Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

p 202204261527179

 Xã Xuân Thịnh thuộc thị xã Sông Cầu, phía đông giáp biển Đông; Phía tây và phía nam giáp xã Xuân Thịnh; Phía bắc giáp xã Xuân Cảnh.

4. Đường nối đường Vịnh Hòa tới chợ Xuân Thịnh

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường Vịnh Hòa, điểm cuối ở chợ Xuân Thịnh, cách đó khoảng 270 m.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Sông Cầu  

p1 20220426155654781

 Đường nối đường Vịnh Hòa tới chợ Xuân Thịnh trên bản đồ quy hoạch.

p1 20220426155653795

  Đường nối đường Vịnh Hòa tới chợ Xuân Thịnh trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đường Phú Dương tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường Phú Dương (đoạn trường mầm non Xuân Thịnh), điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía đông nam.

p2 20220426155655988

 Đường nối đường Phú Dương tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km trên bản đồ quy hoạch.

p2 20220426155655547

 Đường nối đường Phú Dương tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường số 4 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở đường số 4 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,30 km về phía đông.

p3 20220426155657367

  Đường nối đường số 4 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km trên bản đồ quy hoạch.

p3 20220426155656808

  Đường nối đường số 4 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…