Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Nậm Pồ, Điện Biên| Kế hoạch sử dụng Đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Pồ (Điện Biên), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Điện Biên
Bản đồ quy hoạch Tỉnh Điện Biên
Bản đồ quy hoạch TP Điện Biên Phủ
Bản đồ quy hoạch Huyện Điện Biên
Bản đồ quy hoạch Huyện Điện Biên Đông
Bản đồ quy hoạch Huyện Nậm Pồ
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Nhé
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Ảng
Bản đồ quy hoạch Huyện Tuần Giáo
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Lay
Bản đồ quy hoạch Huyện Tủa Chùa
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Chà

Nậm Pồ là huyện thuộc tỉnh Điện Biên, Huyện Nậm Pồ được thành lập năm 2012 trên cơ sở tách 10 xã: Pa Tần, Chà Cang, Nà Khoa, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Cô Sa, Nậm Tin, Nậm Nhừ, Nậm Chua, Vàng Đán thuộc huyện Mường Nhé và 5 xã: Chà Tở, Nậm Khăn, Chà Nưa, Si Pa Phìn, Phìn Hồ thuộc huyện Mường Chà.
Huyện Nậm Pồ nằm ở phía tây bắc tỉnh Điện Biên, có vị trí địa lý:

Huyện Nậm Pồ có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 15 xã: Chà Cang, Chà Nưa, Chà Tở, Na Cô Sa, Nà Bủng, Nà Hỳ (huyện lỵ), Nà Khoa, Nậm Chua, Nậm Khăn, Nậm Nhừ, Nậm Tin, Pa Tần, Phìn Hồ, Si Pa Phìn, Vàng Đán.
Trong số đó, các xã Nậm Chua, Nậm Nhừ, Nậm Tin và Vàng Đán là các xã được thành lập cùng thời điểm với huyện Nậm Pồ, trên cơ sở chia tách từ các xã Nà Hỳ, Nà Khoa, Chà Cang và Nà Bủng.

Quy hoạch giao thông huyện nậm Pồ

Quy hoạch giao thông huyện Nậm Pồ nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Điện Biên đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy địa bàn huyện.
Trên địa bàn huyện hiện nay có 694,081km đường (gồm đường huyện, xã và đường nội bản). Trong đó, có 10km đường nhựa; 123,706km đường bê tông; 384,475km đường đất; 175,90km đường cấp phối. Có tổng số cầu là 38 cái (26 cầu treo, 12 cầu cứng) do huyện quản lý.
Thời gian qua, huyện Nậm Pồ đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm; các tuyến đường liên xã, đường nội bản nhằm khơi thông huyết mạch kinh tế, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn, tạo ra nhu cầu giao thương cho người dân.

Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch giao thông xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Bản đồ quy hoạch tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Về quy hoạch, Vừa qua, UBND tỉnh đã có Quyết định 719/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nậm Pồ (huyện Nậm Pồ) giai đoạn ngắn hạn 2013 – 2020, giai đoạn dài hạn 2021 – 2030.
Theo quyết định, đô thị Nậm Pồ có phạm vi ranh giới quy hoạch trên địa bàn bản Nà Hỳ 1 (xã Nà Hỳ), bản Phiêng Ngúa, bản Nậm Ngà 1, bản Nậm Ngà 2 (xã Nậm Chua) và bản Huổi Hâu (xã Nà Khoa) với tổng diện tích 400 ha. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội đến năm 2020 là 3.456,58 tỷ đồng. Quy mô dân số 4.000 người năm 2020 và 6.500 người năm 2030.
Đô thị Nậm Pồ sau khi được xây dựng sẽ bao gồm các khu chức năng chính: khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (nằm ở phía Nam đô thị); hệ thống các trung tâm (3 cấp công trình công cộng: huyện, thị trấn, đơn vị ở) và hệ thống cây xanh đô thị (công cộng, đường phố, chuyên dụng). Việc thiết kế đô thị Nậm Pồ tận dụng triệt để theo địa hình tự nhiện, hạn chế tối đa khối lượng đào đắp; đảm bảo nền đô thị không bị ngập úng và tai biến thiên nhiên…
Theo quy hoạch, dòng suối Nậm Pồ sẽ được nắn dòng, chỉnh trị, xây dựng kè bờ, kè đáy tại các vị trí gấp khúc, giao nhau để giảm tốc độ dòng chảy, loại bỏ hiểm họa thiên tai. Cũng tại quyết định, các nội dung quy hoạch thông tin liên lạc, cấp điện, nước, giao thông được khái quát và cụ thể hóa một số mục tiêu chính.

Xem thêm:  Xã Đông Thành, thị xã Bình Minh – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan
Phối cảnh quy hoạch đô thị huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Phối cảnh quy hoạch đô thị huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất 05/2023, huyện Nậm Pồ

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nậm Pồ.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Nậm Pồ.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nậm Pồ
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nậm Pồ

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có một phần diện tích được quy hoạch xã Nà Hỳ là trung tâm huyện Nậm Pồ đến 2030.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nậm Pồ không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện.. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Nậm Pồ là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 07/9/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nậm Pồ. (Phụ lục kèm theo quyết định)
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nậm Pồ bao gồm diện tích, cơ cấu các loại đất gồm: Đất nông nghiệp: 142.406,81 ha, chiếm 91,69%; Đất phi nông nghiệp: 3.248,32 ha, chiếm 6,23%; Đất chưa sử dụng: 3.903,98 ha, chiếm 2,08%.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 353,5 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 6,4 ha.
Kế hoạch thu hồi đất năm 2022: Đất nông nghiệp: 351,72 ha; Đất phi nông nghiệp: 104,97 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Diện tích đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 40 ha; Diện tích đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 22,52 ha.
Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nậm Pồ tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Nậm Pồ xác lập.
Tài liệu tham khảo:

Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

bac kan pac nam

Bản đồ quy hoạch huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất

Huyện Pác Nặm, tọa lạc tại vùng núi phía Bắc tỉnh Bắc Kạn, không chỉ có vị trí địa lý độc đáo mà còn tiềm ẩn tiềm năng…

24c50c8d3c3ef2c49eb45c7cb738b709

Bản đồ quy hoạch huyện Ba Bể,Tỉnh Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất

Huyện Ba Bể là một huyện nằm ở tỉnh Bắc Kạn, miền núi phía Bắc của Việt Nam. Huyện này nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 240…

ban do quy hoach thanh pho Bac Kan den nam 2030

Bản đồ quy hoạch Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất mới nhất

Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Bắc Kạn có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 162…

Bản đồ quy hoạch Tỉnh Quảng Bình| Kế hoạch sử dụng đất

Quảng Bình tựa như một viên ngọc bên bờ biển miền Trung Việt Nam, tọa lạc ở phía nam khu vực Bắc Trung Bộ. Tỉnh này còn nổi…

Untitled 13 3

Bản đồ quy hoạch thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

 Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ quy hoạch Tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ quy hoạch Thành…

KCN dong xoai 4x1366x767x4 4

Bản đồ quy hoạch thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thị xã Sa Pa (Lào Cai), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn….