Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch thành phố Việt Trì,Phú Thọ| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Việt Trì (Phú Thọ), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Phú Thọ
Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Thọ
Bản đồ quy hoạch Thành Phố Việt Trì
Bản đồ quy hoạch Thị Xã Phú Thọ
Bản đồ quy hoạch Huyện Cẩm Khê
Bản đồ quy hoạch Huyện Đoan Hùng
Bản đồ quy hoạch Huyện Hạ Hòa
Bản đồ quy hoạch Huyện Lâm Thao
Bản đồ quy hoạch Huyện Phù Ninh
Bản đồ quy hoạch Huyện Tam Nông
Bản đồ quy hoạch Huyện Tân Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Ba
Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Thủy
Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Lập

Việt Trì là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Thành phố Việt Trì là đô thị trung tâm của các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ và là một trong 22 đô thị loại I của Việt Nam. Việt Trì là trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật của tỉnh Phú Thọ, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và là đô thị động lực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ và cả vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Thành phố Việt Trì được biết đến là thành phố công nghiệp đầu tiên ở miền Bắc Xã hội chủ nghĩa với các ngành dệt, giấy, hóa chất, sứ,… và còn được gọi là thành phố ngã ba sông vì nằm gần nơi hợp lưu của sông Thao, sông Lô và sông Đà thành sông Hồng.
Hiện nay, thành phố Việt Trì là trung tâm chính trị, hành chính và kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ và trung tâm của liên tỉnh phía bắc. Việt Trì được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư để trở thành một trong những đô thị lớn nhất Việt Nam. Ngày 10/3 âm lịch hàng năm, vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, hàng triệu người dân từ khắp cả nước lại nô nức về núi Nghĩa Lĩnh nằm tại địa phận thôn Cổ Tích – xã Hy Cương – Việt Trì để thăm viếng tổ tiên.
Thành phố Việt Trì nằm ở phía đông của tỉnh Phú Thọ, phía bờ tả ngạn sông Hồng, nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 70 km về phía Tây Bắc, cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai 350 km về phía Đông, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 140 km về phía Tây Bắc.
Vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Vĩnh Tường và huyện Lập Thạch thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
 • Phía tây giáp huyện Lâm Thao
 • Phía nam giáp huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội với ranh giới tự nhiên là sông Hồng
 • Phía bắc giáp huyện Phù Ninh và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy hoạch Thành phố Việt Trì, bao gồm 13 phường: Bạch Hạc, Bến Gót, Dữu Lâu, Gia Cẩm, Minh Nông, Minh Phương, Nông Trang, Tân Dân, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Vân Cơ, Vân Phú và 9 xã: Chu Hóa, Hùng Lô, Hy Cương, Kim Đức, Phượng Lâu, Sông Lô, Thanh Đình, Thụy Vân, Trưng Vương.

Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Việt Trì

Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Việt Trị với các khu, cụm công nghiệp được tỉnh Phú Thọ phê duyệt bao gồm:
1- Khu công nghiệp Thụy Vân

 • Địa điểm: Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích theo quy hoạch: 369 ha

2- Cụm công nghiệp Bạch Hạc

 • Địa điểm: Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích theo quy hoạch: 75.8 ha

3- Cụm công nghiệp Làng nghề Phượng Lâu 1

 • Địa điểm: Xã phượng lâu và phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích theo quy hoạch: 78.7 ha

4- Cụm công nghiệp Làng nghề Phượng Lâu 2

 • Địa điểm: Xã phượng lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích theo quy hoạch: 25 ha.

Phát triển công nghiệp Thành phố Việt Trì góp phần thúc đất phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ nói chung và huyện TP. Việt Trì nói riêng.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, thành phố Việt Trì

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2203/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 2.902,42 ha, chiếm 26,03% tổng diện tích tự nhiên. (Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 425,46 ha).
 • Đất phi nông nghiệp: 8.220,48 ha, chiếm 73,73% tổng diện tích tự nhiên.
 • Đất chưa sử dụng: 26,12 ha, chiếm 0,23% tổng diện tích tự nhiên.

Trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, thành phố Việt Trì cũng thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích cho từng loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.557,38 ha. (Đất chuyên trồng lúa nước là 813,45 ha).
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 221,63 ha.

Ngoài ra, thành phố Việt Trì cũng tiến hành đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030 với từng loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 10,50 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 18,43 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 tỷ lệ 1:10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Việt Trì được duyệt kèm theo.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Việt Trị
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Việt Trì

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 22/3/02022, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 1)
Theo quyết định, điều chỉnh diện tích đất nông nghiệp là: 4.280,70 ha, tăng 2,25 ha so với Kế hoạch sử dụng đất 2022 đã được phê duyệt của thành phố Việt Trì. Cụ thể:

 • Điều chỉnh diện tích đất chuyên trồng lúa nước là: 728,06 ha, giảm 34,54 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.
 • Điều chỉnh diện tích đất trồng cây hàng năm khác là: 892,12 ha, tăng 18,95 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.
 • Điều chỉnh diện tích đất trồng cây lâu năm là: 1.609,20 ha, tăng 6,60 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.
 • Điều chỉnh diện tích đất rừng sản xuất là: 96,89 ha, tăng 15,70 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.
 • Điều chỉnh diện tích đất nuôi trồng thủy sản là: 298,04 ha, giảm 4,05 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.

Điều chỉnh diện tích đất phi nông nghiệp là: 6.827,83 ha, giảm 2,23 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt, cụ thể:

 • Điều chỉnh diện tích đất thương mại dịch vụ là: 285,64 ha, tăng 0,39 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.
 • Điều chỉnh diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là: 2.335,54 ha, giảm 2,15 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.
 • Điều chỉnh diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng là: 123,61 ha, giảm 0,54 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.
 • Điều chỉnh diện tích đất ở tại nông thôn là: 822,68 ha, tăng 0,32 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.
 • Điều chỉnh diện tích đất ở tại đô thị là: 1.092,14 ha, tăng 0,01 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.
 • Điều chỉnh diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là: 42,66 ha, tăng 0,04 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.
 • Điều chỉnh diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là: 142,42 ha, giảm 0,30 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.

Điều chỉnh diện tích đất chưa sử dụng là: 40,49 ha, giảm 0,02 ha so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.
Các chỉ tiêu khác giữ nguyên theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND thành phố Việt Trì đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt.
Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, thành phố Việt Trì.

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030

Ngày 1/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040.
Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ: gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố, 22 đơn vị hành chính, bao gồm 13 phường và 9 xã, với diện tích khoảng 11.175 ha. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau:

 • Phía Bắc giáp thị trấn Phong Châu và xã An Đạo, huyện Phù Ninh;
 • Phía Nam giáp sông Hồng;
 • Phía Tây giáp xã Thạch Sơn và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao;
 • Phía Đông giáp sông Lô.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

 • Làm cơ sở cho việc xây dựng thành phố Việt Trì văn minh hiện đại tương xứng là trung tâm tổng hợp của tỉnh Phú Thọ, là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía Bắc thủ đô Hà Nội và của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Xây dựng môi trường bền vững, phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng;
 • Nâng tầm vị thế đô thị Việt Trì thành trung tâm kinh tế năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Xây dựng đô thị Việt Trì thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, hiện đại đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống cốt lõi, thúc đẩy hoạt động kinh tế hiệu quả, có tính cạnh tranh cao, bền vững và hội nhập với khu vực và quốc tế.

Tính chất:

 • Là thành phố du lịch văn hóa lịch sử Quốc gia. Nơi lưu giữ những giá trị di sản cội nguồn dân tộc Việt Nam;
 • Là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Phú Thọ. Một trong những trung tâm khoa học – công nghệ; giáo dục – đào tạo; y tế, văn hóa – thể thao của vùng Trung du miền núi phía Bắc;
 • Là đầu mối giao thương và là cực phát triển quan trọng phía Tây Bắc của vùng Thủ đô Hà Nội;

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 346/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.
Theo Quyết định này, thành phố Việt Trì sẽ có nhiều thay đổi lớn trong việc phát triển đô thị, nhà ở, cây xanh, giao thông…. Cụ thể, các khu vực dự kiến điều chỉnh cục bộ bao gồm 8 địa điểm với tổng quy mô diện tích là hơn 390ha, chiếm khoảng 3,5% tổng diện tích tự nhiên của thành phố Việt Trì.
Các địa điểm dự kiến được điều chỉnh như:

 • Xã Trưng Vương với quy mô 21,92ha bao gồm đất cây xanh, mặt nước điều chỉnh thành đất đơn vị ở;
 • Phường Gia Cẩm và phường Tiên Cát với diện tích hơn 4,36ha gồm đất công cộng hỗn hợp, đất dịch vụ công cộng, bến xe thành phố điều chỉnh thành đất hỗn hợp ở (tổ hợp công trình thương mại, văn phòng, dịch vụ công cộng, nhà ở thương mại thấp tầng, chung cư);
 • Khu vực hai bên các tuyến đường Phù Đổng thuộc địa bàn xã Phượng Lâu với quy mô 131,19ha gồm đất hỗn hợp, đất cây xanh điều chỉnh sang đất hỗn hợp ở, đất đơn vị ở, điều chỉnh đất cụm công nghiệp Phượng Lâu sang đất cây xanh;
 • Khu vực phía Bắc tuyến đường 32C (mới) thuộc địa phận xã Thụy Vân với quy mô 67,09ha là đất dự trữ phát triển điều chỉnh thành đất đơn vị ở mới và bổ sung vào các cơ sở hạ tầng đô thị (đất cây xanh công viên, đất dịch vụ công cộng, đất bệnh viện, đất trường học, đất giao thông, đất trường học)….

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch thành phố Việt Trì sẽ góp phần sắp xếp, phân bố không gian cho các hoạt động kinh tế – xã hội gắn với phát triển kết cấu hạ tầng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững./.
Tài liệu kèm theo:

4.9/5 – (10 bình chọn)

Đánh giá post

Tác giả

Related Posts

Bản đồ Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Lào Cai

Bản đồ quy hoạch thành phố Lào Cai, Lào Cai| Kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang tìm kiếm Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Lào Cai (Lào Cai), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô…

Ban do quy hoach thanh pho Tuyen Quang nam 2023

Bản đồ quy hoạch thành phố Tuyên Quang| Kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang tìm kiếm Bản đồ quy hoạch thành phố Tuyên Quang. Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Tuyên Quang, bao gồm:…

ban do quy hoach thanh pho Bac Kan den nam 2030

Bản đồ Bắc Kạn| Quy hoạch Sử dụng Đất Bắc Kạn mới

Bạn đang quan tâm đến Bản đồ Bắc Kạn, một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Tỉnh này có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn,…

Phường Long Biên trên bản đồ Google vệ tinh

Bản đồ quy hoạch phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội cùng Meey Map. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tra cứu kế hoạch…

Bản đồ vị trí phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm

Bản đồ quy hoạch Phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Mới Nhất

Xem và tra cứu bản đồ quy hoạch phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội một cách chi tiết và chính xác. Cùng Meey Map khám phá kế…

Bản đồ quận Bình Tân

Bản đồ quy hoạch quận Bình Tân, TP.HCM 2024| Chi tiết Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch quận Bình Tân, TP.HCM và kế hoạch sử dụng đất cập nhật đến tháng 6 năm 2024, phản ánh tầm nhìn phát triển đa…