Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

p 2022042315271817

 Xã Bình Kiến thuộc TP Tuy Hòa, phía đông giáp Biển Đông; Phía tây giáp Hòa Kiến; Phía nam giáp phường 8; phía bắc giáp An Phú.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Tuy Hòa mới nhất

16. Đường nối đường Nguyễn Hào Sự tới đoạn cách đó khoảng 350 m

Đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Hào Sự, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 350 m về phía tây.

p1 20220423152704318

 Đường nối đường Nguyễn Hào Sự tới đoạn cách đó khoảng 350 m trên bản đồ quy hoạch.

p1 20220423152703240

 Đường nối đường Nguyễn Hào Sự tới đoạn cách đó khoảng 350 m trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường nối đường số 16 nói trên tới đường An Dương Vương

Theo quy hoạch, đường này có diểm đầu ở đường số 16 sẽ mở ở trên, điểm cuối ở đường An Dương Vương, cách đó khoảng 420 m.

p2 20220423152905815

 Đường nối đường số 16 nói trên tới đường An Dương Vương trên bản đồ quy hoạch.

p2 2022042315270552

 Đường nối đường số 16 nói trên tới đường An Dương Vương trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối đường Nguyễn Hào Sự tới đường Mậu Thân

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Hào Sự, sau đó kết thúc ở đường Mậu Thân. Đường này có chiều dài khoảng 580 m.

p3 20220423152706821

 Đường nối đường Nguyễn Hào Sự tới đường Mậu Thân trên bản đồ quy hoạch.

p3 20220423152706391

 Đường nối đường Nguyễn Hào Sự tới đường Mậu Thân trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…