Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quy hoạch sử dụng đất quận 7 được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.

Quận 7 là một huyện thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Quận 7 nằm ở phía Tây Bắc thành phố Đà Lạt.Diện tích khoảng 34,26 km22.

</p> <p>Vị trí địa lý của Quận 7 như sau: Phía Đông giáp Quận 8; phía Tây giáp Quận 5 và huyện Lạc Dương; phía Nam giáp Quận 2, 5, 6; phía Nam giáp huyện Lạc Dương. phía Bắc.</p> <p>Quận 7 có rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn như: Trại chó, Cây thông Ngã Ba Tình, Sân Golf Tý, Trang trại dâu thủy canh Hiền Thị; Khu du lịch Lạc Dương Tiên Cảnh; Suối Thông, Núi Đa Phù, Núi Yunli… Từ đây bạn có thể tham quan các địa điểm du lịch khác như Thác Cam Ly (Quận 5), Chợ đêm Đà Lạt (Quận 1)…</p> <p>Quận 7 là một quận của Thành phố Đà Lạt nên quy hoạch sử dụng đất của Quận 7 cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Đà Lạt. Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt được thể hiện trên Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.</p> <p><i>Sau đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực </i><i>7</i><i> Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030 được thể hiện ở:</i><i/></p> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img decoding="async" src="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/10/11/picture9-16339708439181833068565.png" id="img_372063494555389952" w="1078" h="604" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="372063494555389952" data-original="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/10/11/picture9-16339708439181833068565.png" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quận 7 trên Bản đồ vệ tinh Google.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1.5"> <div><img decoding="async" src="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/10/11/picture10-16339708678851103110890.png" id="img_372063585039687680" w="1018" h="418" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="372063585039687680" data-original="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/10/11/picture10-16339708678851103110890.png" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="3"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quy hoạch sử dụng đất quận 7 được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img decoding="async" src="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/10/11/picture11-1633970909100231083343.png" id="img_372063755914862592" w="839" h="561" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="372063755914862592" data-original="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/10/11/picture11-1633970909100231083343.png" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ.</p> </figcaption></figure> <p>– Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7 dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt 2030 tại đây</p> <p>– Xem thêm thông tin: Quy hoạch sử dụng đất Quận 7 tại đây.</p> <p><!--Tue Oct 12 2021 12:47:06 GMT+0700 (Giờ Đông Dương) -- -- Tue Oct 12 2021 12:47:06 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)--> </div> <p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=&autoLogAppEvents=1"></script></p> </div><!-- .entry-content --> <div class="entry-tags"> </div><!-- .entry-tags --> </article><!-- #post-## --> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin"><img alt="Avatar of Meey Map" src="https://secure.gravatar.com/avatar/c3a1c52e43d1c7f3c2c3928569e3d012?s=120&r=g" srcset="https://secure.gravatar.com/avatar/c3a1c52e43d1c7f3c2c3928569e3d012?s=240&r=g 2x" class="avatar avatar-120 photo" height="120" width="120" decoding="async"></a> <div class="author-meta"> <div class="author-name"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin">Meey Map</a> </div> <div class="author-desc"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. </div> </div> </div><!-- .author-box --> <div class="entry-related clear"> <h3>Related Posts</h3> <div class="content-loop clear"> <div id="post-14692" class="clear last post-14692 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-quy-nhon-binh-dinh"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="198" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-thanh-pho-Quy-Nhon.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ban do quy hoach ke hoach thanh pho Quy Nhon" decoding="async" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-thanh-pho-Quy-Nhon.png 913w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-thanh-pho-Quy-Nhon-300x198.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-thanh-pho-Quy-Nhon-768x506.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-thanh-pho-Quy-Nhon-150x99.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-thanh-pho-Quy-Nhon-696x459.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-thanh-pho-Quy-Nhon-637x420.png 637w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-thanh-pho-Quy-Nhon-741x486.png 741w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch thành phố Quy Nhơn, Bình Định 2024| Kế hoạch sử dụng đất 1"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-quy-nhon-binh-dinh">Bản đồ quy hoạch thành phố Quy Nhơn, Bình Định 2024| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/khien" title="Đăng bởi ĐINH VĂN KHIÊN" rel="author">ĐINH VĂN KHIÊN</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/02/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14692 --> <div id="post-14680" class="clear last post-14680 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-da-lat-lam-dong"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="231" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Da-Lat-Lam-Dong.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ban do quy hoach thanh pho Da Lat Lam Dong" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Da-Lat-Lam-Dong.jpg 971w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Da-Lat-Lam-Dong-300x231.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Da-Lat-Lam-Dong-768x592.jpg 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Da-Lat-Lam-Dong-150x116.jpg 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Da-Lat-Lam-Dong-696x537.jpg 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Da-Lat-Lam-Dong-544x420.jpg 544w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đô quy hoạch thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 2024| Kế hoạch sử dụng đất 4"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-da-lat-lam-dong">Bản đô quy hoạch thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 2024| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/khien" title="Đăng bởi ĐINH VĂN KHIÊN" rel="author">ĐINH VĂN KHIÊN</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/02/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14680 --> <div id="post-14675" class="clear last post-14675 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-quan-4-tp-hcm"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="166" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-4-TPHCM-nam.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ban do quy hoach ke hoach quan 4 TPHCM nam" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-4-TPHCM-nam.jpg 833w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-4-TPHCM-nam-300x166.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-4-TPHCM-nam-768x425.jpg 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-4-TPHCM-nam-150x83.jpg 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-4-TPHCM-nam-696x385.jpg 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-4-TPHCM-nam-759x420.jpg 759w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch quận 4 TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất 6"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-quan-4-tp-hcm">Bản đồ quy hoạch quận 4 TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/khien" title="Đăng bởi ĐINH VĂN KHIÊN" rel="author">ĐINH VĂN KHIÊN</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/02/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất Quận 4, TP.HCM được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng,… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14675 --> <div id="post-14671" class="clear last post-14671 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-quan-10-tp-hcm"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="200" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-10-TPHCM-nam.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ban do quy hoach ke hoach quan 10 TPHCM nam" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-10-TPHCM-nam.jpg 750w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-10-TPHCM-nam-300x200.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-10-TPHCM-nam-150x100.jpg 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-10-TPHCM-nam-696x464.jpg 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-ke-hoach-quan-10-TPHCM-nam-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch quận 10, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất 10"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-quan-10-tp-hcm">Bản đồ quy hoạch quận 10, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/khien" title="Đăng bởi ĐINH VĂN KHIÊN" rel="author">ĐINH VĂN KHIÊN</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/02/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất Quận 10, TP.HCM được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng,… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14671 --> <div id="post-14700" class="clear last post-14700 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-huyen-huong-khe-ha-tinh"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="284" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-huyen-Huong-Khe-Ha-Tinh-nam.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ban do quy hoach huyen Huong Khe Ha Tinh nam" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-huyen-Huong-Khe-Ha-Tinh-nam.jpg 662w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-huyen-Huong-Khe-Ha-Tinh-nam-300x284.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-huyen-Huong-Khe-Ha-Tinh-nam-150x142.jpg 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-huyen-Huong-Khe-Ha-Tinh-nam-444x420.jpg 444w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch huyện Hương Khê. Hà Tĩnh 2024| Kế hoạch sử dụng đất 13"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-huyen-huong-khe-ha-tinh">Bản đồ quy hoạch huyện Hương Khê. Hà Tĩnh 2024| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/khien" title="Đăng bởi ĐINH VĂN KHIÊN" rel="author">ĐINH VĂN KHIÊN</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/02/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Khê, Hà Tĩnh được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14700 --> <div id="post-14678" class="clear last post-14678 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-quan-ninh-kieu-can-tho"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="217" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-–-Ke-hoach-quan-Ninh-Kieu.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ban do quy hoach – Ke hoach quan Ninh Kieu" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-–-Ke-hoach-quan-Ninh-Kieu.jpg 764w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-–-Ke-hoach-quan-Ninh-Kieu-300x217.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-–-Ke-hoach-quan-Ninh-Kieu-150x109.jpg 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-–-Ke-hoach-quan-Ninh-Kieu-696x504.jpg 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-–-Ke-hoach-quan-Ninh-Kieu-580x420.jpg 580w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-–-Ke-hoach-quan-Ninh-Kieu-324x235.jpg 324w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch quận Ninh Kiều, Cần Thơ 2024| Kế hoạch sử dụng đất 15"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-quan-ninh-kieu-can-tho">Bản đồ quy hoạch quận Ninh Kiều, Cần Thơ 2024| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/khien" title="Đăng bởi ĐINH VĂN KHIÊN" rel="author">ĐINH VĂN KHIÊN</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/02/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến 2030 được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14678 --> </div><!-- .related-posts --> </div><!-- .entry-related --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area sidebar"> </aside><!-- #secondary --> </div><!-- #content .site-content --> <footer id="colophon" class="site-footer"> <div class="footer-columns clear"> <div class="container clear"> <div id="media_image-4" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_media_image"><a href="#"><img width="1080" height="1080" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png" class="image wp-image-2396 attachment-full size-full" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png 1080w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1024x1024.png 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-150x150.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-768x768.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-696x696.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1068x1068.png 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-420x420.png 420w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></div><div id="custom_html-4" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Giới thiệu</h3><div class="textwidget custom-html-widget">Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN<br> <b>Bộ phận kinh doanh</b><br> Email: sales.redtvn@gmail.com<br> Hotline: 0349 208 325<br> Website: redt.vn<br> Đơn vị: <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-chu-so-huu-meey-map">Thông tin chủ sở hữu Website</a><br></div></div><div id="custom_html-7" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN</h3><div class="textwidget custom-html-widget">Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội<br> CSKH: <a href="tel:0967849918">0967 849 918</a><br> Email: contact.redtvn@gmail.com<br> Giấy ĐKKD số: 0110275494<br> Cấp ngày: 07/03/2023<br> Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội</div></div><div id="block-9" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_block"> <div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-layout-1 wp-block-columns-is-layout-flex"> <div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%"> <figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="509" height="654" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg" alt="" class="wp-image-79429" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg 509w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm-233x300.jpg 233w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></figure> </div> </div> </div> </div><!-- .container --> </div><!-- .footer-columns --> <div class="clear"></div> <div id="site-bottom" class=" clear"> <div class="container"> <div class="site-info"> © 2024 <a href="https://meeymap.com/tin-tuc">Meey Map</a> </div><!-- .site-info --> </div><!-- .container --> </div> <!-- #site-bottom --> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Bản đồ quy hoạch lấy ở đâu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Xem bản đồ quy hoạch của khu vực trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện, xã hoặc Cổng thông tin điện tử của chính phủ hoặc các website như meeymap.com miễn phí." } },{ "@type": "Question", "name": "Bản đồ quy hoạch có ý nghĩa gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó" } },{ "@type": "Question", "name": "Xem quy hoạch chi tiết ở đâu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Trên các website chính thức của sở tài nguyên và môi trường hoặc trên các ứng dụng tra cứu quy hoạch hiện nay như meeymap.com app Meey Map trên CH Play hay App store." } },{ "@type": "Question", "name": "Meey Map là gì ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu THÔNG TIN QUY HOẠCH sử dụng đất 63 tỉnh/TP Việt Nam trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN." } },{ "@type": "Question", "name": "Bảng kê tọa độ góc rảnh là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tọa độ góc ranh (hay còn gọi là tọa độ VN_2000) là tọa độ quốc gia Việt Nam. Nếu tọa độ Google Maps là tọa độ quốc tế, thì tọa độ VN2000 là tọa độ của riêng Việt Nam. Tọa độ góc ranh thường nằm ở trang thứ 3 của GCN Quyền sử dụng đất." } },{ "@type": "Question", "name": "Ký hiệu ODT là loại đất gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ONT là đất ở tại nông thôn; ODT là đất ở tại đô thị." } },{ "@type": "Question", "name": "Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó" } },{ "@type": "Question", "name": "Quy hoạch chi tiết 1 5000 là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Quy hoạch 1/5000 là loại bản đồ địa chính vẽ theo tỷ lệ 1/5000 và còn được gọi với tên là quy hoạch chung." } },{ "@type": "Question", "name": "Xem bản đồ quy hoạch Hà Nội ở đâu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "người dân chỉ cần truy cập địa chỉ http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn hoặc vào địa chỉ sau https://meeymap.com/tin-tuc/quy-hoach-ha-noi" } },{ "@type": "Question", "name": "Quy hoạch xây dựng là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Là công cụ pháp lý giúp nhà nước quản lý và phát triển môt cách hiệu quả đất đai và không gian." } },{ "@type": "Question", "name": "Làm sao để biết khu đất nằm trồng quy hoạch?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Cách phát hiện nhà đất 'dính' quy hoạch 1. Kiểm tra thông tin ghi trong sổ đỏ ... 2. Kiểm tra trực tiếp tại UBND. ... 3. Xem trên cổng thông tin điện tử của UBND các quận, huyện. ... 4. Xin thông tin tại Văn phòng đăng ký đất đai. ... 5. Liên hệ với công ty dịch vụ nhà đất." } },{ "@type": "Question", "name": "Quy hoạch có nghĩa là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững" } },{ "@type": "Question", "name": "Đ.nl là loại đất gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ký Hiệu Các Loại Đất Hiện Nay Trên Bản Đồ Hành Chính 2022 DNL là ký hiệu đất thường thấy trên bản đồ địa chính. Đất DNL có vai trò quan trọng trong cung cấp nhu cầu điện năng phục vụ cho đời sống của người dân." } },{ "@type": "Question", "name": "Quy hoạch màu hồng là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Đất ở tại đô thị (ODT) hoặc đất ở tại nông thôn (ONT) thì sẽ được ký hiệu màu hồng." } },{ "@type": "Question", "name": "Kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là bao nhiêu năm?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm." } },{ "@type": "Question", "name": "Quy hoạch xây dựng là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Quy hoạch xây dựng là gì? Quy hoạch xây dựng là công cụ pháp lý giúp nhà nước quản lý và phát triển môt cách hiệu quả đất đai và không gian." } },{ "@type": "Question", "name": "Bản đồ quy hoạch màu cam là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Màu cam-đỏ: loại đất cơ quan nhà nước: đất quốc phòng, an ninh; đất thương mại dịch vụ, đất khu công nghiệp." } }] } </script> <div id="back-top"> <a href="#top" title="Back to top"><span class="genericon genericon-collapse"></span></a> </div> <style id='core-block-supports-inline-css' type='text/css'> .wp-container-core-columns-layout-1.wp-container-core-columns-layout-1{flex-wrap:nowrap;} </style> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30","add_request_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.62" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1" id="ez-toc-js-cookie-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.62-1705069444" id="ez-toc-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/superfish.js?ver=6.4.3" id="enjoyline-superfish-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/html5.js?ver=6.4.3" id="enjoyline-html5-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/index.js?ver=20221110" id="enjoyline-index-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/owl.carousel.js?ver=20221110" id="owl-carousel-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/jquery.custom.js?ver=20221110" id="enjoyline-custom-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js?ver=1.0.0" id="remote_sdk-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 6.1 on 2024-02-22 21:18:03 -->