Bản Đồ Hành Chính

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Vũ Thư. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Thái Bình
Bản đồ quy hoạch tỉnh Thái Bình
Bản đồ quy hoạch Thành Phố Thái Bình
Bản đồ quy hoạch Huyện Đông Hưng
Bản đồ quy hoạch Huyện Hưng Hà
Bản đồ quy hoạch Huyện Kiến Xương
Bản đồ quy hoạch Huyện Thái Thụy
Bản đồ quy hoạch Huyện Tiền Hải
Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư
Bản đồ quy hoạch Huyện Quỳnh Phụ

Tóm tắt nội dung

1. Giới thiệu về huyện Vũ Thư

Vũ Thư là huyện nằm giữa biên giới phía Tây của tỉnh với tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam. Huyện Vũ Thư nằm ở phía Tây tỉnh Thái Bình, cách thành phố Thái Bình 7 km về phía Tây, cách trung tâm Hà Nội 117 km. Huyện có Quốc lộ 10 chạy qua, chia đôi huyện (Đường 10 chạy từ thành phố Thái Bình đến điểm cuối, trên địa bàn huyện là cầu Tân Đệ, có tọa độ 20°26’30,90″ vĩ Bắc vĩ độ. và 106°13’12,45″ kinh độ đông).

Vị trí địa lý

 • Phía đông huyện Vũ Thư giáp với thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương
 • Phía Tây huyện Vũ Thư giáp huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và huyện Nam Trực, huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
 • Phía nam huyện Vũ Thư giáp với huyện Xuân Trường và huyện Trực Ninh của tỉnh Nam Định
 • Phía bắc huyện Vũ Thư giáp huyện Hưng Hà và huyện Đông Hưng.

Diện tích và dân số

Huyện Vũ Thư có diện tích tự nhiên khoảng 195,2 km², dân số khoảng 224.832 người, trong đó thành thị có 5.300 người, nông thôn có 219.532 người. Mật độ dân số khoảng 1.152 người/km².

2. Bản đồ hành chính huyện Vũ Thư

Hiện nay, huyện Vũ Thư có 30 đơn vị hành chính cấp phường, xã. Bao gồm thị trấn Vũ Thư (huyện lị) và 29 xã: Bách Thuận, Đông Thành, Dũng Nghĩa, Duy Nhất, Hiệp Hòa, Hòa Bình, Hồng Lý, Hồng Phong, Minh Khai, Minh Lãng, Minh Quang, Nguyên Xá, Phúc Thành , Song An, Song Lãng, Tam Quang, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Phong, Trung An, Tự Tân, Việt Hùng, Việt Thuận, Vũ Đoài, Vũ Hội, Vũ Tiến, Vũ Vân, Vũ Vinh, Xuân Hòa.

Bản đồ xã Bách Thuận Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Đông Thành Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ vệ tinh xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư. (Satelite Map)

Bản đồ xã Dũng Nghĩa Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Duy Nhất Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Hiệp Hòa Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Hòa Bình Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Hồng Lý Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Hồng Phong Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Minh Khai Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Minh Lãng Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Minh Quang Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Nguyên Xá Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Phúc Thành Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Song An Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Song Lãng Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Tam Quang Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Tân Hòa Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Tân Lập Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Tân Phong Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Trung An Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Tự Tân Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Việt Hùng Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Việt Thuận Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Vũ Đoài Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Vũ Hội Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Vũ Tiến Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Vũ Vân Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Vũ Vinh Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ xã Xuân Hòa Huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

3. Bản đồ giao thông huyện Vũ Thư

 1. Đường bộ: Huyện Vũ Thư có hệ thống đường bộ phát triển để kết nối các khu vực trong huyện và với các huyện, thành phố khác trong tỉnh. Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyết mạch giúp người dân di chuyển dễ dàng trong huyện và đi ra ngoài.
 2. Giao thông nông thôn: Do Vũ Thư là một huyện nằm trong vùng nông thôn, giao thông nông thôn cũng được chú trọng để kết nối các khu vực nông sản, ao rừng, vườn trái cây và làng quê.
 3. Giao thông công cộng: Huyện Vũ Thư cũng có dịch vụ vận chuyển công cộng như xe buýt để phục vụ nhu cầu di chuyển của cộng đồng. Dịch vụ này thường giúp người dân đi lại trong huyện và các khu vực lân cận.
 4. Giao thông đô thị: Huyện Vũ Thư có mạng lưới đường đô thị để kết nối các khu dân cư, cơ sở thương mại và dịch vụ. Điều này cũng giúp người dân di chuyển trong huyện một cách thuận tiện.

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đấtBản đồ giao thông huyện Vũ Thư

Quy hoạch phát triển giao thông huyện Vũ Thư

Theo bản đồ quy hoạch huyện Vũ Thư, trên địa bàn huyện có các tuyến giao thông quan trọng chạy qua gồm: Quốc lộ 10, Quốc lộ 39 B, ĐT 223, ĐT 463, ĐT 219, ĐT 454. Ngoài ra, huyện Vũ Thư còn có cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Mới đây, ngày 21/4, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thống nhất giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đường 454 và ĐH01.

4. Bản đồ vệ tinh huyện Vũ Thư

Bản đồ quy hoạch Huyện Vũ Thư, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đấtBản đồ vệ tinh huyện Vũ Thư

5. Bản đồ quy hoạch huyện Vũ Thư

Quy hoạch sử dụng đất huyện Vũ Thư

Ngày 17/02/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Vũ Thư đến năm 2030.

Theo quyết định, diện tích và cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện có tổng diện tích đất tự nhiên là 19.693,80 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp chiếm 10.265,69 ha
 • Đất phi nông nghiệp chiếm 9.382,98 ha
 • Đất chưa sử dụng chiếm 45,13 ha

Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 2.810,34 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong đất nông nghiệp là 507,98 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 762,51 ha

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch huyện Vũ Thư giai đoạn 2021 – 2030 tỷ lệ 1/10.000, báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của cấp huyện.

bản đồ quy hoạch huyện Vũ Thư, Thái Bình
Bản đồ quy hoạch huyện Vũ Thư, Thái Bình

Tra cứu quy hoạch sử dụng đất huyện Vũ Thư – Phóng to tại đây

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

Bản đồ Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang| Quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ quy hoạch huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Tân Phú…

c 657 1681316510 4315

Bản đồ Huyện Cai Lậy, Tiền Giang| Quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Cai Lậy. Chúng tôi hi…

Bản đồ thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Bản đồ Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang chi tiết và thông tin quy hoạch Thị xã Cai Lậy. Chúng…

c 582 1680860047 1032

Bản đồ Huyện Châu Thành, Tây Ninh| Quy hoạch Sử dụng Đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch huyện Châu Thành Tây Ninh, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông…

Ban do hanh chinh huyen Thu Thua tinh Long An

Bản đồ quy hoạch Huyện Thủ Thừa, Long An|Quy hoạch sử dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Thủ Thừa. Chúng tôi hi…

c 640 1679991285 2315

Bản đồ quy hoạch Huyện Vĩnh Hưng, Long An|Kế hoạch sử dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Vĩnh Hưng, Long An chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Vĩnh Hưng. Chúng tôi hi vọng…