Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch đất huyện Đồng Văn, Hà Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn (Hà Giang), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Hà Giang
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Giang
Bản đồ quy hoạch Thành phố Hà Giang
Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Mê
Bản đồ quy hoạch Huyện Đồng Văn
Bản đồ quy hoạch Huyện Hoàng Su Phì
Bản đồ quy hoạch Huyện Mèo Vạc
Bản đồ quy hoạch Huyện Quang Bình
Bản đồ quy hoạch Huyện Quản Bạ
Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Xuyên
Bản đồ quy hoạch Huyện Xín Mần
Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Minh
Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Quang

Đồng Văn là một huyện miền núi cao nằm ở Bắc của tỉnh Hà Giang, trung tâm huyện cách huyện Hà Giang – trung tâm của tỉnh khoảng 150 km về phía Bắc. Vị trí địa lý của huyện tiếp giáp như sau:

Toàn huyện có 19 đơn vị hành chính cấp xã gồm 17 xã và 02 thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên là 45.308,24 ha.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 05/2023 huyện Đồng Văn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2776/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Văn.
Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Đồng Văn: Đất nông nghiệp: 34.360,56 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.098,11 ha; Đất chưa sử dụng: 8.849,57 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030, huyện Đồng Văn bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 545,4 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1,45 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong thời kỳ quy hoạch của huyện Đồng Văn bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 8,29 ha

​Theo đó, vị trí, diện tích các khu  vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Đồng Văn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Đồng Văn

Đến năm 2030 đất nông nghiệp được sử dụng cụ thể như sau: Đất sản xuất nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Đến năm 2030 được xác định như sau:

Đất lâm nghiệp:

Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp có tổng nhu cầu tăng 624,00 ha so với năm 2020. Cụ thể nhu cầu sử dụng cho các ngành lĩnh vực như sau:

 • Nhu cầu đất cho mục đích Quốc phòng Đến năm 2030 tăng 17,45 ha.
 • Nhu cầu đất an ninh trong kỳ quy hoạch Đến năm 2030 tăng 4,02 ha.
 • Đất thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Đến năm 2030 tăng thêm 81,34 ha.
 • Đến năm 2030, trên địa bàn huyện cần dành 0,50 ha đất để xây dựng mới các cơ sở sản xuất.
 • Đến năm 2030, nhu cầu đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tăng thêm 16,29 ha.
 • Nhu cầu đất phát triển hạ tầng trên địa bàn huyện Đến năm 2030 tăng 240,41 ha.
 • Đến năm 2030 nhu cầu đất sinh hoạt cộng đồng của huyện tăng 4,06 ha.
 • Đến năm 2030 nhu cầu đất khu vui chơi, giải trí công cộng của huyện tăng 8,95 ha.
 • Đến năm 2030, nhu cầu đất ở nông thôn của huyện tăng 39,00 ha.
 • Đến năm 2030, nhu cầu đất ở đô thị của huyện tăng 214,33 ha.
 • Đến năm 2030, nhu cầu đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện tăng 4,44 ha.
 • Đến năm 2030, nhu cầu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp của huyện tăng 0,49 ha.
 • Đến năm 2030 nhu cầu đất mặt nước chuyên dùng của huyện tăng 27,15 ha.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Đồng Văn.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Đồng Văn, bao gồm: Đất nông nghiệp: 34.708,00 ha; Đất phi nông nghiệp: 1.748,27 ha; Đất chưa sử dụng: 8.851,97 ha
Kế hoạch thu hồi các loại đất: Đất nông nghiệp: 66,39 ha; Đất phi nông nghiệp: 5,92 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 66,39 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Đồng Văn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, H. Đồng Văn
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Huyện Đồng Văn

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số số 2484/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Đồng Văn, bao gồm: Đất nông nghiệp: 34.718,16 ha; Đất phi nông nghiệp: 1.732,78 ha; Đất chưa sử dụng: 8.857,30 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Đồng Văn với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 131,92 ha; Đất phi nông nghiệp: 5,03 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Đồng Văn, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 131,92 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0,25 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Đồng Văn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.
Xem chi tiết Kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn năm 2023 tại đây:
1. BCTT KH SD Dong Van 2023 13.9.2022.pdf  (Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn năm 2023).
2. BAN DO KHSDD23DV_22.09.13.dgn.pdf  (Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn năm 2023).
Tài liệu kèm theo:

5/5 - (1 bình chọn)
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…