Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế theo quy hoạch.

Xã Thủy Phù là một trong 10 phường, xã của thị xã Hương Thủy. Xã có diện tích 34,01 km², dân số theo niên giám thống kê năm 2017 là 13.548 người. Xã giáp với nhiều phường, xã khác của thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc.

Trên địa bàn xã có những tuyến giao thông quan trọng như: đường Quốc lộ 1A (tuyến đường giao thông xuyên suốt Việt Nam), đường tránh TP Huế và đường tỉnh 18, đường tỉnh 15. Bên cạnh đó, sân bay Quốc tế Phú Bài nằm sát địa giới phía bắc của xã.

Trong tương lai, xã Thủy Phù sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường bắt đầu từ Quốc lộ 1A, kéo dài khoảng 1,4 km, kết thúc tại khu vực điểm giao giữa đường tỉnh 18 và đường Trần Hoàn. 

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Thủy Phù được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Thủy Phù thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế: 

Đường sẽ mở ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Thủy Phù thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch xã Thủy Phù theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế . Ví dụ, đường kẻ viền xanh là một đường giao thông được quy hoạch. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đường sẽ mở ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…