Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Mường Ảng,Điện Biên| Kế hoạch sử dụng Đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Ảng (Điện Biên), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Điện Biên
Bản đồ quy hoạch Tỉnh Điện Biên
Bản đồ quy hoạch TP Điện Biên Phủ
Bản đồ quy hoạch Huyện Điện Biên
Bản đồ quy hoạch Huyện Điện Biên Đông
Bản đồ quy hoạch Huyện Nậm Pồ
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Nhé
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Ảng
Bản đồ quy hoạch Huyện Tuần Giáo
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Lay
Bản đồ quy hoạch Huyện Tủa Chùa
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Chà

Huyện Mường Ảng được thành lập theo Nghị định 135/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của huyện Tuần Giáo cũ và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2007. Là huyện có địa hình phức tạp, được hình thành bởi các dãy núi cao, sườn dốc. Các dãy núi này phần lớn là núi đá vôi, rải rác khắp địa bàn huyện, nằm xen với các dãy núi đá vôi này là những thung lũng hẹp, khá bằng phẳng. Huyện nằm ở phía Đông tỉnh Điện Biên, trung tâm huyện là thị trấn Mường Ảng có vị trí địa lý 210 30′ vĩ độ Bắc; 1030 15′ kinh Đông.

 • Phía Bắc giáp huyện Tuần Giáo – Mường Chà tỉnh Điện Biên.
 • Phía Nam giáp tỉnh Sơn La và huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên.
 • Phía Đông giáp huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên.
 • Phía Tây giáp huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

Tổng diện tích tự nhiên: 44.352,2 ha.  Huyện Mường Ảng có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Mường Ảng (huyện lỵ) và 9 xã: Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở, Búng Lao, Mường Đăng, Mường Lạn, Nặm Lịch, Ngối Cáy, Xuân Lao.

Quy hoạch giao thông huyện Mường Ảng

Sau 15 năm thành lập huyện Mường Ảng đã huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư mở mới, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn huyện. Qua đó mạng lưới giao thông từ huyện đến các xã, thị trấn của huyện ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Quy hoạch giao thông huyện Mường Ảng nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Điện Biên đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy địa bàn huyện.
Mường Ảng đã được đầu tư làm mới, nâng cấp, sửa chữa, nhiều tuyến đường với tổng nguồn vốn khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu thành lập huyện, từ những con đường dân sinh, đường đất, đường rải cấp phối, thường xuyên bị tê liệt, tắc nghẽn vào mùa mưa.
Huyện Mường Ảng đã thực hiện thành công các dự án giao thông trên địa bàn gồm:

 • Dự án Ðường nội thị trục 42m được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 702 ngày 27/7/2011, có tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng với tổng chiều dài tuyến gần 2.000m, rộng nền đường 42m.
 • Dự án đường nội thị trục 27m và khu tái định cư trị trấn Mường Ảng giai đoạn I được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1353 ngày 28/11/2016, có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng.
 • Công trình sửa chữa, nâng cấp đường từ khối 2 thị trấn Mường Ảng đi Quốc lộ 279 với diện tích trên 8.000m2.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất 05/2023, huyện Mường Ảng

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 30/8/2022, UBND huyện Mường Ảng ban hành Thông báo số 74/TB-UBND về việc Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Mường Ảng.
Trước đó, ngày 25/8/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Mường Ảng.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Mường Ảng.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Ảng được xác định diện tích đất đưa vào sử dụng, như sau:

 • Đất trồng cây hàng năm khác: 0,67 ha
 • Đất trồng cây lâu năm: 187,18 ha
 • Đất rừng phòng hộ: 2.279,65 ha
 • Đất rừng sản xuất: 1.409,53 ha
 • Đất nuôi trồng thuỷ sản: 1,09 ha
 • Đất nông nghiệp khác: 2,86 ha
 • Đất quốc phòng: 2,86 ha
 • Đất cụm công nghiệp: 0,75 ha
 • Đất thương mại, dịch vụ: 1,68 ha
 • Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 342,28 ha
 • Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,22 ha
 • Đất ở tại nông thôn: 1,21 ha
 • Đất ở tại đô thị: 4,23 ha

Như vậy trong năm 2022, huyện Mường Ảng sẽ đưa tổng diện tích 4.249,22 ha vào sử dụng. Vị trí và diện tích các khu đất trên được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mường Ảng
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mường Ảng

Ngày 13/12/2022, UBND huyện Mường Ảng có tờ trình 2430/TTg-UBND về việc đánh giá kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và thông qua kế hoạch sử dụng đất 2023, huyện Mường Ảng.
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt tại Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên của UBND tỉnh Điện Biên, năm 2022 trên địa bàn huyện sẽ thực hiện 82 công trình, dự án với tổng diện tích 2.191,14 ha. Trong đó:

 • Tổng số công trình, dự án thực hiện xong là 7 công trình, dự án (chiếm 8,54% tổng công trình, dự án), với diện tích 3,30 ha (chiếm 0,15% tổng diện tích). Trong đó có 1 công trình chưa hoàn thiện đất đai.
 • Tổng số công trình, dự án hủy bỏ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 2 công trình, dự án (chiếm 2,44% tổng công trình, dự án), với diện tích 0,30 ha (chiếm 0,01% tổng diện tích).
 • Tổng số công trình, dự án chuyển tiếp là 73 công trình, dự án. Trong đó có 1 công trình, dự án thực hiện được 1 phần diện tích.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sử dụng đất chính trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
1) Đất nông nghiệp: Theo kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, diện tích đất nông nghiệp của huyện là 41.951,25 ha năm 2022 diện tích là 42.195,25 ha, diện tích không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch là 244,00 ha.
2) Đất phi nông nghiệp: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 1.853,58 hà năm 2022 diện tích là 1.515,80 ha, đạt 81,78%, diện tích không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 337,78 ha.
3) Đất chưa sử dụng: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt diện tích đất chưa sử dụng còn lại là 536,61 ha đến năm 2022 diện tích còn lại là 630,39 ha, diện tích không đạt so với kế hoạch đề ra là 93,78 ha.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Tổng danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 85 với tổng diện tích: 2.449,11 ha; Cụ thể:

 • Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: 02 công trình với tổng diện tích: 0,75 ha.
 • Công trình, dự án cấp huyện xác định còn lại: Có 83 công trình dự án với tổng diện tích: 2.448,36 ha.

Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2024 Tổng nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2023 là: 3,49 ha/9 xã, thị trấn. Cụ thể:

 1. Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở: Diện tích: 2,20 ha trên 9 xã, thị trấn.
 2. Chuyển mục đích nội bộ đất nông nghiệp: Diện tích: 1,29ha trên 5 xã. (Có biểu 03 kèm theo)

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2024 Tổng diện tích tự nhiên: 44.341,44 ha. Trong đó phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2023 là:

 • Đất nông nghiệp: 41.645,26 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 2.120,66 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 575,52 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất năm 2024 Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 562,49 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 562,37 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,12 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2024 Tổng diện tích thu hồi đất năm 2024 600,57 ha. Cụ thể:

 • Đất nông nghiệp: 556,40 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 44,17 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2024 54,87 ha. Cụ thể:

 • Đất nông nghiệp: 12,38 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 42,49 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất đưa vào sử dụng đất được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Mường Ảng.
Tài liệu tham khảo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…