Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn), bao gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ quy hoạch Thành phố Bắc Kạn
Bản đồ quy hoạch Huyện Ba Bể
Bản đồ quy hoạch Huyện Bạch Thông
Bản đồ quy hoạch Huyện Chợ Đồn
Bản đồ quy hoạch Huyện Chợ Mới
Bản đồ quy hoạch Huyện Na Rì
Bản đồ quy hoạch Huyện Ngân Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Pác Nặm

Huyện Ngân Sơn nằm ở phía đông bắc tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Thạch An, phía bắc giáp huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
 • Phía tây giáp huyện Ba Bể
 • Phía nam giáp huyện Bạch Thông và huyện Na Rì.

Huyện có diện tích 644,4 km² và dân số là 29.269 người (năm 2019). Huyện lỵ nằm trên địa phận xã Vân Tùng trên Quốc lộ 3, cách thành phố Bắc Kạn 60 km về hướng đông bắc. Huyện cũng là nơi có hai tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, đó là Quốc lộ 3 theo hướng đông bắc đi Cao Bằng và Quốc lộ 279 theo hướng đông đi Lạng Sơn và hướng tây đi Tuyên Quang. Nằm trên ranh giới với tỉnh Cao Bằng, trên Quốc lộ 3 là đèo Cao Bắc.
Huyện Ngân Sơn có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Nà Phặc và 9 xã: Bằng Vân, Cốc Đán, Đức Vân, Hiệp Lực, Thuần Mang, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa, Vân Tùng (huyện lỵ).
Ngày 10/4/2023 UBND huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn.
Xã Vân Tùng cách thành phố Bắc Kạn khoảng 60km về phía Bắc, nằm trên tuyến Quốc lộ 3, là địa bàn cửa ngõ nối tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn. Xã có diện tích tự nhiên 51,10km2, dân số 1.140 hộ với 4.002 người thường trú tại địa phương. Trong đó khu trung tâm xã có 712 hộ với 2.492 nhân khẩu. Xã được chia thành 8 khu và thôn, gồm: Khu Phố, Khu 1, Khu 2, các thôn Bản Liềng, Bản Súng, Tân Ý 1, Tân Ý 2 và thôn Đèo Gió.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế sử dụng đất, huyện Ngân Sơn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Ngân Sơn.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ngân Sơn với diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch, bao gồm tổng diện tích đất tự nhiên là 64.588,23 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 59.434,20 ha; Đất phi nông nghiệp: 3.446,75 ha; Đất chưa sử dụng: 1.707,28 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Ngân Sơn, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.208,85 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 200,83 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Ngân Sơn được duyệt kèm theo.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Ngân Sơn được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Nà Phặc đến 2030.

Bản đồ quy hoạch huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Ngân Sơn

Thị trấn Nà Phặc là một trong 18 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Ngân Sơn. Do đó, quy hoạch giao thông, sử dụng đất của thị trấn Nà Phặc cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Ngân Sơn.
Quy hoạch sử dụng đất huyện Ngân Sơn không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể để tiến hành giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 14/1/2022, UBND huyện Ngân Sơn công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cảu huyện. Theo đó:
Nội dung công khai:

 • Toàn bộ Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 Năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện Ngân Sơn.
 • Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ngân Sơn.
 • Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ngân Sơn.

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 số 2745/QĐ-UBND, huyện Ngân Sơn với những nội dung cụ thể như sau:

 • Tổng diện tích các loại đất phân bổ năm 2022 là 64.588,23 ha
 • Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022 với tổng diện tích 264,44 ha
 • Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích 246,55 ha
 • Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022 với tổng diện tích 0,76 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng đất năm 2022 của huyện được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất; báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Ngân Sơn.

Bản đồ quy hoạch huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Ngân Sơn

Ngày 24/2/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hàng Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Ngân Sơn.
Ngày 15/11/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hàng Quyết định số 2205/QĐ-UBND (lần 2) về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Ngân Sơn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2655/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ngân Sơn.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Ngân Sơn được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 58.984,96 ha; đất phi nông nghiệp là 3.909,37 ha; Đất chưa sử dụng: 1.693,90 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 393,20 ha; đất phi nông nghiệp là 36,63 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 349,11 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 50,07 ha;
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Ngân Sơn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Giới thiệu huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Huyện Ngân Sơn là một huyện nằm ở tỉnh Bắc Kạn, một tỉnh thuộc vùng núi phía bắc của Việt Nam. Huyện Ngân Sơn có nhiều đặc điểm địa lý và văn hóa độc đáo và là một trong những địa điểm thú vị để khám phá.

Dưới đây là một số thông tin cơ bản về huyện Ngân Sơn:

 1. Diện tích: Huyện Ngân Sơn có diện tích tổng cộng khoảng 716,66 km².
 2. Dân số: Theo thống kê từ năm 2020, dân số của huyện Ngân Sơn là khoảng 41.000 người.
 3. Địa lý: Huyện này nằm ở vùng núi cao với nhiều dãy núi, thung lũng và sông suối. Điểm nổi bật là dãy núi Ba Bể – Na Hang nằm ở phía tây của huyện, tạo ra cảnh quan thiên nhiên đẹp và là điểm đến thu hút du khách. Huyện Ngân Sơn cũng có nhiều hồ nước và đồng cỏ xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
 4. Kinh tế: Kinh tế của huyện Ngân Sơn chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Ngoài ra, du lịch cũng đang phát triển trong khu vực này nhờ vào cảnh quan đẹp tự nhiên và văn hóa dân tộc đa dạng. Một số người dân cũng tham gia vào việc sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống như dệt may và chế biến thực phẩm địa phương.
 5. Văn hóa và du lịch: Huyện Ngân Sơn có nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, bao gồm người Dao, người H’Mong, và người Tày. Du khách có cơ hội tìm hiểu về văn hóa và phong tục của các dân tộc này thông qua tham quan các làng truyền thống, tham gia vào các lễ hội truyền thống, và mua sắm các sản phẩm thủ công độc đáo.

Huyện Ngân Sơn ở Bắc Kạn là một địa điểm lý tưởng cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa độc đáo của vùng núi phía bắc của Việt Nam.

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ vị trí phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm

Bản đồ quy hoạch Phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Mới Nhất

Xem và tra cứu bản đồ quy hoạch phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội một cách chi tiết và chính xác. Cùng Meey Map khám phá kế…

Bản đồ quận Bình Tân

Bản đồ quy hoạch quận Bình Tân, TP.HCM 2024| Chi tiết Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch quận Bình Tân, TP.HCM và kế hoạch sử dụng đất cập nhật đến tháng 6 năm 2024, phản ánh tầm nhìn phát triển đa…

Bản đồ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh trên Google Map

Bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất

Cập nhật bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024 chi tiết và kế hoạch sử dụng đất mới nhất. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn…

0 20221012050931913

Bản đồ quy hoạch Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn muốn tìm hiểu về bản đồ quy hoạch phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Meey Map là công cụ lý tưởng để khám…

Quy hoạch Xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá và tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội ngay hôm nay! Với Meey Map, bạn có thể dễ dàng xem…

quy hoach co bi

Bản đồ xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội| Quy hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội và nắm bắt những thông tin quan trọng về kế hoạch sử dụng đất tại…