Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Tân Hưng nằm ở phía nam thành phố Hải Dương. Phía đông giáp phường Hải Tân và xã Ngọc Sơn; Phía tây giáp phường Thạch Khôi; Phía nam giáp xã Gia Xuyên; Phía bắc giáp phường Hải Tân.

4. Đường nối từ đường tỉnh 39B với đường sẽ mở ở mục 3.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,65 km nối từ đường tỉnh 39B ở đoạn Garage Việt Mỹ và kéo xuống phía đông nối với tuyến đường sẽ mở trong tương lai ở mục 3.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hải Dương giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (phần 2) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 3 với đường tỉnh 391.

Đây là tuyến đường dài khoảng 892 m nối từ tuyến đường sẽ mở trong tương lai như đã miêu tả ở mục 1 vào kéo xuống đường tỉnh 391 ở đoạn NPP Dầu Nhớt Saigon Petro Tường Anh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (phần 2) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hải Dương giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (phần 2) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ đường tỉnh 391 lên phía tây bắc của phường.

Trong tương lai phường Tân Hưng sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,81 km nối từ đường tỉnh 391 ở đoạn trạm 110kV Ngọc Sơn và kéo lên phía tây bắc của phường ở đoạn miếu Triền.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hải Dương giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (phần 2) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hải Dương giai đoạn 2021 – 2030: 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hải Dương giai đoạn 2021 – 2030).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16196152014181628414399

Bản đồ quy hoạch thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch thị trấn Chi Đông huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất…

ban do phuong thuong cat

Bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

ban-do-xa-lien-minh

Bản đồ quy hoạch xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

ban do xa dai ang

Bản đồ quy hoạch xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 04 13 at 74023 am 16182744633741887379823

Bản đồ quy hoạch Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch phường Tây Mỗ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất…