Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Sông Cầu mới nhất

p 20220426105311634

 Xã Xuân Lộc thuộc thị xã Sông Cầu, phía đông giáp xã Xuân Hải; Phía tây giáp xã Xuân Lâm; Phía nam giáp xã Xuân Bình; Phía bắc giáp tỉnh Bình Định.

7. Đường nối đoạn cửa hàng Thảo Thống tới đoạn cách đó khoảng 650 m

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đoạn cửa hàng Thảo Thống, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 650 m về phía tây nam.

p1 20220426120812846

 Đường nối đoạn cửa hàng Thảo Thống tới đoạn cách đó khoảng 650 m trên bản đồ quy hoạch.

p1 20220426120811814

 Đường nối đoạn cửa hàng Thảo Thống tới đoạn cách đó khoảng 650 m trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 490 m

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường số 7 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 490 m về phía nam.

p2 20220426120814276

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 490 m trên bản đồ quy hoạch.

p2 20220426120813829

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 490 m 

9. Đường nối đường số 7 nói trên tới đường Chánh Lộc – Diêm Trường

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở đường số 7 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đường Chánh Lộc – Diêm Trường. Đường này có chiều dài khoảng 2,70 km.

p3 20220426120815478

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đường Chánh Lộc – Diêm Trường trên bản đồ quy hoạch.

p3 20220426120814977

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đường Chánh Lộc – Diêm Trường trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…