Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), gồm: giao thông, xây dựng, du lịch, đô thị trên địa bàn.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Hà Giang
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Giang
Bản đồ quy hoạch Thành phố Hà Giang
Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Mê
Bản đồ quy hoạch Huyện Đồng Văn
Bản đồ quy hoạch Huyện Hoàng Su Phì
Bản đồ quy hoạch Huyện Mèo Vạc
Bản đồ quy hoạch Huyện Quang Bình
Bản đồ quy hoạch Huyện Quản Bạ
Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Xuyên
Bản đồ quy hoạch Huyện Xín Mần
Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Minh
Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Quang

Huyện Hoàng Su Phì nằm ở phía tây tỉnh Hà Giang, nằm trên thượng nguồn sông Chảy và sông Bạc, cách thành phố Hà Giang 100 km về phía tây, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Quang
  • Phía tây giáp huyện Xín Mần
  • Phía nam giáp huyện Quang Bình
  • Phía bắc giáp Trung Quốc với đường biên giới 41,421 km.

Huyện Hoàng Su Phì có diện tích 632,38 km², dân số năm 2019 là 66.683 người, mật độ dân số đạt 105 người/km².
Cuối năm 2002, huyện Hoàng Su Phì có thị trấn Vinh Quang và 26 xã: Bản Luốc, Bản Máy, Bản Nhùng, Bản Péo, Bản Phùng, Chiến Phố, Đản Ván, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nam Sơn, Nậm Ty, Nàng Đôn, Ngàm Đăng Vài, Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ, Tả Sử Chóng, Tân Tiến, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Tụ Nhân, Tùng Sán, Xuân Minh.
Ngày 1 tháng 12 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh toàn bộ các xã Tiên Nguyên và Xuân Minh để thành lập huyện Quang Bình.
Sau khi điền chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Quang Bình, huyện Hoàng Su Phì còn lại 62.942 ha diện tích tự nhiên và 53.447 nhân khẩu, có 25 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 24 xã: Đản Ván, Bản Luốc, Bản Máy, Bản Nhùng, Bản Péo, Bản Phùng, Chiến Phố, Hồ Thầu, Nàng Đôn, Nam Sơn, Nậm Dịch, Nậm Khoà, Nạm Ty, Ngàm Đăng Vài, Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Sả Hồ, Tân Tiến, Tả Sử Choóng, Thông Nguyên, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Tụ Nhân, Túng Sán và thị trấn Vinh Quang.
Ngày 1 tháng 1 năm 2020, xã Bản Péo được sáp nhập vào xã Nậm Dịch. Huyện Hoàng Su Phì có 1 thị trấn và 23 xã như hiện nay.
Quy hoạch Huyện Hoàng Su Phì, bao gồm thị trấn Vinh Quang (huyện lỵ) và 23 xã: Bản Luốc, Bản Máy, Bản Nhùng, Bản Phùng, Chiến Phố, Đản Ván, Hồ Thầu, Nam Sơn, Nàng Đôn, Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nậm Ty, Ngàm Đăng Vài, Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ, Tả Sử Choóng, Tân Tiến, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Thông Nguyên, Tụ Nhân, Túng Sán.

Xem thêm:  Xã Thành Triệu, huyện Châu Thành – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Quy hoạch phát triển du lịch huyện Hoàng Su Phì

Xác định phát triển du lịch là một trong những chương trình trọng tâm, những năm qua, huyện Hoàng Su Phì đã, đang triển khai nhiều hoạt động “kích cầu”, đưa lĩnh vực “công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế động lực trong phát triển KT-XH, góp phần xoá đói, giảm nghèo.
Nằm ở phía Tây của tỉnh, Hoàng Su Phì có lợi thế nằm trên tuyến vòng cung du lịch Lào Cai – Hà Giang – Cao Bằng. Cùng với đó, điều kiện khí hậu, thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ với những cánh rừng nguyên sinh, ruộng bậc thang, sông, suối đầu nguồn sông Chảy, nương chè Shan tuyết cổ thụ, đỉnh Tây Côn Lĩnh, Chiêu Lầu Thi cao trên 2.400 m so với mực nước biển; nhiều di tích, di sản được xếp hạng… đây là những tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái, văn hoá cộng đồng.
Từ cuối năm 2014, UBND huyện tích cực phối hợp với Dự án Helvetas tại Việt Nam, khảo sát và tiến hành các bước triển khai Dự án: “Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Hoàng Su Phì”.
Vừa qua, huyện Hoàng Su Phì đã xây dựng, lập quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030; nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế – xã hội và du lịch của huyện theo hướng bền vững, hiệu quả, tạo cơ sở thống nhất trong việc bảo tồn các tài nguyên du lịch. Phấn đấu đến năm 2021, đón khoảng 110 nghìn lượt khách du lịch; trong đó, có 23 nghìn lượt khách quốc tế và 87 nghìn lượt khách nội địa; doanh thu du lịch đạt khoảng 260 tỷ đồng…

Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 05/2023, huyện Hoàng Su Phì

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, huyện Hoàng Su Phì định hướng phát triển các vùng kinh tế phù hợp Quy hoạch với quy hoạch tích hợp tỉnh Hà Giang; Quy hoạch chuyên ngành giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng đến năm 2030 của tỉnh và phù hợp đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (Đồ án Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Hà Giang đến năm 2020), đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 06/4/2007, đây là cơ sở pháp lý cho việc phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn của tỉnh Hà Giang.
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoàng Su Phì và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì.
Theo đồ án quy hoạch sử dụng đất đến 2030, Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000. Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Hoàng Su Phì.
Untitled 12 1
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND về việc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Hoàng Su Phì, bao gồm: Đất nông nghiệp: 56.170,28 ha; Đất phi nông nghiệp: 6.180,55 ha; Đất chưa sử dụng: 1.900,13 ha
Kế hoạch thu hồi đất năm 2022: Đất nông nghiệp: 168,63 ha; Đất phi nông nghiệp: 76,61 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 168,63 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Đất phi nông nghiệp: 18,76 ha
Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Hoàng Su Phì.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2476/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hoàng Su Phì, bao gồm: Đất nông nghiệp: 56.093,63 ha; Đất phi nông nghiệp: 6.192,16 ha; Đất chưa sử dụng: 1.965,18 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Hoàng Su Phì với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 133,01 ha; Đất phi nông nghiệp: 17,27 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hoàng Su Phì, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 133,01 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hoàng Su Phì được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.
Tài liệu kèm theo:

Xem thêm:  Đất có quy hoạch ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

Xem ban do quy hoach su dung dat tai Quan Huyen tinh Vinh Phuc

Bản đồ quy hoạch Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tra cứu bản đồ quy hoạch sử dụng đất MIỄN PHÍ Tỉnh Vĩnh Phúc cập nhật đến 2030. Xem bản…

bac kan pac nam

Bản đồ quy hoạch huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất

Huyện Pác Nặm, tọa lạc tại vùng núi phía Bắc tỉnh Bắc Kạn, không chỉ có vị trí địa lý độc đáo mà còn tiềm ẩn tiềm năng…

24c50c8d3c3ef2c49eb45c7cb738b709

Bản đồ quy hoạch huyện Ba Bể,Tỉnh Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất

Huyện Ba Bể là một huyện nằm ở tỉnh Bắc Kạn, miền núi phía Bắc của Việt Nam. Huyện này nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 240…

ban do quy hoach thanh pho Bac Kan den nam 2030

Bản đồ quy hoạch Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất mới nhất

Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Bắc Kạn có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 162…

Bản đồ quy hoạch Tỉnh Quảng Bình| Kế hoạch sử dụng đất

Quảng Bình tựa như một viên ngọc bên bờ biển miền Trung Việt Nam, tọa lạc ở phía nam khu vực Bắc Trung Bộ. Tỉnh này còn nổi…

Untitled 13 3

Bản đồ quy hoạch thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

 Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ quy hoạch Tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ quy hoạch Thành…