Bản đồ quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, năm 2021

Theo kế hoạch sử dụng đất, thị trấn Nông Cống sẽ thực hiện 2 dự án trong năm 2021: dự án mở rộng trụ sở công an huyện và xây dựng đường dây và TBA 110kV Bãi Trành tỉnh Thanh Hóa.

Nông Cống là một huyện nằm ở phía Nam tỉnh Thanh Hóa, thị trấn Nông Cống (thị trấn Chuối) là thị trấn huyện lỵ huyện Nông Cống, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 4283/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn sau năm 2025 ngày 19 tháng 12 năm 2012. Theo đó, diện tích quy hoạch là khoảng 1330 ha, bao gồm diện tích đất tự nhiên của thị trấn Nông Cống hiện nay (khoảng 112,43 ha); diện tích nghiên cứu mở rộng là 1208,57 ha (xã Vạn Hòa là 60 ha, xã Minh Thọ diện tích 889,84 ha, xã Vạn Thiện 258,73 ha).

Ranh giới của khu vực lập quy hoạch thị trấn Nông Cống như sau: phía Bắc giáp xã Tế Lợi huyện Nông Cống, xã Phú Nhuận huyện Như Thanh; phía Nam giáp xã Thăng Long và xã Vạn Thiện; phía Đông giáp xã Minh Nghĩa; phía Tây giáp xã Vạn Hòa huyện Nông Cống và xã Phú Nhuận huyện Như Thanh.

Thời kỳ 2021 – 2030, huyện Nông Cống được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt trên 28.491 ha tổng diện tích tự nhiên, trong đó nhóm đất nông nghiệp trên 15.640 ha, nhóm đất phi nông nghiệp trên 12.114 ha, nhóm đất chưa sử dụng trên 736,65 ha. Vị trí, diện tích các khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tỷ lệ 1/10.000, báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Trong năm 2021, thị trấn Nông Công sẽ thực hiện 2 dự án:

– Dự án đất an ninh: Mở rộng trụ sở Công an huyện Nông Cống, diện tích đất 0,15 ha; tại thị trấn Nông Cống.

– Dự án công trình năng lượng: Xây dựng đường dây và TBA 110kW Bãi Trành tỉnh Thanh Hóa, diện tích đất 0,9 ha, tại xã Tế Lợi, thị trấn Nông Cống (xã Minh Thọ cũ và xã Minh Nghĩa), xã Vạn Thiện.

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, năm 2021 - Ảnh 1.

Theo Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho phép thực hiện các công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nông Cống của UBND tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh chụp màn hình)

 

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…