TPHCM duoc dieu chinh quy hoach vung nhu the nao

Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh đến 05/2023

Quy hoạch chung TP.HCM 2030 bao gồm: toàn bộ địa giới hành chính TP.HCM và 07 tỉnh thành lân cận với tổng diện tích khoảng 30.404 km2. Điều…

Thi tran Ben Sung duoc dinh huong quy hoach nhu

Quy hoạch mở rộng thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch mở rộng thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh được lập với tổng diện tích khoảng 2388,8 ha, quy mô dân số đến năm 2035 khoảng:…