Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Tân Hưng nằm ở phía tây bắc quận 7. Tân Hưng phía đông giáp các phường Tân Kiểng và Tân Quy; Phía tây giáp Quận 8 và huyện Bình Chánh; Phía nam giáp phường Tân Phong; Phía bắc giáp Quận 4 với ranh giới là kênh Tẻ.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

1. Đường nối đường nối hẻm 793 Trần Xuân Soạn tới hẻm 903

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng đáng chú ý có các đoạn đường nối hẻm 793 Trần Xuân Soạn tới hẻm 903, với chiều dài khoảng 380 m. Tuyến đường có điểm đầu tại hẻm 793 Trần Xuân Soạn, đoạn gần Lộc Vừng Coffee, chạy song song với đường D4, sau đó kết thúc ở hẻm 903.

untitled 20230218205756797

 Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với hẻm 793 Trần Xuân Soạn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng đáng chú ý có các đoạn đường song song với đường Trần Xuân Soạn. Các tuyến đường có điểm đầu tại hẻm 793/58 Trần Xuân Soạn, nối thẳng tới hẻm 861 Trần Xuân Soạn.

untitled 20230218210724144

   Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng trên bản đồ quy hoạch. 

untitled1 20230218210742557

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 1041 Trần Xuân Soạn tới đường Trần Xuân Soạn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng đáng chú ý có các đoạn đường nối từ hẻm 1041 Trần Xuân Soạn tới đường Trần Xuân Soạn, với chiều dài khoảng 260 m. Tuyến đường có điểm đầu tại hẻm 1041, đoạn nhà thuốc Nhật An 3, chạy song song với hẻm 903, sau đó kết thúc ở đường Trần Xuân Soạn, đoạn Cơ sở sản xuất nội thất gỗ Thành.

untitled 20230218210912244

     Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng trên bản đồ quy hoạch.  

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Hưng (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…