Nháp

Bản đồ quy hoạch huyện Văn Lãng, Lạng Sơn| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Văn Lãng là một huyện biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn, nằm ở phía bắc tỉnh Lạng Sơn, có vị trí địa lý:

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ quy hoạch TP Lạng Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Bình Gia
Bản đồ quy hoạch Huyện Cao Lộc
Bản đồ quy hoạch Huyện Chi Lăng
Bản đồ quy hoạch Huyện Đình Lập
Bản đồ quy hoạch Huyện Hữu Lũng
Bản đồ quy hoạch Huyện Lộc Bình
Bản đồ quy hoạch Huyện Tràng Định
Bản đồ quy hoạch Huyện Văn Lãng
Bản đồ quy hoạch Huyện Văn Quan

Huyện Văn Lãng có diện tích 561 km², dân số năm 2018 là 54.800 người, dân số năm 2019 là 49.696 người. Huyện ly là thị trấn Na Sầm nằm trên đường quốc lộ 4, cách thành phố Lạng Sơn khoảng 30 km về hướng tây bắc, cách thành phố Cao Bằng 95 km về hướng đông nam và cách Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị 15 km về hướng tây bắc.

Quy hoạch Huyện Văn Lãng, bao gồm thị trấn Na Sầm (huyện lỵ) và 16 xã: Bắc Hùng, Bắc La, Bắc Việt, Gia Miễn, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Việt, Hội Hoan, Hồng Thái, Nhạc Kỳ, Tân Mỹ, Tân Tác, Tân Thanh, Thành Hòa, Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh.

Toàn huyện có tổng số 44 trường học, 6 cụm chợ chính là chợ Na Sầm, chợ Tân Thanh, chợ Nà Hình, chợ Hoàng Văn Thụ và chợ Hội Hoan.

Huyện có chợ biên giới với Trung Quốc, nổi tiếng nhất là chợ cửa khẩu Tân Thanh. Huyện có ngọn núi cao là Khâu Khú thuộc xã Thanh Long, với độ cao khoảng 800m so với mặt nước biển.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất đến huyện Văn Lãng

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. (Biểu kèm theo quyết định)

Theo quyết định, Diện tích cơ cấu các loại đất phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Văn Lãng là 56.741,36 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 50,060.75 ha; Đất phi nông nghiệp: 4,079.50 ha; Đất chưa sử dụng: 2,601.11 ha,

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến 2030, huyện Văn Lãng được xác định với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng, gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1,134.11 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1,401.10 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 6.27 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng trong kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng đến năm 2030, bao gồm: Đất nông nghiệp là 0.17 ha; Đất phi nông nghiệp: 66.18 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lãng thời kỳ 2021-2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lãng thời kỳ 2021-2030

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Na Sầm đến 2030.

Thị trấn Na Sầm là một trong 17 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, do đó quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Na Sầm cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lãng được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Mới đây, ngày 31/12/2021 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2592/QĐ_UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lãng.

Theo quyết định, Vị trí, diện tích các khu đất và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng theo kế hoạch được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Văn Lãng.

Ngày 18/10/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Văn Lãng.

Theo quyết định, tổng công trình, dự án được bổ sung gồm 02 dự án; tổng diện tích đất bổ sung 200.200 m2 (làm tròn là 20ha) chi tiết danh mục dự án có biểu kèm theo quyết định này.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Theo quyết định số 2101/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Lãng được phân bổ với tổng  diện tích 56,741.36 ha, bao gồm các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 50,928.36 ha; Đất phi nông nghiệp: 3,164.92 ha; Đất chưa sử dụng: 2,648.08 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Lãng gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 266.36 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 38.19 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1.84 ha

Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 của huyện Văn Lãng, bao gồm: Đất nông nghiệp: 242.65 ha; Đất phi nông nghiệp: 15.05 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho năm kế hoạch 2023, bao gồm: Đất nông nghiệp: 0 ha; Đất phi nông nghiệp: 19.38 ha

Vị trí, diện tích các khu đất và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng theo kế hoạch được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Lãng.

Ngày 15/8/2023 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1278/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Quy hoạch giao thông huyện Văn Lãng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng.

Văn Lãng là một huyện biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, huyện nằm ở phía bắc tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích của huyện là 563,30 km².

Huyện Văn Lãng có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp Quảng Tây, Trung Quốc; phía tây giáp huyện Bình Gia; phía nam giáp huyện Văn Quan và huyện Cao Lộc; phía bắc giáp huyện Tràng Định.

Về quy hoạch giao thông, ngày 06/7/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Hạ tầng giao thông huyện Văn Lãng với loại hình chính là: Đường bộ. Hệ thống giao thông đường bộ của huyện bao gồm đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường xã và giao thông nông thôn.

Đường quốc lộ 4A (dài 32 km): Đây là tuyến nối liền trung tâm huyện với thị trấn Đồng Đăng, với tỉnh Cao Bằng (qua Tràng Định), chạy qua các xã Tân Mỹ, Hoàng Việt và thị trấn Na Sầm.

Hệ thống đường tỉnh: Gồm 7 tuyến với chiều dài 73,75 km; Hệ thống đường tỉnh hiện nay cơ bản đã đạt nền đường rộng 5,0 – 6,5m, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m.

Hệ thống đường huyện: Gồm 11 tuyến với chiều dài 123,8 km; đã được bê tông hóa, nhựa hóa được 105,5km (đạt 86%) Hệ thống đường huyện hiện nay cơ bản đã đạt nền đường rộng 3,5 – 5,0 m. Đường xã và giao thông nông thôn: tuyến đường trục xã liên xã cứng hóa đạt 339,3km (đạt 77,8%), tuyến đường trục thôn đã cứng hóa 95,9km (đạt 48,7%), tuyến đường ngõ, xóm đã cứng hóa được 279,4km (đạt 54,2%). Do đặc điểm của huyện Văn Lãng phần lớn là đồi núi dốc và nhiều khe suối, thung lũng nên việc mở đường giao thông gặp nhiều khó khăn, mặt khác do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên việc xây dựng và mở rộng các tuyến giao thông nối các xã với nhau và giao thông nông thôn trong các xã thực hiện được rất ít

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Văn Lãng trên bản đồ Google vệ tinh.

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản