Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Vạn Phước thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Bình; phía tây giáp xã Vạn Lương; phía nam giáp thị trấn Vạn Giã; phía bắc giáp tỉnh Phú Yên.

1. Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn cách đó khoảng 520 m

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 520 m. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Huệ, đoạn gần siêu thị Bách Hóa Xanh thôn Tân Phước Tây; điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 520 m về phía đông bắc.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn cách đó khoảng 520 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn cách đó khoảng 520 m trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đường số 1 nói trên

Đoạn đường này có điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Huệ và điểm cuối nằm trên đường số 1 nói trên, có chiều dài khoảng 150 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đường số 1 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đường số 1 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường song song với đường số 2 sẽ mở

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 230 m. Điểm đầu nằm ở đường số 2 sẽ mở, điểm cuối ở đường Nguyễn Huệ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường song song với đường số 2 sẽ mở trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường song song với đường số 2 sẽ mở trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh – tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…