Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Quỳnh Phụ nằm (chính giữa phía Bắc tỉnh) tại hai ngã ba ranh giới giữa tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Huyện Quỳnh Phụ nằm ở phía bắc tỉnh Thái Bình, cách thành phố Thái Bình 27 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 117 km. Huyện có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Thái Thụy và huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
 • Phía tây giáp huyện Hưng Hà và huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
 • Phía nam giáp huyện Đông Hưng
 • Phía bắc giáp huyện Thanh Miện và huyện Ninh Giang thuộc tỉnh Hải Dương.

Con sông Luộc chảy men gần như toàn bộ ranh giới với tỉnh Hải Dương, Hưng Yên. Sông Hóa nằm trên ranh giới với huyện Vĩnh Bảo. Trên khắp địa bàn huyện có một mạng lưới các con sông nhỏ nhận nước từ sông Luộc và sông Hoá đổ vào Sông Diêm Hộ (trong đó có nhánh chính của sông Diêm Hộ). Cực nam của huyện là xã Đồng Tiến (giáp ranh với huyện Đông Hưng và huyện Thái Thụy), cực bắc của huyện là xã An Khê (giáp ranh với huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, xã An Mỹ giáp ranh với huyện Vĩnh Bảo của thành phố Hải Phòng).

Mở rộng thị trấn Quỳnh Côi trên cơ sở sáp nhập 2,2891 ha diện tích tự nhiên và 199 nhân khẩu của xã Quỳnh Hồng; 0,5138 ha diện tích tự nhiên và 45 nhân khẩu của xã Quỳnh Mỹ. Ngày 16 tháng 5 năm 2005, giải thể xã An Bài để thành lập thị trấn An Bài.
Quy hoạch Huyện Quỳnh Phụ, bao gồm 2 thị trấn: Quỳnh Côi (huyện lỵ), An Bài và 35 xã: An Ấp, An Cầu, An Đồng, An Dục, An Hiệp, An Khê, An Lễ, An Mỹ, An Ninh, An Quý, An Thái, An Thanh, An Tràng, An Vinh, An Vũ, Châu Sơn, Đông Hải, Đồng Tiến, Quỳnh Bảo, Quỳnh Giao, Quỳnh Hải, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Hội, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Khê, Quỳnh Lâm, Quỳnh Minh, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Thọ, Quỳnh Trang, Quỳnh Xá.

Quy hoạch giao thông huyện Quỳnh Phụ

Về quy hoạch giao thông huyện Quỳnh Phụ có:

 • Đường bộ có quốc lộ 10 là tuyến giao thông huyết mạch chạy qua phần phía đông huyện, theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, từ Hải Phòng sang huyện Đông Hưng và thành phố Thái Bình.
 • Đường thủy: sông Luộc, sông Hóa, sông Diêm Hộ.

Bản đồ Quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Phụ

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2964/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Quỳnh Phụ.
Theo quyết định, diện tích và cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Quỳnh Phụ với tổng diện tích đất tự nhiên là 20.998,51 ha. Trong đó:

Diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030, huyện Quỳnh Phụ bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.835,32 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 701,41 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 63,31 ha

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của huyện Quỳnh Phụ.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Quỳnh Côi và thị trấn An Bài đến 2030.
Thị trấn Quỳnh Côi và An Bài là hai trong 37 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Quỳnh Phụ. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Quỳnh Côi và An Bài cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Phụ.
Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Phụ không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Phụ đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 8/4/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Phụ.
Theo quyết định, kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022 của huyện Quỳnh Phụ với tổng diện tích được xác định là 20.998,50 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 13.178,64 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 7.804,92 ha
 • Đất chưa sử dụng: 14,93 ha

Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Quỳnh Phụ.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Phụ
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Phụ

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Đất khu công nghiệp năm 2023 diện tích là 351,63 ha, tăng 86,56 ha, do chuyển từ đất trồng lúa 68,16 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,2 ha; đất trồng cây lâu năm 1,20 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3,20 ha; đất phát triển hạ tầng 13,80 ha.
Đất cụm công nghiệp năm 2023 diện tích là 217,45 ha, tăng 133,06 ha do chuyển từ đất trồng lúa 122,15 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,70 ha; đất trồng cây lâu năm 0,3 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,80 ha; đất nông nghiệp khác 0,20 ha; đất quốc phòng 0,05 ha; đất phát triển hạ tầng 6,86 ha.
Đất ở tại nông thôn năm 2023 là 1.597,01 ha, thực tăng 149,05 ha, phần diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1.440,22 ha.
Đất ở tại đô thị năm 2023 là 118,17 ha, thực tăng là 41,35 ha, phần diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 76,12 ha. Diện tích giảm 0,70 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,10 ha; đất khu vui chơi giải trí 0,60 ha.
Danh mục các công trình thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Quỳnh Phụ

 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cầu Nghìn: 157,26 ha
 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thaco- Thái Bình: 194,37 ha
 • Cụm công nghiệp Quỳnh Giao: 32,23 ha
 • Cụm công nghiệp Quý Ninh: 68,58 ha
 • Cụm công nghiệp Quỳnh Côi: 75 ha
 • Cụm công nghiệp Đông Hải: 28,76 ha
 • Cụm công nghiệp Đập Neo: 8,89 ha
 • Nâng cấp đường ĐT 455 (đường 216) đoạn từ Quỳnh Côi đến quốc lộ 10: 21,44 ha
 • …..

Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Quỳnh Phụ.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Quỳnh Phụ
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Quỳnh Phụ

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Phụ đến năm 2040

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2651/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh phụ đến 2040.
Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Quỳnh Phụ gồm 36 xã và 02 thị trấn; Tổng diện tích lập quy hoạch là 20.998,5 ha (209,985 km). Ranh giới cụ thể:

 • Phía Bắc: Giáp các huyện Ninh Giang, Thanh Miện tỉnh Hải Dương và huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên;
 • Phía Nam: Giáp các huyện Đông Hưng và Thái Thụy;
 • Phía Đông: Giáp huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng;
 • Phía Tây: Giáp huyện Hưng Hà,

Tính chất:

 • Là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thái Bình có vai trò kết nối kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình với các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và đặc biệt là Hải Phòng – một cực trong tam giác tăng trưởng (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh).
 • Là vùng liên kết ngoại biên có sức giao thương, phát triển đô thị lớn nhờ những yếu tố ngoại ứng nhờ việc giáp ranh với các tỉnh lân cận.
 • Là vùng kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ đô thi, du lịch tâm linh, tín ngưỡng, làng nghề.
 • Là khu vực có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và đảm bảo an ninh quốc phòng.
Sơ đồ phân vùng huyện Quỳnh phụ
Sơ đồ phân vùng huyện Quỳnh phụ

Phương án phân vùng huyện Quỳnh Phụ

Theo đồ án quy hoạch, phương án phân vùng huyện Quỳnh Phụ phát triển theo mô hình trung tâm các tiểu vùng gắn với các trục hành lang kinh tế, đảm bảo khả năng liên kết, hỗ trợ, có hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ và môi trưởng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo đó, Vùng huyện phát triển không gian thành 2 tiểu vùng.
Vùng phía Tây huyện: Gồm các xã, thị trấn phía Tây huyện: Đô thị Quỳnh Côi và các xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Hải, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giao, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Bảo, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Hoa, Quỳnh Minh, Quỳnh Hội, Quỳnh Xá, Quỳnh Trang, Quỳnh Châu, Quỳnh Sơn, Quỳnh Khê, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Thọ.
Trong đó phân thành các vùng chức năng sau:

 • Vùng đô thị: Bao gồm đô thị Quỳnh Côi (quy hoạch mở rộng gồm các xã: Quỳnh Hưng, Quỳnh Hải, Quỳnh Hồng và Quỳnh Giao) và vùng phụ cận. Khu vực này có lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng kỹ thuật, có mối quan hệ đa chiều với các trung tâm kinh tế – xã hội khác thông qua hành lang kinh tế – kỹ thuật đô thị như đường tinh ĐT.396B, ĐT.455; ĐT.452, đường Thái Bình – Hà Nam và Quốc lộ 10… Đây là vùng có tiềm năng phát triển chủ đạo về độ thị, công nghiệp, dịch vụ thương mại, giao thông vận tải, du lịch.
 • Vùng kinh tế động lực thứ cấp: Đô thị Quỳnh Ngọc – là trung tâm tiểu vùng phát triển theo hướng nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn.

Vùng phía Đông huyện: Gồm các xã, thị trấn phía Đông huyện: Đô thị An Bài (quy hoạch mở rộng gồm các xã: An Ninh, An Vũ, An Lễ) và các xã An Quý, An Ninh, An Lễ, An Vũ, An Đồng, An Hiệp, An Khê, An Thái, An Áp, An Cẩu, An Thanh, An Vinh, An Mỹ, An Dục, Đồng Tiến, Đông Hải và An Tràng. Trong đó phân thành các vùng chức năng sau:

 • Vùng kinh tế liên kết ngoại biên: Bao gồm đô thị An Bài và vùng phụ cận. Khu vực này có lợi thế về vị trí địa lý tiếp giáp với thành phố Hải Phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ với khả năng giao thương thông qua hành lang kinh tế kỹ thuật tuyến Quốc lộ 10, có tiềm năng phát triển về dịch vụ thương mại, công nghiệp.
 • Vùng kinh tế động lực thứ cấp: Đô thị An Đồng – là trung tâm tiểu vùng phát triển theo hướng nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn.

Quy hoạch phát triển đô thị huyện Quỳnh Phụ

Ngày 08/12/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị mới An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đến năm 2040.
Phạm vi lập quy hoạch: Gồm toàn bộ địa giới hành chính xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình hiện nay; tổng diện tích đất tự nhiên 619,49 ha. Ranh giới lập quy hoạch: Phía Đông Bắc: Giáp xã An Khê; Phía Tây Bắc: Giáp sông Luộc và tỉnh Hải Dương; Phía Đông Nam: Giáp xã An Thái, sông Hoá và thành phố Hải Phòng; Phía Tây Nam: Giáp xã An Hiệp.Tính chất: Là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, dịch vụ và nông nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển phía Đông Bắc vùng huyện Quỳnh Phụ; nằm trong vành đai kinh tế, dịch vụ gắn với đầu mối giao thương kết nối với tỉnh Hải Dương.

Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2845/QĐ-UBND về việc đồ án quy hoạch chung đô thị mới Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đến năm 2040. (Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị Quỳnh Ngọc)
Phạm vi lập quy hoạch: Gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bmh hiện nay; tổng diện tích đất tự nhiên 798,14 ha.
Ranh giói lập quy hoạch; Phía Đông Bắc: Giáp các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoàng, Quỳnh khê, huyện Quỳnh Phụ; Phía Tây Bắc: Giáp sông Luộc và tỉnh Hưng Yên; Phía Đông Nam: Giáp xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ; Phía Tây Nam: Giáp các xã Điệp Nông, Dân Chủ, huyện Hưng Hà.

Tính chất: Là trung tâm kinh tế, vãn hóa xã hội, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển phía Tây huyện Quỳnh Phụ.
Mục tiêu lập quy hoạch: Thực hiện Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021; cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đến năm 2040 và định hướng quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tàm nhìn đến năm 2050;

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…