b709

Bản đồ quy hoạch huyện Ba Bể,Tỉnh Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất

Huyện Ba Bể là một huyện nằm ở tỉnh Bắc Kạn, miền núi phía Bắc của Việt Nam. Huyện này nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 240…

ban do quy hoach thanh pho Bac Kan den nam 2030

Bản đồ quy hoạch Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất mới nhất

Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Bắc Kạn có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 162…

Bản đồ quy hoạch Tỉnh Quảng Bình| Kế hoạch sử dụng đất

Quảng Bình tựa như một viên ngọc bên bờ biển miền Trung Việt Nam, tọa lạc ở phía nam khu vực Bắc Trung Bộ. Tỉnh này còn nổi…

Untitled 13 3

Bản đồ quy hoạch thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

 Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ quy hoạch Tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ quy hoạch Thành…