Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thái Bình mới nhất

untitled 20220402210417668

  Tân Bình là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xã có diện tích 3,79 km², dân số năm 2007 là 4.674 người, mật độ dân số đạt 1.233 người/km². 

1. Đường nối từ Quốc lộ 10 lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 617 m nối từ đường Quốc lộ 10 và kéo lên phía bắc của xã. Tuyến đi qua đoạn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

untitled1 20220402210431830

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

untitled1a 20220402210441474

  Đường sẽ mở ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường Kỳ Đồng mở rộng

Đây là tuyến đường Kỳ Đồng mở rộng bắt đầu từ đường Quốc lộ 10 và kéo lên hướng tây bắc. Đoạn đường mở rộng thêm chạy qua địa bàn xã khoảng 390 m.

untitled2 2022040221045578

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

untitled2a 20220402210504793

  Đường sẽ mở ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường cắt qua Quốc lộ 10

Trong tương lai xã Tân Bình sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,27 km chạy cắt qua đường Quốc lộ 10 ở đoạn hồ Tân Bình.

untitled3 20220402210517801

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

untitled3a 20220402210639511

  Đường sẽ mở ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…