Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

p 2022040211361727

Phường Hòa Mạc thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp xã Chuyên Ngoại; Phía tây giáp phường Yên Bắc; Phía nam giáp xã Trác Văn và xã Yên Nam; Phía bắc giáp phường Châu Giang. 

 

7. Đường nối đường Võ Nguyên Giáp tới đoạn cách đó khoảng 800 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 800 m về phía nam.

p1 20220402113618892

  Đường nối đường Võ Nguyên Giáp tới đoạn cách đó khoảng 800 m trên bản đồ quy hoạch.

 

 

p1 20220402113618307

  Đường nối đường Võ Nguyên Giáp tới đoạn cách đó khoảng 800 m trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường song song với đường Vân Nam

 

Hai đoạn đường này có chiều dài khoảng 710 m. Điểm đầu ở đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối ở đoạn gần chùa Lũng Xuyên.

p2 2022040211362094

  Đường song song với đường Vân Nam trên bản đồ quy hoạch.

 

 

p2 20220402113619513

  Đường song song với đường Vân Nam trên bản đồ quy hoạch.

9. Đường nối đường Bắc Hòa tới đường Vân Nam

 

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Bắc Hòa, sau đó kết thúc ở đường Vân Nam, có chiều dài khoảng 1,13 km.

p3 20220402113621354

  Đường nối đường Bắc Hòa tới đường Vân Nam trên bản đồ quy hoạch.

p3 20220402113620948

  Đường nối đường Bắc Hòa tới đường Vân Nam trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên – tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…