Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) 2024

Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Quỳnh Nhai nằm ở cực Bắc của tỉnh Sơn La, có dòng sông Đà chảy qua và phần lớn hồ thuỷ điện Sơn La nằm trên địa bàn huyện. Trung tâm huyện cách thành phố Sơn La 60 km về phía bắc.
Huyện có địa giới hành chính:

 • Phía Đông giáp huyện Mường La và huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
 • Phía Tây giáp huyện Tủa Chùa và huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
 • Phía Nam giáp huyện Thuận Châu
 • Phía Bắc giáp huyện Sìn Hồ và huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Về đơn vị hành chính: Huyện Quỳnh Nhai gồm 11 xã: Cà Nàng, Chiềng Bằng, Chiềng Khay, Chiềng Khoang, Chiềng Ơn, Mường Chiên, Mường Giàng (huyện lỵ), Mường Giôn, Mường Sại, Nặm Ét và Pá Ma Pha Khinh.
Về giao thông: Trên địa bàn huyện có các tuyến giao thông trọng điểm chạy qua gồm:

 • Quốc lộ 279 đi qua địa bàn huyện theo hướng tây nam – đông bắc đi huyện Than Uyên (Lai Châu).
 • Ngoài ra còn có đường tỉnh lộ 107 từ trung tâm huyện đi về phía nam.

Thông tin quy hoạch tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Về quy hoạch, Khu trung tâm thị trấn huyện Quỳnh Nhai nằm trong quy hoạch chung thị trấn Quỳnh Nhai, có vị trí nằm dọc theo QL6B được giới hạn như sau:

 • Phía Đông tiếp giáp với đối thông Quỳnh Long.
 • Phía Tây tiếp giáp với khu số 3 (Công viên sinh thái và làng bản du lịch)
 • Phía Nam giới hạn tới bến xe Thị trấn
 • Phía Bắc giới hạn bởi QL 279
Sơ đồ quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Sơ đồ quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Đồ án quy hoạch Khu trung tâm hành chính huyện Quỳnh Nhai được xác định theo Quyết định số 176/QĐ-UBND, tỉnh Sơn La, đến nay vẫn còn hiệu lực.
Ngày 8/8/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc cho chủ trương lập quy hoạch chung thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Nhai

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Nhai.
Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Quỳnh Nhai như sau:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 220,65 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 150,85 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,37 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong thời kỳ quy hoạch đến 2030.

 • Đất nông nghiệp: 10.672,69 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 58,28 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Quỳnh Nhai.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, H. Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 H. Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La có một phần diện tích được quy hoạch đô thị Mường Giang đến 2030.
Mường Giàng là một trong 11 đơn vị hành chính và là đô thị trung tâm trực thuộc huyện Quỳnh Nhai. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng Mường Giàng cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2030, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện Quỳnh Nhai được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 06/08/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Nhai.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Quỳnh Nhai, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 71.319,52 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 12.805,11 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 19.875,49 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất:

 • Đất nông nghiệp: 40,76 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 2,09 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 40,76 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 97,00 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 0,37 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 475,50 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 20,75 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Quỳnh Nhai được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Nhai
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Nhai

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quỳnh Nhai bao gồm vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Nhai.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Quỳnh Nhai.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Quỳnh Nhai với tổng diện tích tự nhiên: 104.000,12 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 71.101,40 ha; Đất phi nông nghiệp: 12.682,85 ha; Đất chưa sử dụng: 20.036,08 ha. (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024 của huyện Quỳnh Nhai với tổng diện tích thu hồi đất: 75,67 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 74,79 ha; Đất phi nông nghiệp: 0,88 ha; (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2024 của huyện Quỳnh Nhai, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 87,38 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 97,0 ha. (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng với tổng diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng là 334,19 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 307,00 ha; Đất phi nông nghiệp: 27,19 ha. (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo)
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Quỳnh Nhai được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…