Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Mường Ảng,Điện Biên| Kế hoạch sử dụng Đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Ảng (Điện Biên), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Điện Biên
Bản đồ quy hoạch Tỉnh Điện Biên
Bản đồ quy hoạch TP Điện Biên Phủ
Bản đồ quy hoạch Huyện Điện Biên
Bản đồ quy hoạch Huyện Điện Biên Đông
Bản đồ quy hoạch Huyện Nậm Pồ
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Nhé
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Ảng
Bản đồ quy hoạch Huyện Tuần Giáo
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Lay
Bản đồ quy hoạch Huyện Tủa Chùa
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Chà

Huyện Mường Ảng được thành lập theo Nghị định 135/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của huyện Tuần Giáo cũ và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2007. Là huyện có địa hình phức tạp, được hình thành bởi các dãy núi cao, sườn dốc. Các dãy núi này phần lớn là núi đá vôi, rải rác khắp địa bàn huyện, nằm xen với các dãy núi đá vôi này là những thung lũng hẹp, khá bằng phẳng. Huyện nằm ở phía Đông tỉnh Điện Biên, trung tâm huyện là thị trấn Mường Ảng có vị trí địa lý 210 30′ vĩ độ Bắc; 1030 15′ kinh Đông.

 • Phía Bắc giáp huyện Tuần Giáo – Mường Chà tỉnh Điện Biên.
 • Phía Nam giáp tỉnh Sơn La và huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên.
 • Phía Đông giáp huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên.
 • Phía Tây giáp huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

Tổng diện tích tự nhiên: 44.352,2 ha.  Huyện Mường Ảng có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Mường Ảng (huyện lỵ) và 9 xã: Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở, Búng Lao, Mường Đăng, Mường Lạn, Nặm Lịch, Ngối Cáy, Xuân Lao.

Quy hoạch giao thông huyện Mường Ảng

Sau 15 năm thành lập huyện Mường Ảng đã huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư mở mới, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn huyện. Qua đó mạng lưới giao thông từ huyện đến các xã, thị trấn của huyện ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Quy hoạch giao thông huyện Mường Ảng nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Điện Biên đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy địa bàn huyện.
Mường Ảng đã được đầu tư làm mới, nâng cấp, sửa chữa, nhiều tuyến đường với tổng nguồn vốn khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu thành lập huyện, từ những con đường dân sinh, đường đất, đường rải cấp phối, thường xuyên bị tê liệt, tắc nghẽn vào mùa mưa.
Huyện Mường Ảng đã thực hiện thành công các dự án giao thông trên địa bàn gồm:

 • Dự án Ðường nội thị trục 42m được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 702 ngày 27/7/2011, có tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng với tổng chiều dài tuyến gần 2.000m, rộng nền đường 42m.
 • Dự án đường nội thị trục 27m và khu tái định cư trị trấn Mường Ảng giai đoạn I được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1353 ngày 28/11/2016, có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng.
 • Công trình sửa chữa, nâng cấp đường từ khối 2 thị trấn Mường Ảng đi Quốc lộ 279 với diện tích trên 8.000m2.
Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất 05/2023, huyện Mường Ảng

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 30/8/2022, UBND huyện Mường Ảng ban hành Thông báo số 74/TB-UBND về việc Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Mường Ảng.
Trước đó, ngày 25/8/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Mường Ảng.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Mường Ảng.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Ảng được xác định diện tích đất đưa vào sử dụng, như sau:

 • Đất trồng cây hàng năm khác: 0,67 ha
 • Đất trồng cây lâu năm: 187,18 ha
 • Đất rừng phòng hộ: 2.279,65 ha
 • Đất rừng sản xuất: 1.409,53 ha
 • Đất nuôi trồng thuỷ sản: 1,09 ha
 • Đất nông nghiệp khác: 2,86 ha
 • Đất quốc phòng: 2,86 ha
 • Đất cụm công nghiệp: 0,75 ha
 • Đất thương mại, dịch vụ: 1,68 ha
 • Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 342,28 ha
 • Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,22 ha
 • Đất ở tại nông thôn: 1,21 ha
 • Đất ở tại đô thị: 4,23 ha
Xem thêm:  Đất dính quy hoạch ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội

Như vậy trong năm 2022, huyện Mường Ảng sẽ đưa tổng diện tích 4.249,22 ha vào sử dụng. Vị trí và diện tích các khu đất trên được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mường Ảng
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mường Ảng

Ngày 13/12/2022, UBND huyện Mường Ảng có tờ trình 2430/TTg-UBND về việc đánh giá kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và thông qua kế hoạch sử dụng đất 2023, huyện Mường Ảng.
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt tại Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên của UBND tỉnh Điện Biên, năm 2022 trên địa bàn huyện sẽ thực hiện 82 công trình, dự án với tổng diện tích 2.191,14 ha. Trong đó:

 • Tổng số công trình, dự án thực hiện xong là 7 công trình, dự án (chiếm 8,54% tổng công trình, dự án), với diện tích 3,30 ha (chiếm 0,15% tổng diện tích). Trong đó có 1 công trình chưa hoàn thiện đất đai.
 • Tổng số công trình, dự án hủy bỏ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 2 công trình, dự án (chiếm 2,44% tổng công trình, dự án), với diện tích 0,30 ha (chiếm 0,01% tổng diện tích).
 • Tổng số công trình, dự án chuyển tiếp là 73 công trình, dự án. Trong đó có 1 công trình, dự án thực hiện được 1 phần diện tích.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sử dụng đất chính trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
1) Đất nông nghiệp: Theo kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, diện tích đất nông nghiệp của huyện là 41.951,25 ha năm 2022 diện tích là 42.195,25 ha, diện tích không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch là 244,00 ha.
2) Đất phi nông nghiệp: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 1.853,58 hà năm 2022 diện tích là 1.515,80 ha, đạt 81,78%, diện tích không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 337,78 ha.
3) Đất chưa sử dụng: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt diện tích đất chưa sử dụng còn lại là 536,61 ha đến năm 2022 diện tích còn lại là 630,39 ha, diện tích không đạt so với kế hoạch đề ra là 93,78 ha.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:
Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Tổng danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 85 với tổng diện tích: 2.449,11 ha; Cụ thể:

 • Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: 02 công trình với tổng diện tích: 0,75 ha.
 • Công trình, dự án cấp huyện xác định còn lại: Có 83 công trình dự án với tổng diện tích: 2.448,36 ha.
Xem thêm:  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (phần 1)

Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2023: Tổng nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2023 là: 3,49 ha/9 xã, thị trấn. Cụ thể:

 1. Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở: Diện tích: 2,20 ha trên 9 xã, thị trấn.
 2. Chuyển mục đích nội bộ đất nông nghiệp: Diện tích: 1,29ha trên 5 xã. (Có biểu 03 kèm theo)

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2023: Tổng diện tích tự nhiên: 44.341,44 ha. Trong đó phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2023 là:

 • Đất nông nghiệp: 41.645,26 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 2.120,66 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 575,52 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất năm 2023: Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023: 562,49 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 562,37 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,12 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2023: Tổng diện tích thu hồi đất năm 2023: 600,57 ha. Cụ thể:

 • Đất nông nghiệp: 556,40 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 44,17 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023: Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2023: 54,87 ha. Cụ thể:

 • Đất nông nghiệp: 12,38 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 42,49 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất đưa vào sử dụng đất được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Mường Ảng.
Tài liệu tham khảo:

Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

Xem ban do quy hoach su dung dat tai Quan Huyen tinh Vinh Phuc

Bản đồ quy hoạch Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tra cứu bản đồ quy hoạch sử dụng đất MIỄN PHÍ Tỉnh Vĩnh Phúc cập nhật đến 2030. Xem bản…

bac kan pac nam

Bản đồ quy hoạch huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất

Huyện Pác Nặm, tọa lạc tại vùng núi phía Bắc tỉnh Bắc Kạn, không chỉ có vị trí địa lý độc đáo mà còn tiềm ẩn tiềm năng…

24c50c8d3c3ef2c49eb45c7cb738b709

Bản đồ quy hoạch huyện Ba Bể,Tỉnh Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất

Huyện Ba Bể là một huyện nằm ở tỉnh Bắc Kạn, miền núi phía Bắc của Việt Nam. Huyện này nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 240…

ban do quy hoach thanh pho Bac Kan den nam 2030

Bản đồ quy hoạch Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất mới nhất

Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Bắc Kạn có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 162…

Bản đồ quy hoạch Tỉnh Quảng Bình| Kế hoạch sử dụng đất

Quảng Bình tựa như một viên ngọc bên bờ biển miền Trung Việt Nam, tọa lạc ở phía nam khu vực Bắc Trung Bộ. Tỉnh này còn nổi…

Untitled 13 3

Bản đồ quy hoạch thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

 Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ quy hoạch Tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ quy hoạch Thành…