Thông tin quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Huyện Kim Động, Hưng Yên|Quy hoạch Sử dụng Đất

Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, không chỉ tự hào với tầm nhìn phát triển đa dạng mà còn đang xác lập sự đột phá trong quy hoạch giao thông và phát triển kinh tế. Bài viết này sẽ đưa bạn khám phá bản đồ quy hoạch huyện Kim Động, nơi mà sự đầu tư và tiềm năng phát triển đã được tạo ra để thúc đẩy sự nâng cao đời sống và phát triển bền vững của cộng đồng địa phương.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Hưng Yên
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hưng Yên
Bản đồ quy hoạch Thành phố Hưng Yên
Bản đồ quy hoạch Thị xã Mỹ Hào
Bản đồ quy hoạch Huyện Ân Thi
Bản đồ quy hoạch Huyện Khoái Châu
Bản đồ quy hoạch Huyện Kim Động
Bản đồ quy hoạch Huyện Phù Cừ
Bản đồ quy hoạch Huyện Tiên Lữ
Bản đồ quy hoạch Huyện Văn Giang
Bản đồ quy hoạch Huyện Văn Lâm
Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Mỹ

Vị trí địa lý huyện Kim Động, Hưng Yên

Bản đồ huyện Kim Động, Hưng Yên
Bản đồ huyện Kim Động, Hưng Yên

Huyện Kim Động nằm ở phía tây nam của tỉnh Hưng Yên, bên bờ tả ngạn của sông Hồng. Nó cách thành phố Hưng Yên khoảng 12 km và cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 50 km. Huyện này có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp với huyện Thi và huyện Tiên Lữ.
 • Phía tây giáp với huyện Phú Xuyên và thành phố Hà Nội.
 • Phía nam tiếp giáp với thành phố Hưng Yên.
 • Phía bắc giáp với huyện Khoái Châu.

Diện tích của huyện Kim Động là 103,83 km² và dân số vào năm 2020 là 118.416 người, với mật độ dân số đạt 1.145 người/km². Sông Hồng tự nhiên là biên giới phía tây giữa huyện này và thành phố Hà Nội. Ngoài ra, trên lãnh thổ của huyện còn có các sông nhỏ như sông Bần, sông Kim Ngưu, … chảy qua.

Vị trí hành chính Huyện Kim Động, Hưng Yên

Huyện Kim Động có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Lương Bằng (huyện lỵ) và 16 xã: Chính Nghĩa, Đồng Thanh, Đức Hợp, Hiệp Cường, Hùng An, Mai Động, Nghĩa Dân, Ngọc Thanh, Nhân La, Phạm Ngũ Lão, Phú Thịnh, Song Mai, Thọ Vinh, Toàn Thắng, Vĩnh Xá, Vũ Xá.

Hệ thống giao thông ở Huyện Kim Động, Hưng Yên

Hệ thống giao thông ở Huyện Kim Động bao gồm:

 • Đường bộ: Huyện này được nối với quốc lộ 39 từ Khoái Châu sang và quốc lộ 38 từ Ân Thi. Các quốc lộ này gặp nhau tại phố Trương (Toàn Thắng), sau đó trùng lên nhau và chạy xuyên qua huyện, đi qua Lương Bằng, và khi đến thành phố Hưng Yên, chúng mới tách nhau ra. Ngoài ra, đang có dự án xây dựng đường cao tốc Hưng Yên – Thái Bình, đi qua huyện Kim Động, nhằm cải thiện hệ thống giao thông đường bộ.
 • Đường thủy: Sông Hồng là tuyến đường thủy quan trọng, tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa và giao thông thủy đặc biệt trong khu vực.

Bản đồ quy hoạch Huyện Kim Động, Hưng Yên

Bản đồ quy hoạch Huyện Kim Động 2030
Bản đồ quy hoạch Huyện Kim Động 2030

Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của Huyện Kim Động, Hưng Yên

Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của Huyện Kim Động đến năm 2030 và năm 2022:

Quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Vào ngày 1/7/2022, UBND Huyện Kim Động đã công bố Thông báo số 1740/TB-UBND về việc công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Hồ sơ công khai này bao gồm:

 • Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 30/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho Huyện Kim Động.
 • Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 23/06/2022 về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho Huyện Kim Động.
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cho Huyện Kim Động đến năm 2030.

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho Huyện Kim Động đã xác định các nội dung quan trọng, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 4.453,86 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 5.884,40 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha.
 • Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp:
  • Diện tích chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 2.661,47 ha.
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 703,67 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,69 ha.

Các vị trí và diện tích của các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng đã được xác định trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với tỷ lệ 1/25.000 và được kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Vào ngày 7/7/2022, UBND Huyện Kim Động đã công bố Thông báo số 1743/TB-UBND về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Hồ sơ công khai này bao gồm:

 • Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 06/07/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho Huyện Kim Động.
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
 • Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cho Huyện Kim Động năm 2022.

Theo quyết định này, diện tích của các loại đất được phân bổ trong kế hoạch năm 2022 của Huyện Kim Động đã được xác định với tổng diện tích tự nhiên là 10.338,27 ha, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 6.574,37 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 3.729,56 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 34,34 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 466,57 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 37,25 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 496,17 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 7,93 ha.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho Huyện Kim Động, tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp đi kèm xác định các công trình và dự án sẽ thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Bản đồ vệ tinh Huyện Kim Động, Hưng Yên

Bản đồ vệ tinh Huyện Kim Động
Bản đồ vệ tinh Huyện Kim Động

Quy hoạch xây dựng Huyện Kim Động, Hưng Yên

Thông tin về Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động dựa trên Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 19/11/2019, hiện vẫn còn hiệu lực. Phạm vi quy hoạch này bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên theo địa giới hành chính huyện Kim Động, giới hạn bởi các huyện và thành phố lân cận. 

 • Phía Bắc giáp huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi.
 • Phía Nam giáp thành phố Hưng Yên.
 • Phía Đông giáp huyện Ân Thi và huyện Tiên Lữ.
 • Phía Tây giáp huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Điểm mạnh của quy hoạch này là sự đa dạng trong phát triển kinh tế, bao gồm du lịch, công nghiệp nhẹ và nông nghiệp công nghệ cao. Mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Quy hoạch này cũng định rõ kế hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Kim Động, Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Kim Động tỷ lệ 1/500. Khu công nghiệp này có tính chất công nghiệp sạch và bao gồm sản xuất các sản phẩm điện tử, nội thất, và hàng tiêu dùng. Quy hoạch chi tiết này đã xác định quy mô và ranh giới của Khu công nghiệp Kim Động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp tại đây.

Ranh giới lập Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Kim Động thuộc địa phận quản lý của các xã Chính Nghĩa, Toàn Thắng và Phạm Ngũ Lão, nằm trong huyện Kim Động của tỉnh Hưng Yên. Ranh giới cụ thể của khu công nghiệp Kim Động được xác định như sau:

 • Phía Bắc tiếp giáp với đất canh tác và khu dân cư thôn Cốc Ngang.
 • Phía Nam giới hạn bởi đất canh tác tại xã Phạm Ngũ Lão.
 • Phía Đông giáp với quốc lộ 39A và khu dân cư thôn Tạ Thượng.

UBND huyện Kim Động đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với cụm công nghiệp Kim Động và cụm công nghiệp Chính Nghĩa vào ngày 4/8/2022. Quy hoạch này sẽ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế và xã hội của huyện Kim Động và tỉnh Hưng Yên.

Quy hoạch hệ thống giao thông huyện Kim Động, Hưng Yên

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Kim Động
Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Kim Động

Quy hoạch giao thông huyện Kim Động bao gồm việc xác định các tuyến giao thông chính và dự án giao thông trên diện rộng của địa bàn huyện.

Giao thông đối ngoại và quốc lộ 39: Giao thông đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với Khu công nghiệp Kim Động, đặc biệt là quốc lộ 39. Chúng tôi đảm bảo rằng quốc lộ này sẽ được quản lý và xây dựng nghiêm ngặt, tuân theo quy hoạch giao thông đã được phê duyệt, và đảm bảo khoảng cách an toàn từ trung tâm huyện đến biên giới quốc gia.

Hệ thống giao thông nội địa: Hệ thống này được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu giao thông trong Khu công nghiệp, đồng thời đảm bảo sự tiếp cận thuận tiện cho tất cả các loại phương tiện. Các mặt cắt đường điển hình bao gồm:

 • Trục đường chính từ quốc lộ 39A vào Khu công nghiệp với mặt cắt ngang rộng 84,0m bao gồm lòng đường rộng 15,0m x 2, vỉa hè rộng 18,0m x 2, và dải phân cách giữa rộng 8,0m.
 • Trục đường chính đi qua các khu chức năng với mặt cắt ngang rộng 26,0m bao gồm lòng đường rộng 15,0m và vỉa hè rộng 5,5m x 2.

Dưới đây là danh sách một số dự án giao thông dự kiến của huyện Kim Động đến năm 2030:

 • Nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 39 đoạn qua huyện Kim Động: Đây là dự án nhằm cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông quốc lộ quan trọng để nâng cao sự kết nối của huyện với các khu vực khác.
 • Quy hoạch đường ven sông Hồng từ xã Thọ Vinh đến xã Ngọc Thanh: Dự án này nhằm tận dụng tiềm năng giao thông thủy và tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa và du lịch ven sông Hồng.
 • Mở rộng đường trục trung tâm thị trấn Lương Bằng (ĐT 377 mở rộng 80m) và nối Quốc lộ 39 đến đường nối hai cao tốc: Dự án này nhằm tăng cường khả năng thông thoáng và kết nối vùng trung tâm của huyện với các tuyến đường cao tốc quan trọng.
 • Mở rộng đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với Cầu Giẽ- Ninh Bình qua huyện Kim Động: Dự án này giúp cải thiện sự kết nối giữa huyện Kim Động và các tuyến đường cao tốc quan trọng.
 • Mở mới tuyến đường từ thôn Nghĩa Giang (Nghĩa Dân) đến nút giao với Quốc lộ 39 đến hết xã Vĩnh Xá: Dự án này nhằm tạo ra một tuyến đường giao thông mới để phục vụ sự phát triển của huyện.
 • Quỹ đất phát triển giao thông nông thôn và giao thông nội đồng: Đây là một phần quy hoạch nhằm cải thiện giao thông ở các vùng nông thôn và nội đồng trong huyện.
 • Quy hoạch bến cảng Phố Hiến: Dự án này tạo điều kiện cho phát triển hoạt động cảng biển và vận tải hàng hóa qua cảng.
 • Bến cảng thủy nội địa (Công ty cổ phần Vân Đức): Dự án này tạo ra một bến cảng thủy nội địa để cải thiện vận tải và giao thông trong huyện.
 • Cảng Thăng Long: Dự án này nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng cảng biển để phục vụ hoạt động logistics và giao thông hàng hóa.

Những dự án này được thiết kế để nâng cao hiệu suất và tiện ích của hệ thống giao thông trong huyện Kim Động và thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của địa phương.

Hướng dẫn tra cứu thông tin quy hoạch huyện Kim Động, Hưng Yên

Tra cuu quy hoach bang nen tang ban do quy hoach Meey map 3

Để tra cứu thông tin quy hoạch huyện Kim Động, Hưng Yên bằng Meey Map, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập trang web Meey Map: Đầu tiên, hãy truy cập trang web chính thức của Meey Map thông qua trình duyệt web của bạn.
 2. Tìm kiếm địa điểm: Trên giao diện Meey Map, bạn sẽ thấy một thanh tìm kiếm hoặc ô tìm kiếm địa điểm. Nhập “Kim Động, Hưng Yên” hoặc “Huyện Kim Động” vào ô tìm kiếm này.
 3. Xem kết quả: MeeyMap sẽ hiển thị các kết quả liên quan đến Kim Động, Hưng Yên. Bạn có thể chọn kết quả phù hợp nhất, chẳng hạn như “Huyện Kim Động, Hưng Yên.”
 4. Khám phá bản đồ: Khi bạn đã chọn địa điểm, Meey Map sẽ hiển thị bản đồ tương ứng với khu vực đó. Bạn có thể sử dụng các tính năng của Meey Map để điều hướng, phóng to, hoặc thu nhỏ bản đồ để xem chi tiết hơn về huyện Kim Động.
 5. Tìm thông tin quy hoạch: Trên bản đồ, bạn có thể tìm các biểu tượng hoặc đánh dấu liên quan đến quy hoạch huyện Kim Động. Thông tin chi tiết về quy hoạch, bản đồ quy hoạch, hoặc các tài liệu có thể được hiển thị khi bạn nhấp vào các biểu tượng này.
 6. Sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao: Meey Map cung cấp tính năng tìm kiếm nâng cao giúp bạn tìm kiếm thông tin cụ thể hơn. Bạn có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm các quy hoạch, dự án giao thông, hoặc bất kỳ thông tin quan trọng nào khác.
 7. Lưu và tải thông tin: Meey Map thường cho phép bạn lưu và tải về thông tin hoặc tài liệu quy hoạch để xem offline hoặc chia sẻ với người khác.

Lưu ý rằng MeeyMap có thể cung cấp thông tin cụ thể về quy hoạch huyện Kim Động, và việc sử dụng nó có thể tùy thuộc vào các nguồn dữ liệu và cập nhật từ cơ quan chức năng của Hưng Yên. Hãy luôn kiểm tra và cập nhật thông tin trên Meey Map để đảm bảo bạn có thông tin mới nhất.

Bài viết này đã giới thiệu về huyện Kim Động và bản đồ quy hoạch huyện Kim Động, Hưng Yên. Thông qua việc khám phá bản đồ quy hoạch này, chúng ta đã có cái nhìn sâu hơn về tương lai phát triển của huyện với sự đa dạng và tiềm năng trong nhiều lĩnh vực. Hy vọng rằng bài viết này đã mang lại thông tin hữu ích cho bạn và giúp bạn hiểu rõ hơn về Kim Động, một phần quan trọng của tỉnh Hưng Yên.

 • Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản
 • Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Website: https://meeymap.com/
 • Số điện thoại: 0869092929
 • Email: [email protected]
Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

c 535 1681876644 8966

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Ea Súp, Đắk Lắk|Quy hoạch Sử dụng Đất

Hãy cùng khám phá về huyện Ea Súp, một phần của tỉnh Đắk Lắk tươi đẹp. Bài viết sẽ giới thiệu bạn về huyện này và sẽ cung…

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đông La, Hoài Đức

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội

Bạn đang tim kiếm bản đồ quy hoạch xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Meey Map hi vọng sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu…

Quy hoạch tp Hạ Long, Quang Ninh

Bản đồ quy hoạch Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh mới nhất 2024

Bản đồ quy hoạch mới nhất năm 2024 của Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cung cấp thông tin về quy hoạch giao thông, quy hoạch đất, và…

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Kiến Hưng phần thuộc quy hoạch Phân khu S4.

Bản đồ quy hoạch phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn muốn tìm hiểu về bản đồ quy hoạch phường Kiến Hưng quận Hà Đông, Hà Nội, Meey Map là công cụ lý tưởng để tra cứu…

Cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Đình Vũ đồng bộ, hiện đại.

Khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải – Hải Phòng

Khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải tại Hải Phòng được thiết kế đặc biệt, kết nối mật thiết với hệ thống cảng biển phía Bắc Việt…

Quận 4 Hồ Chí Minh

Bản đồ Quận 4, TP HCM| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất

Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, nổi tiếng không chỉ với những địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn với sự phát triển đô thị đồng…