Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn), bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ quy hoạch Thành phố Bắc Kạn
Bản đồ quy hoạch Huyện Ba Bể
Bản đồ quy hoạch Huyện Bạch Thông
Bản đồ quy hoạch Huyện Chợ Đồn
Bản đồ quy hoạch Huyện Chợ Mới
Bản đồ quy hoạch Huyện Na Rì
Bản đồ quy hoạch Huyện Ngân Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Pác Nặm

Huyện Chợ Đồn nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Kạn, huyện lỵ là thị trấn Bằng Lũng, cách thành phố Bắc Kạn khoảng 42 km về phía tây, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 185 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Bạch Thông và huyện Chợ Mới
 • Phía tây giáp huyện Chiêm Hóa và huyện Na Hang thuộc tỉnh Tuyên Quang
 • Phía nam giáp huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
 • Phía bắc giáp huyện Ba Bể.

Huyện Chợ Đồn có diện tích 912 km² và dân số năm 2004 là 46.000 người. Tuyến giao thông huyết mạch là Quốc lộ 3C đi qua huyện lỵ, đi về hướng bắc đến huyện Ba Bể, về hướng nam là huyện Định Hóa (Thái Nguyên).
Sau năm 1975, huyện Chợ Đồn thuộc tỉnh Bắc Thái, gồm 21 xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Ngọc Phái, Phong Huân, Phương Viên, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thịnh và Yên Thượng.
Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tái lập tỉnh Bắc Kạn từ tỉnh Bắc Thái cũ, huyện Chợ Đồn thuộc tỉnh Bắc Kạn.
Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2020). Theo đó:

 • Sáp nhập 2 xã Đông Viên và Rã Bản thành xã Đồng Thắng
 • Sáp nhập thôn Bản Cưa của xã Phong Huân vào xã Bằng Lãng
 • Sáp nhập 5 thôn: Nà Tấc, Pác Cộp, Nà Chợ, Nà Mạng, Khuổi Xỏm thuộc xã Phong Huân và xã Yên Nhuận thành xã Yên Phong.

Huyện Chợ Đồn có 1 thị trấn và 19 xã như hiện nay.
Quy hoạch Huyện Chợ Đồn, bao gồm thị trấn Bằng Lũng (huyện lỵ) và 19 xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đồng Thắng, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Ngọc Phái, Phương Viên, Quảng Bạch, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Phong, Yên Thượng, Yên Thịnh.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 05/2023, huyện Chợ Đồn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1239/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Chợ Đồn.
Theo Điều 1 của Quyết định số 1239/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Chợ Đồn được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.286,59 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 610,20 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 3,31 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, huyện Chợ Đồn.
Về kế hoạch sử dụng đất Năm 2024:
Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Chợ Đồn, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 85.277,56 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 4.865,36 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 4,60 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp Năm 2024 là 135,38 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 136,61 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 0 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng Năm 2024: Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 11,58 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2021 của huyện Chợ Đồn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 31 tháng 12 Năm 2024, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2746/QĐ – UBND về việc  phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Chợ Đồn
Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Chợ Đồn, bao gồm:
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp Năm 2024 là 286,79 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 264,44 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 0,53 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2,65 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Chợ Đồn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.
Ngày 24/2/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Chợ Đồn.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày 13 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 52/QĐ – UBND về việc  phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Chợ Đồn
Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Chợ Đồn, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 84.804,82 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 5.345,87 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 984,96 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 của huyện Chợ Đồn được xác định với tổng diện tích đất cần phải thu hồi là 643,26 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 551,95 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 91,31 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2023 là 562,77 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 61,53 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 0,21 ha.

Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2023 là 13,87 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 3,23 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 10,64 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Chợ Đồn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.
Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.
Cần phân biệt rõ:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Giới thiệu Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Huyện Chợ Đồn là một huyện nằm ở tỉnh Bắc Kạn, một tỉnh nằm ở phía bắc Việt Nam. Huyện Chợ Đồn nằm ở vùng núi cao Bắc Kạn, và nó có nhiều đặc điểm địa lý và văn hóa độc đáo.

Dưới đây là một số thông tin cơ bản về huyện Chợ Đồn:

 1. Diện tích: Huyện Chợ Đồn có diện tích tổng cộng khoảng 1.430,9 km².
 2. Dân số: Theo thống kê từ năm 2020, dân số của huyện Chợ Đồn là khoảng 42.000 người.
 3. Địa lý: Huyện này nằm trong khu vực núi non, có nhiều dãy núi và thung lũng. Vùng này có nhiều sông suối và rừng nguyên sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng.
 4. Kinh tế: Kinh tế của huyện Chợ Đồn chủ yếu dựa vào nông nghiệp và các hoạt động liên quan đến nông nghiệp. Người dân ở đây chủ yếu làm công việc nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Huyện cũng sản xuất một số sản phẩm nông sản như lúa, ngô, và các loại cây trồng khác.
 5. Văn hóa và du lịch: Với cảnh quan tự nhiên hùng vĩ và văn hóa dân tộc đa dạng, huyện Chợ Đồn thu hút du khách đến tham quan và khám phá. Du khách có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa của các dân tộc thiểu số ở đây, bao gồm người Dao, người H’Mong và người Tay. Các ngôi làng truyền thống, lễ hội, và bản làng cổ được xem xét là điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Huyện Chợ Đồn ở Bắc Kạn là một vùng đất có nền văn hóa và thiên nhiên đa dạng, thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu về cuộc sống ở vùng núi phía bắc của Việt Nam và thư giãn trong không gian thiên nhiên tươi đẹp.

Đánh giá post

Related Posts

untitled 16168229773451386931118

Bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội để có cái nhìn tổng quan về kế hoạch sử dụng đất và các…

Ban do quy hoach su dung dat quan Hoang Mai

Bản đồ quy hoạch quận Hoàng Mai, Hà Nội 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang tìm kiếm Bản đồ Quận Hoàng Mai, Hà Nội Map khổ lớn hay bản đồ hành chính các Phường tại Hoàng Mai, Hà Nội nhằm tra cứu thông tin…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

ban do vinh quynh

Bản đồ quy hoạch ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Meey Map là công cụ tốt nhất để tra…

quy hoach xa uy no

Bản đồ quy hoạch ở Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Hãy khám phá bản đồ quy hoạch Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy…

screen shot 2021 04 20 at 65055 pm 1618919490728315854150

Bản đồ quy hoạch Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Đông Hội huyện Đông Anh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…