Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Văn Yên, Yên Bái| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Yên (Yên Bái), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Yên Bái
Bản đồ quy hoạch Tỉnh Yên Bái
Bản đồ quy hoạch TP Yên Bái
Bản đồ quy hoạch Thị Xã Nghịa Lộ
Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Bình
Bản đồ quy hoạch Huyện Lục Yên
Bản đồ quy hoạch Huyện Văn Chấn
Bản đồ quy hoạch Huyện Văn Yên
Bản đồ quy hoạch Huyện Trấn Yên
Bản đồ quy hoạch Huyện Trạm Tấu
Bản đồ quy hoạch Huyện Mù Cang Chải

Huyện Văn Yên nằm ở phía tây bắc tỉnh Yên Bái, có tọa độ địa lý 104º23’Đ đến 104º23’Đ và từ 21º50’30″B đến 22º12’B, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Lục Yên, huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên
  • Phía tây giáp huyện Văn Chấn và huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
  • Phía nam giáp huyện Trấn Yên
  • Phía bắc giáp huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Huyện Văn Yên có diện tích 1.390,34 km², dân số năm 2019 là 129.679 người, mật độ dân số đạt 93 người/km². Toàn huyện có 12 dân tộc trong đó có các dân tộc chủ yếu sau: Kinh, Tày, Dao, Hmông,…
Thị trấn Mậu A là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện. Với lợi thế về vị trí nằm trên tuyến đường sắt Yên Bái – Lào Cai nối Côn Minh (Trung Quốc), tuyến tỉnh lộ 151 Yên Bái – Khe Sang, đường thủy sông Hồng và đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Quy hoạch Huyện Văn Yên, bao gồm thị trấn Mậu A (huyện lỵ) và 24 xã: An Bình, An Thịnh, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Đại Phác, Đại Sơn, Đông An, Đông Cuông, Lâm Giang, Lang Thíp, Mậu Đông, Mỏ Vàng, Nà Hẩu, Ngòi A, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Quang Minh, Tân Hợp, Viễn Sơn, Xuân Ái, Xuân Tầm, Yên Hợp, Yên Phú, Yên Thái.

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Văn Yên

Về quy hoạch đô thị:
Huyện Văn Yên đề ra mục tiêu nâng cấp các xã có tiềm năng lên đô thị loại V gồm: An Thịnh, An Bình, Xuân Ái vào năm 2025 và tập trung mọi nguồn lực trong tương lai gần phát triển thị trấn Mậu A từ đô thị loại V lên đô thị loại IV.
Huyện Văn Yên đã phê duyệt chi tiết không gian đô thị như quy hoạch chi tiết nút giao IC14; đang thực hiện các đồ án và thẩm định quy hoạch chi tiết khu vực đường Hồng Hà; quy hoạch chi tiết khu đô thị thuộc tổ dân phố số 2, số 3 thị trấn Mậu A.
Thực hiện phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt quy hoạch chung mở rộng thị trấn Mậu A giai đoạn 2013 – 2030; phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị tứ Trái Hút giai đoạn 2014 – 2030. Bên cạnh đó, UBND huyện đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực nút giao IC14 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc xã An Thịnh và đang nghiên cứu xây dựng đề án đưa các xã: An Thịnh, An Bình, Xuân Ái thành đô thị loại V vào năm 2025.
Về quy hoạch phát triển công nghiệp:
Hiện nay huyện Văn Yên đang quản lý 03 cụm công nghiệp có diện tích nhỏ hơn 75 ha gồm: Cụm công nghiệp phía Tây Cầu Mậu A 35 ha, cụm công nghiệp Đông An 34 ha; Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên 72 ha.
Mục tiêu lâu dài là 3 cụm Công nghiệp đa ngành, nhằm thu hút và phát triển các loại hình Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp có lợi thế của địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Yên nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung.
Cả 03 cụm nghiệp trên đều nằm gần nút giao đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai  và đường tỉnh lộ 166 (Quy Mông Đông An); ĐT 163 (Yên Bái-Khe Sang) và gần sông Hồng, đặc biệt là nút giao IC15 đó quy hoạch đang chuẩn bị được đầu tư xây dựng gần cụm công nghiệp Đông An, việc hỗ trợ đền bù di chuyển các hộ dân ít chủ yếu là đất vườn tạp, vườn rừng về lâu dài rất thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Cụm công nghiệp nằm bên trái Sông Hồng theo hướng đi Đông An, cách nút giao IC14 khoảng 4 km, cách trung tâm huyện khoảng 5,5 km. Vị trí cụm công nghiệp Phía Tây cầu Mậu A rất thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc xây dựng các dự án, xử lý nước thải và vận chuyển nguyên, vật liệu cũng như sản phẩm tiêu thụ.
Cụm CN phía Tây cầu Mậu A có diện tích đ­ược phê duyệt quy hoạch chi tiết  tại Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Yên Bái với diện tớch 35 ha.
Về quy hoạch giao thông:
Quy hoạch giao thông huyện Văn Yên nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Yên Bái đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy địa bàn huyện.
Tại đường vành đai thị trấn Mậu A, nhiều công trình đang nhộn nhịp thi công. Phía thượng huyện, tại các cụm công nghiệp phía Tây cầu Mậu A, Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên hay Cụm công nghiệp Đông An, các doanh nghiệp đang hối hả sản xuất đầu năm.
Để thực hiện khâu đột phá xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, huyện Văn Yên đặc biệt quan tâm việc triển khai kế hoạch làm đường giao thông nông thôn.

Năm qua, Văn Yên đã thực hiện kiên cố hóa trên 134,1 km (kế hoạch 90 km); mở mới, mở rộng nền đường 39,58 km; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn huyện đạt 3.320 tỷ đồng, bằng 126,7% kế hoạch.

Huyện chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với các đơn vị tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Văn Yên; quy hoạch chung thị trấn Mậu A và vùng phụ cận đến năm 2035; quy hoạch chung xây dựng xã An Thịnh, xã An Bình, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên đến năm 2035; quy hoạch xây dựng nông thôn các xã, gồm quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết…

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Văn Yên

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 12/10/2021, UBND huyện Văn Yên ban hành Thông báo số 3897/TB-UBND về việc công khai quy hạch sử dụng đất đến 2030, huyện Văn Yên.
Trước đó, ngày 29/9/2021, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2125/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Văn Yên.
Theo quyết định, nội dụng quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Văn Yên với tổng diện tích được lập là 139.007,91ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 130.370,44 ha; Đất phi nông nghiệp: 6.415,79 ha; Đất chưa dụng: 2.221,68 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 4.607,90 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 4,41 ha
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch, gồm: Đất nông nghiệp: 1.465,50 ha; Đất phi nông nghiệp: 73,85 ha
Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất; Báo cáo tuyết minh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Văn Yên.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Yên được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Yên được thực hiện theo Quyết định số 3084/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái ngày 31/12/2021. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện, bao gồm các nhóm đất: Đất nông nghiệp 129.379,81 ha; Đất phi nông nghiệp 7.436,80 ha; Đất chưa sử dụng 2.191,29 ha.
Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Yên năm 2022 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu vực quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Văn Yên.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2756/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Yên.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Văn Yên với diện tích đất nông nghiệp là 129.444,44 ha; đất phi nông nghiệp là 7.357,24 ha; Đất chưa sử dụng: 2.206,23 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất nông nghiệp là 750,05 ha; đất phi nông nghiệp là 9,80 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Yên gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 761,97 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 2,02 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,74 ha
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Yên.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post

Related Posts

Quy hoach tinh Tra Vinh.webp

Bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2024-2030, tầm nhìn đến 2050

XEM BẢN ĐỒ CHI TIẾT TẠI ĐÂY Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Trà Vinh được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm…

untitled 16168229773451386931118

Bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội để có cái nhìn tổng quan về kế hoạch sử dụng đất và các…

untitled 16183711773141621150662

Bản đồ quy hoạch phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch phường Yên Nghĩa quận Hà Đông, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

Ban do quy hoach su dung dat quan Hoang Mai

Bản đồ quy hoạch quận Hoàng Mai, Hà Nội 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang tìm kiếm Bản đồ Quận Hoàng Mai, Hà Nội Map khổ lớn hay bản đồ hành chính các Phường tại Hoàng Mai, Hà Nội nhằm tra cứu thông tin…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

ban do vinh quynh

Bản đồ quy hoạch ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Meey Map là công cụ tốt nhất để tra…