Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quy hoạch sử dụng đất quận 7 được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.

Quận 7 là một huyện thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Quận 7 nằm ở phía Tây Bắc thành phố Đà Lạt.Diện tích khoảng 34,26 km22.

</p> <p>Vị trí địa lý của Quận 7 như sau: Phía Đông giáp Quận 8; phía Tây giáp Quận 5 và huyện Lạc Dương; phía Nam giáp Quận 2, 5, 6; phía Nam giáp huyện Lạc Dương. phía Bắc.</p> <p>Quận 7 có rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn như: Trại chó, Cây thông Ngã Ba Tình, Sân Golf Tý, Trang trại dâu thủy canh Hiền Thị; Khu du lịch Lạc Dương Tiên Cảnh; Suối Thông, Núi Đa Phù, Núi Yunli… Từ đây bạn có thể tham quan các địa điểm du lịch khác như Thác Cam Ly (Quận 5), Chợ đêm Đà Lạt (Quận 1)…</p> <p>Quận 7 là một quận của Thành phố Đà Lạt nên quy hoạch sử dụng đất của Quận 7 cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Đà Lạt. Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt được thể hiện trên Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.</p> <p><i>Sau đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực </i><i>7</i><i> Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030 được thể hiện ở:</i><i/></p> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-7-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71653.jpg" id="img_372063494555389952" w="1078" h="604" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="372063494555389952" data-original="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-7-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71653.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quận 7 trên Bản đồ vệ tinh Google.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1.5"> <div><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-7-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71653-1.jpg" id="img_372063585039687680" w="1018" h="418" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="372063585039687680" data-original="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-7-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71653-1.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="3"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quy hoạch sử dụng đất quận 7 được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-7-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71653-2.jpg" id="img_372063755914862592" w="839" h="561" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="372063755914862592" data-original="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-7-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71653-2.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ.</p> </figcaption></figure> <p>– Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7 dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt 2030 tại đây</p> <p>– Xem thêm thông tin: Quy hoạch sử dụng đất Quận 7 tại đây.</p> <p><!--Tue Oct 12 2021 12:47:06 GMT+0700 (Giờ Đông Dương) -- -- Tue Oct 12 2021 12:47:06 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)--> </div> <p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=&autoLogAppEvents=1"></script></p> <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-right kksr-valign-bottom" data-payload='{"align":"right","id":"71653","slug":"default","valign":"bottom","ignore":"","reference":"auto","class":"","count":"0","legendonly":"","readonly":"","score":"0","starsonly":"","best":"5","gap":"5","greet":"\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post","legend":"0\/5 - (0 b\u00ecnh ch\u1ecdn)","size":"24","title":"B\u1ea3n \u0111\u1ed3 quy ho\u1ea1ch s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t ph\u01b0\u1eddng 7, TP \u0110\u00e0 L\u1ea1t, t\u1ec9nh L\u00e2m \u0110\u1ed3ng","width":"0","_legend":"{score}\/{best} - ({count} {votes})","font_factor":"1.25"}'> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend" style="font-size: 19.2px;"> <span class="kksr-muted">Đánh giá post</span> </div> </div> <!--begin code --> <div class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper pp-multiple-authors-layout-boxed multiple-authors-target-the-content box-post-id-91390 box-instance-id-1 ppma_boxes_91390" data-post_id="91390" data-instance_id="1" data-additional_class="pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content" data-original_class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper box-post-id-91390 box-instance-id-1"> <h2 class="widget-title box-header-title">Tác giả</h2> <span class="ppma-layout-prefix"></span> <div class="ppma-author-category-wrap"> <span class="ppma-category-group ppma-category-group- category-index-0"> <ul class="pp-multiple-authors-boxes-ul author-ul-0"> <li class="pp-multiple-authors-boxes-li author_index_0 author_admin has-avatar"> <div class="pp-author-boxes-avatar"> <div class="avatar-image"> <img decoding="async" alt="Meey Map" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" class="multiple_authors_guest_author_avatar avatar lazy" height="80" width="80" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 1"> </div> </div> <div class="pp-author-boxes-avatar-details"> <div class="pp-author-boxes-name multiple-authors-name"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" rel="author" title="Meey Map" class="author url fn">Meey Map</a></div> <p class="pp-author-boxes-description multiple-authors-description author-description-0"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản </p> <span class="pp-author-boxes-meta multiple-authors-links"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="View all posts"> <span>View all posts</span> </a> </span> <a class="ppma-author-user_email-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-email" aria-label="Email" href="mailto:truongpq@meeyland.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-email-alt"></span> </a><a class="ppma-author-user_url-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-url" aria-label="Website" href="https://meeymap.com/tin-tuc" target="_self"><span class="dashicons dashicons-admin-links"></span> </a> </div> </li> </ul> </span> </div> <span class="ppma-layout-suffix"></span> </div> <!--end code --> <style> .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-avatar img { width: 80px !important; height: 80px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { border-radius: 100% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { border-radius: 100% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-width: 1px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-color: #999 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-radius: px !important; } </style> </div><!-- .entry-content --> <div class="entry-tags"> </div><!-- .entry-tags --> </article><!-- #post-## --> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com" target="_blank" title="Check quy hoạch"> <img class="lazy" alt="Check quy hoạch" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/04/110-meey-map-_728-x-90.jpg"></a> </div> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin"><img alt="Avatar of Meey Map" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20120%20120'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png 2x" class="avatar avatar-120 photo avatar-default lazy" height="120" width="120" decoding="async"></a> <div class="author-meta"> <div class="author-name"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin">Meey Map</a> </div> <div class="author-desc"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản </div> </div> </div><!-- .author-box --> <div class="entry-related clear"> <h3>Related Posts</h3> <div class="content-loop clear"> <div id="post-71557" class="clear last post-71557 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-dong-la-hoai-duc-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/Ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-Dong-La-Hoai-Duc-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đông La, Hoài Đức" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/Ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-Dong-La-Hoai-Duc-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/Ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-Dong-La-Hoai-Duc-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 3"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-dong-la-hoai-duc-ha-noi">Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">14/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-dong-la-hoai-duc-ha-noi#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bạn đang tim kiếm bản đồ quy hoạch xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Meey Map hi vọng sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-71557 --> <div id="post-57409" class="clear last post-57409 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach tag-duong-se-mo"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-kien-hung-ha-dong"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/Ban-do-quy-hoach-giao-thong-phuong-Kien-Hung-phan-thuoc-quy-hoach-Phan-khu-S4-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Bản đồ quy hoạch giao thông phường Kiến Hưng phần thuộc quy hoạch Phân khu S4." decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/Ban-do-quy-hoach-giao-thong-phuong-Kien-Hung-phan-thuoc-quy-hoach-Phan-khu-S4-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/Ban-do-quy-hoach-giao-thong-phuong-Kien-Hung-phan-thuoc-quy-hoach-Phan-khu-S4-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 6"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-kien-hung-ha-dong">Bản đồ quy hoạch phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">14/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Nếu bạn muốn tìm hiểu về bản đồ quy hoạch phường Kiến Hưng quận Hà Đông, Hà Nội, Meey Map là công cụ lý tưởng để tra cứu… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-57409 --> <div id="post-71604" class="clear last post-71604 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-4-tp-hcm"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/vnm__ho_chi_minh__quan_4-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Quận 4 Hồ Chí Minh" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/vnm__ho_chi_minh__quan_4-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/vnm__ho_chi_minh__quan_4-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ Quận 4, TP HCM| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất 11"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-4-tp-hcm">Bản đồ Quận 4, TP HCM| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">14/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-4-tp-hcm#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, nổi tiếng không chỉ với những địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn với sự phát triển đô thị đồng… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-71604 --> <div id="post-60786" class="clear last post-60786 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach tag-duong-se-mo"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/duong-se-mo-o-phuong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="182" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20182'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/phddg-1617856483474488345226.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="phddg 1617856483474488345226" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/phddg-1617856483474488345226.png 887w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/phddg-1617856483474488345226-300x182.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/phddg-1617856483474488345226-768x466.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/phddg-1617856483474488345226-150x91.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/phddg-1617856483474488345226-696x422.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/phddg-1617856483474488345226-692x420.png 692w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Đường sẽ mở ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 13"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/duong-se-mo-o-phuong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi">Đường sẽ mở ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">13/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/duong-se-mo-o-phuong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bạn đang muốn tim đường sẽ mở ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Meey Map mong rằng điều này sẽ làm tăng kiến thức của… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-60786 --> <div id="post-73685" class="clear last post-73685 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-o-xa-van-noi-dong-anh-ha-noi-ke-hoach-su-dung-dat"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-xa-van-noi-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="quy hoach xa van noi" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-xa-van-noi-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-xa-van-noi-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch ở Xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 16"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-o-xa-van-noi-dong-anh-ha-noi-ke-hoach-su-dung-dat">Bản đồ quy hoạch ở Xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">12/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-o-xa-van-noi-dong-anh-ha-noi-ke-hoach-su-dung-dat#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Hãy khám phá bản đồ quy hoạch Xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-73685 --> <div id="post-60768" class="clear last post-60768 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach tag-duong-se-mo"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-phu-dien-bac-tu-liem-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="227" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20227'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/pddg-16177777135582117221061.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="pddg 16177777135582117221061" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/pddg-16177777135582117221061.png 760w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/pddg-16177777135582117221061-300x227.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/pddg-16177777135582117221061-150x113.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/pddg-16177777135582117221061-696x526.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/pddg-16177777135582117221061-556x420.png 556w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/pddg-16177777135582117221061-80x60.png 80w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 69"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-phu-dien-bac-tu-liem-ha-noi">Bản đồ quy hoạch Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">11/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-phu-dien-bac-tu-liem-ha-noi#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch phường Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-60768 --> </div><!-- .related-posts --> </div><!-- .entry-related --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area sidebar"> </aside><!-- #secondary --> </div><!-- #content .site-content --> <footer id="colophon" class="site-footer"> <div class="footer-columns clear"> <div class="container clear"> <div id="media_image-4" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_media_image"><a href="#"><img width="1080" height="1080" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201080%201080'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png" class="image wp-image-2396 attachment-full size-full lazy" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png 1080w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1024x1024.png 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-150x150.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-768x768.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-696x696.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1068x1068.png 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-420x420.png 420w" data-sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></div><div id="custom_html-4" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Giới thiệu</h3><div class="textwidget custom-html-widget"><b>Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất</b><br> Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN<br> <b>Bộ phận kinh doanh</b><br> Email: sales.redtvn@gmail.com<br> Hotline: 0349 208 325<br> Website: redt.vn<br> Đơn vị: <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-chu-so-huu-meey-map">Thông tin chủ sở hữu Website</a><br></div></div><div id="custom_html-7" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN</h3><div class="textwidget custom-html-widget">Địa chỉ: <a href="https://maps.app.goo.gl/VA4bdVV2rS8gMA3E8">Tầng 10, Tòa nhà 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội</a><br> CSKH: <a href="tel:0967849918">0967 849 918</a><br> Email: contact.redtvn@gmail.com<br> Giấy ĐKKD số: 0110275494<br> Cấp ngày: 07/03/2023<br> Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội</div></div><div id="block-9" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_block"> <div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-1 wp-block-columns-is-layout-flex"> <div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%"> <figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="509" height="654" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20509%20654'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg" alt="" class="wp-image-79429 lazy" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg 509w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm-233x300.jpg 233w" data-sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></figure> <a href="http://online.gov.vn/Home/WebDetails/106402" rel="nofollow"><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/03/logoSaleNoti.png"/><a></figure> </div> </div> </div> </div><!-- .container --> </div><!-- .footer-columns --> <div class="clear"></div> <div id="site-bottom" class=" clear"> <div class="container"> <div class="site-info"> © 2024 <a href="https://meeymap.com/tin-tuc">Meey Map</a> </div><!-- .site-info --> </div><!-- .container --> </div> <!-- #site-bottom --> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <div id="back-top"> <a href="#top" title="Back to top"><span class="genericon genericon-collapse"></span></a> </div> <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://meeymap.com/tin-tuc/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.5.4' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='multiple-authors-widget-css-css' href='https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/publishpress-authors/src/assets/css/multiple-authors-widget.css?ver=4.6.0' type='text/css' media='all' /> <style id='multiple-authors-widget-css-inline-css' type='text/css'> :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } </style> <link rel='stylesheet' id='multiple-authors-fontawesome-css' href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css?ver=4.6.0' type='text/css' media='all' /> <style id='core-block-supports-inline-css' type='text/css'> .wp-container-core-columns-is-layout-1.wp-container-core-columns-is-layout-1{flex-wrap:nowrap;} </style> <script type="text/javascript" id="kk-star-ratings-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/meeymap.com\/tin-tuc\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"4f989c7464"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/kk-star-ratings/src/core/public/js/kk-star-ratings.min.js?ver=5.4.7" id="kk-star-ratings-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30","add_request_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.66.1" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1" id="ez-toc-js-cookie-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.66.1-1715783097" id="ez-toc-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/superfish.js?ver=6.5.4" id="enjoyline-superfish-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/html5.js?ver=6.5.4" id="enjoyline-html5-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/index.js?ver=20221110" id="enjoyline-index-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/owl.carousel.js?ver=20221110" id="owl-carousel-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/jquery.custom.js?ver=20221110" id="enjoyline-custom-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js?ver=1.0.0" id="remote_sdk-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> <script>window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOptions={elements_selector:".lazy",callback_loaded:function(t){var e;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}</script><script async src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js"></script></body> </html> <!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/ Object Caching 257/393 objects using Disk Page Caching using Disk: Enhanced Lazy Loading Database Caching 86/133 queries in 0.045 seconds using Disk Served from: meeymap.com @ 2024-06-15 14:32:37 by W3 Total Cache --><script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon='{"rayId":"8940de00fab68238","b":1,"version":"2024.4.1","token":"e5cc578b2f72442abf5dbcc97c33e44e"}' crossorigin="anonymous"></script>