Thông tin quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Quang, Hà Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Hà Giang
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Giang
Bản đồ quy hoạch Thành phố Hà Giang
Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Mê
Bản đồ quy hoạch Huyện Đồng Văn
Bản đồ quy hoạch Huyện Hoàng Su Phì
Bản đồ quy hoạch Huyện Mèo Vạc
Bản đồ quy hoạch Huyện Quang Bình
Bản đồ quy hoạch Huyện Quản Bạ
Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Xuyên
Bản đồ quy hoạch Huyện Xín Mần
Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Minh
Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Quang

Dưới sự quan tâm và định hướng phát triển bền vững, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã tiến hành quy hoạch đô thị, nông nghiệp, và công nghiệp một cách chi tiết và tổng thể. Tra cứu thông tin quy hoạch và khám phá bản đồ quy hoạch huyện Bắc Quang mới nhất tại đây để hiểu rõ hơn về sự phát triển đa dạng và tiềm năng của vùng đất này.

Vị trí địa lý huyện Bắc Quang, Hà Giang

Bản đồ huyện Bắc Quang, Hà Giang
Bản đồ huyện Bắc Quang, Hà Giang

Huyện Bắc Quang nằm ở phía nam của tỉnh Hà Giang, nằm cách thành phố Hà Giang khoảng 60 km về phía bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 210 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Lâm Bình và huyện Chiêm Hóa thuộc tỉnh Tuyên Quang
 • Phía tây giáp huyện Hoàng Su Phì và huyện Quang Bình
 • Phía nam giáp huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 • Phía bắc giáp huyện Vị Xuyên.

Huyện Bắc Quang có diện tích 1.105,65 km², dân số năm 2019 là 118.690 người, mật độ dân số đạt 107 người/km².

Địa hình huyện Bắc Quang, Hà Giang

Huyện Bắc Quang ở tỉnh Hà Giang nổi bật với địa hình đa dạng, bao gồm núi cao (700m – 1.500m) với đá Granit và đá vôi, đồi núi thấp tạo điều kiện cho nông nghiệp và thung lũng ven sông thuận lợi cho trồng lúa và hoa màu. Vùng này không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn tiềm năng phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu kinh tế và xã hội của cộng đồng địa phương.

Vị trí hành chính huyện Bắc Quang, Hà Giang

Bản đồ hành chính huyện Bắc Quang, Hà Giang
Bản đồ hành chính huyện Bắc Quang, Hà Giang

Huyện Bắc Quang có 23 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Việt Quang (huyện lỵ), Vĩnh Tuy và 21 xã: Bằng Hành, Đồng Tâm, Đông Thành, Đồng Tiến, Đồng Yên, Đức Xuân, Hùng An, Hữu Sản, Kim Ngọc, Liên Hiệp, Quang Minh, Tân Lập, Tân Quang, Tân Thành, Thượng Bình, Tiên Kiều, Việt Hồng, Việt Vinh, Vĩnh Hảo, Vĩnh Phúc, Vô Điếm.

Địa điểm du lịch tại huyện Bắc Quang, Hà Giang

 • Khu du lịch sinh thái Nậm An tại Tân Thành.
 • Hồ thủy điện Nậm Mu.
 • Hang Tứ Cung xã Vĩnh Phúc
 • Hồ Quang Minh gắn với Làng Văn hóa du lịch Thôn Khiềm xã Quang Minh
 • Khu di tích Tiểu khu cách mạng Trọng Con (xã Bằng Hành).
 • Làng Văn hóa Du lịch – Tâm linh thôn Tân Sơn TT Việt Quang
 • Hang Nặm Pạu tại Đức Xuân
 • Thác Thúy thị trấn Việt Quang
 • Làng du lịch Văn hóa, sản xuất Giấy Bản dân tộc Dao Thanh Sơn thị trấn Việt Quang

Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Quang, Hà Giang

Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Quang
Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Quang

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Quang

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2899/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Quang.
Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Bắc Quang với tổng diện tích đất tự nhiên là 110.521,38 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 101.754,81 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.453,92 ha; Đất chưa sử dụng: 312,66 ha
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030, huyện Bắc Quang bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 2.252,11 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 2.721,35 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,21 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong thời kỳ quy hoạch của huyện Bắc Quang bao gồm: Đất nông nghiệp: 1.735,13 ha; Đất phi nông nghiệp: 66,61 ha;

​Theo đó, vị trí, diện tích các khu  vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Quang.

Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Quang, Hà Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ định hướng sử dụng đất huyện Bắc Quang

Trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, huyện Bắc Quang định hướng phát triển các vùng kinh tế phù hợp Quy hoạch với quy hoạch tích hợp tỉnh Hà Giang; Quy hoạch chuyên ngành giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng đến năm 2030 của tỉnh và phù hợp đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (Đồ án Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Hà Giang đến năm 2020), đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 06/4/2007, đây là cơ sở pháp lý cho việc phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn của tỉnh Hà Giang.
Theo đó, định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Quang gồm các vùng phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp dịch vụ thương mại; Tiểu vùng phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp nguyên liệu kết hợp chăn nuôi trồng trọt, kinh tế tổng hợp; phát triển đô thị;

Vùng phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp dịch vụ thương mại: Gồm các khu vực như thị xã Việt Quang, thị trấn Vĩnh Tuy, thị trấn Hùng An, thị trấn Tân Quang và các khu đô thị thuộc xã Đồng Yên, Vĩnh Phúc, Quang Minh, Kim Ngọc, Tân Lập, Vô Điếm. Các khu vực này được quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, kết hợp với công nghiệp và phát triển dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện bắc Quang.
Tiểu vùng phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp nguyên liệu kết hợp chăn nuôi trồng trọt, kinh tế tổng hợp: Gồm các xã Tân Thành, Tân lập, Đồng Tâm, Việt Vinh, Việt Hồng, Tiên Kiều, Vĩnh Hảo, Đông Thành, Hùng An, Quang Minh, Vô Điếm, Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân, Đồng Tiến, Thượng Bình. Tận dụng điều kiện tự nhiên về địa hình,  thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với các loại cây đặc sản như chè, cam, bưởi…

Phát triển đô thị: Định hướng các khu vực quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện Bắc Quang đến năm 2030 gồm các đô thị: Thị trấn Việt Quang đô thị loại III, thị trấn Vĩnh Tuy đô thị loại V, thị trấn Hùng An đô thị loại V, thị trấn Tân Quang đô thị loại V, thị trấn Kim Ngọc đô thị loại V. Định hướng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nhằm phát triển các khu vực đô thị dọc theo Quốc lộ 2 tạo động lực phát triển cho toàn Huyện.
Quy hoạch Xây dựng thị trấn Việt Quang thành thị xã Việt Quang là trung tâm kinh tế phía nam của tỉnh Hà Giang. Thị xã Việt Quang bao gồm địa giới hành chính thị trấn Việt Quang và diện tích 1 phần của 03 xã Viêt Vinh, Quang Minh, Hùng An.
Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp: Định hướng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Nam Quang tại thị trấn Vĩnh Tuy. Dự kiến phát triển thêm cụm công nghiệp Ngô Khê tại xã Việt Vinh. Ngoài ra hình thành thêm các điểm công nghiệp chế biến lâm sản thôn Bun (2,0 ha) xã Thượng Bình; điểm tiểu thủ công nghiệp thôn Kim (5,0 ha) xã Tiên Kiều; điểm tiểu thủ công nghiệp chế biến lâm sản thôn Thống Nhất (1,0 ha) xã Vĩnh Hảo; điểm tiểu thủ công nghiệp Km39 thôn Ngần Hạ (15,0 ha) xã Tân Thành.
Chỉ tiêu sử dụng đất của các công trình nhằm phát triển được thực hiện trong kỳ quy hoạch như:

 • Quy hoạch cụm công nghiệp, tiểu thủ CN chế biến lâm sản bản Bun: 2 ha;
 • Quy hoạch cụm tiểu thủ công nghiệp thôn Kim: 5 ha;
 • Quy hoạch khu CN chế biến lâm sản thôn Thống nhất : 1 ha;
 • Mở rộng cụm công nghiệp Nam Quang: 20 ha;
 • Quy hoạch Cụm công nghiệp Ngô Khê: 50 ha;
 • Quy hoạch cụm công nghiệp Km39, tại thôn Ngần Hạ: 15 ha.

Khu thương mại dịch vụ: Các công trình dịch vụ được bố trí dọc quốc lộ 2, quốc lộ 279 và tỉnh lộ 183. Ưu tiên quỹ đất tại các vị trí đẹp, trung tâm để phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ; thị trường hàng hóa, dịch vụ đáp ứng các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân.
Trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 dự kiến diện tích đất thuơng mại dịch vụ của huyện tăng thêm để thực hiện các công trình sau:

 • Quy hoạch quỹ đất dành cho hoạt động quảng cáo (dọc trục QL2): 0,05 ha;
 • Xây dựng cửa hàng xăng dầu HTX Pắc Há: 0,2 ha;
 • Xây dựng cửa hàng xăng dầu Việt Quang (Công ty xăng dầu): 0,17 ha;
 • Xây dựng Trung tâm thương mại (hạng III) tại thị trấn Việt Quang: 1,05 ha;
 • Xây dựng bách hóa tổng hợp Duyên Phi: 0,375 ha;
 • Quy hoạch phát triển khu du lịch quần thể di tích danh thắng quốc gia thác Thí, thị trấn Việt Quang: 66,158 ha;
 • Xây dựng làng văn hóa Du lịch tiêu biểu gắn với phát triển Dược liệu Tân Sơn: 0,35 ha;
 • Khu dịch vụ vui chơi giải trí du lịch cộng đồng sinh thái Hoa quả Sơn (Công ty Toàn Phát): 1,5 ha;
 • Kế hoạch chuyển sang đất thương mại – dịch vụ (Chuyển nhà khách huyện Bắc Quang sang đất thượng mại – dịch vụ): 0,21 ha.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Bắc Quang. Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Bắc Quang, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 102.074,29 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 6.335,97 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 2.111,13 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất:

 • Đất nông nghiệp: 197,48 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 2,42 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 197,48 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1,06 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,02 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Bắc Quang được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số số 2470/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Bắc Quang, bao gồm: Đất nông nghiệp: 101.979,48 ha; Đất phi nông nghiệp: 6.853,25 ha; Đất chưa sử dụng: 1.688,66 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Bắc Quang với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 637,08 ha; Đất phi nông nghiệp: 352,63 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Bắc Quang, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 637,08 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 4,06 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Bắc Quang được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

UBND huyện Bắc Quang đã ra THÔNG BÁO về việc Công bố và công khai Kế hoạch sử dụng đất cho năm 2024 của huyện, tại tỉnh Hà Giang (Báo cáo thuyết minh).

Quy hoạch giao thông huyện Bắc Quang, Hà Giang

Kế hoạch phát triển hệ thống giao thông tại huyện Bắc Quang đã được đặt ra trong bộ quy hoạch giao thông tỉnh Hà Giang đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2050. Dưới đây là những dự án giao thông quan trọng được kế hoạch triển khai tại huyện này:

 • Dự án Xây dựng mới đường nối Hà Giang với cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ: Đây là một tuyến đường quan trọng kết nối Hà Giang với mạng lưới cao tốc khu vực, giúp cải thiện khả năng di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế.
 • Mở rộng quốc lộ 279 (Đường vành đai II): Việc mở rộng và cải thiện quốc lộ 279 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong huyện và khu vực lân cận.
 • Quy hoạch mới đường từ QL2 (Km228 390) đi Hồ Quang Minh: Tuyến đường này sẽ cung cấp một lối đi mới, kết nối các khu vực quan trọng trong huyện và cải thiện khả năng tiếp cận vùng sâu hơn.
 • Nâng cấp, mở rộng đường Cầu Ham đi Việt Hồng: Điều này sẽ giúp tăng cường giao thương giữa các khu vực và cải thiện việc vận chuyển hàng hóa.
 • Quy hoạch mới đường trục chính Tây – Đông thị trấn Việt Quang: Đường trục này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đô thị và kinh tế của thị trấn Việt Quang.
 • Nâng cấp, mở rộng đường từ tổ 7 – thôn Tân Thành: Điều này sẽ cải thiện việc kết nối trong cộng đồng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp và sản xuất địa phương.

Những dự án trên đánh dấu cam kết của huyện Bắc Quang trong việc phát triển hệ thống giao thông, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội trong tương lai.

Hướng dẫn tra cứu quy hoạch bằng Meey Map

Tra cứu quy hoạch bằng Meey Map
Tra cứu quy hoạch bằng Meey Map

Để tra cứu quy hoạch huyện Bắc Quang, Hà Giang bằng Meey Map, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Truy cập trang web hoặc ứng dụng Meey Map trên thiết bị của bạn.
 • Tại giao diện chính, bạn sẽ thấy một ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp. Nhập từ khóa “Huyện Bắc Quang, Hà Giang” hoặc “Quy hoạch Huyện Bắc Quang” vào ô tìm kiếm.
 • Nhấn Enter hoặc biểu tượng tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm.
 • Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trên bản đồ hoặc trong danh sách. Bạn có thể chọn mục liên quan đến quy hoạch huyện Bắc Quang.
 • Sau khi chọn mục quy hoạch, bạn sẽ thấy các thông tin chi tiết về quy hoạch, bản đồ, và tài liệu liên quan. Bạn có thể trượt xuống để xem thông tin chi tiết hơn.
 • Nếu có sẵn, bạn có thể tải xuống các tài liệu hoặc bản đồ quy hoạch để xem offline hoặc in ra.

Meey Map là một công cụ mạnh mẽ để tra cứu thông tin địa lý và quy hoạch địa phương, và nó cung cấp thông tin theo từng vùng cụ thể trên bản đồ. Hãy theo dõi hướng dẫn trên giao diện của Meey Map để thuận tiện tra cứu quy hoạch huyện Bắc Quang theo nhu cầu của bạn.

Huyện Bắc Quang, với vẻ đẹp hoang sơ và tiềm năng phát triển to lớn, đang bước vào một giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển của mình. Hãy cùng đồng hành và theo dõi sự thay đổi của huyện thông qua bản đồ Quy hoạch huyện Bắc Quang, để chứng kiến những bước phát triển quan trọng trong tương lai của vùng đất này.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ huyện Nhà Bè

Bản đồ Huyện Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh| Quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Nhà Bè TP.HCM và thông tin chi tiết về quy hoạch, chúng tôi mong muốn mang đến cho…

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

c 718 1681288496 7517

Bản đồ quy hoạch Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Giồng Riềng. Chúng tôi hi…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…