Bản đồ quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Ngày 28/9, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện huyện Nga Sơn.

Huyện Nga Sơn là huyện đồng bằng ven biển nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Thanh Hoá, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 40 km về phía Đông Bắc, cách quốc lộ 1A khoảng 14 km về phía Đông và cách Thủ đô Hà Nội khoảng 120 km về phía Nam, có phạm vi ranh giới như sau: phía Bắc giáp huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; phía Nam giáp huyện Hậu Lộc; phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp với huyện Hà Trung và Thị xã Bỉm Sơn.

Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Nga Sơn, Thanh Hoá  - Ảnh 1.

Huyện Nga Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Theo Quyết định số 3770/QĐ-UBND về việc việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nga Sơn, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 15.779,97 ha; trong đó đất nông nghiệp 7.236,08 ha; đất phi nông nghiệp 7.139,06 ha và đất chưa sử dụng là 1.404,84 ha.

Đáng chú ý, diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 là 5.037,65 ha, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tăng lên 7.139,06 ha. Sự thay đổi chủ yếu diễn ra trong nhóm đất công nghiệp và hạ tầng. Cụ thể, đất dành cho khu công nghiệp đến năm 2030 là 400 ha; đất cụm công nghiệp tăng từ 19 ha năm 2020 lên 139,70 ha năm 2030; đất phát triển hạ tầng tăng từ 1.944,99 ha lên 2.418,06 ha.

Nội dung quy hoạch chi tiết gồm các hạng mục: Diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã; Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã; Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Kế hoạch thu hồi đất năm 2021; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng và Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2021.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…