Thông tin quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn| Kế hoạch sử dụng đất

Với khoảng cách hợp lý từ thủ đô Hà Nội và thành phố Lạng Sơn, huyện này nằm trong một vị trí địa lý chiến lược. Điều này càng thể hiện rõ qua các kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất liên tục, chắc chắn rằng Hữu Lũng sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật bản đồ quy hoạch huyện Hữu Lũng mới nhất.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ quy hoạch TP Lạng Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Bình Gia
Bản đồ quy hoạch Huyện Cao Lộc
Bản đồ quy hoạch Huyện Chi Lăng
Bản đồ quy hoạch Huyện Đình Lập
Bản đồ quy hoạch Huyện Hữu Lũng
Bản đồ quy hoạch Huyện Lộc Bình
Bản đồ quy hoạch Huyện Tràng Định
Bản đồ quy hoạch Huyện Văn Lãng
Bản đồ quy hoạch Huyện Văn Quan

Huyện Hữu Lũng, tọa lạc ở vùng tây nam của tỉnh Lạng Sơn, được xác định bởi sự gắn kết vùng miền Bắc Việt Nam. 

Vị trí địa lý Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Bản đồ huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
Bản đồ huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Huyện Hữu Lũng nằm tại vùng tây nam của tỉnh Lạng Sơn, cách thành phố Lạng Sơn khoảng 80km về hướng tây nam và cách thủ đô Hà Nội khoảng 95 km. Vị trí địa lý của huyện này được xác định bởi các đặc điểm sau:

 • Phía đông, Hữu Lũng giáp với huyện Chi Lăng và huyện Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang.
 • Phía tây, huyện nằm kề huyện Võ Nhai thuộc tỉnh Thái Nguyên và huyện Yên Thế thuộc tỉnh Bắc Giang.
 • Phía nam, Hữu Lũng tiếp giáp với huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang, cùng thuộc tỉnh Bắc Giang.
 • Phía bắc, huyện giáp với huyện Bắc Sơn và huyện Văn Quan.

Với diện tích tổng cộng là 806,74 km², vào năm 2019, huyện Hữu Lũng có dân số ấn tượng lên đến 121.735 người. Các tuyến đường chính như tỉnh lộ 244 hướng tây bắc nối với huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) và tỉnh lộ 242 hướng tây nam nối với huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối vùng này với các địa phương khác.

Xem thêm:  Bến Xe Gia Lâm | Vị Trí, Liên Kết Vùng & Vai Trò Quan Trọng

Vị trí hành chính huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Huyện Hữu Lũng có 24 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hữu Lũng (huyện lỵ) và 23 xã: Cai Kinh, Đồng Tân, Đồng Tiến, Hồ Sơn, Hòa Bình, Hòa Lạc, Hòa Sơn, Hòa Thắng, Hữu Liên, Minh Hòa, Minh Sơn, Minh Tiến, Nhật Tiến, Quyết Thắng, Sơn Hà, Tân Thành, Thanh Sơn, Thiện Tân, Vân Nham, Yên Bình, Yên Sơn, Yên Thịnh, Yên Vượng.

Bản đồ quy hoạch huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Bản đồ quy hoạch huyện Hữu Lũng đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch huyện Hữu Lũng đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Hữu Lũng.

Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với nội dung như sau: Diện tích, cơ cấu các loại đất: số liệu chi tiết được thể hiện tại Biểu số 01 kèm theo Quyết định này. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: số liệu chi tiết được thể hiện tại Biểu số 02 kèm theo Quyết định này. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: số liệu chi tiết được thể hiện tại Biểu số 03 kèm theo Quyết định này. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 27/10/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Hữu Lũng.

Theo quyết định, nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, cụ thể như sau:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất: số liệu chi tiết được thể hiện tại Biểu số 01 kèm theo Quyết định này.

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: số liệu chi tiết được thể hiện tại Biểu số 02 kèm theo Quyết định này.

c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: số liệu chi tiết được thể hiện tại Biểu số 03 kèm theo Quyết định này.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch Hà Nội|Quy hoạch Sử dụng Đất mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2578/QĐ_UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Hữu Lũng.

Theo quyết định, Vị trí, diện tích các khu đất và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng theo kế hoạch được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hữu Lũng.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2100/QĐ_UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Hữu Lũng.

Theo quyết định, năm 2023 huyện Hữu Lũng được phân bổ chỉ tiêu sử dụng các loại đất, bao gồm: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2023; Kế hoạch thu hồi đất năm 2023; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 và Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023. (Có các biểu kèm theo quyết định này)

Vị trí, diện tích các khu đất và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng theo báo cáo thuyết minh tổng hợp; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hữu Lũng; Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất; Bản đồ khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023 kèm theo Quyết định này.

Ngày 29/05/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 810/QĐ_UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Hữu Lũng. Điều này cho thấy sự liên tục trong quá trình cập nhật và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện Hữu Lũng trong tương lai.

Thông qua Quyết định này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện điều chỉnh cho Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Cụ thể, năm 2023, huyện Hữu Lũng sẽ thực hiện phân bổ chỉ tiêu sử dụng các loại đất, bao gồm việc phân bổ diện tích các loại đất cho năm 2023, kế hoạch thu hồi đất trong năm 2023, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023, và kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2023. Tất cả các thông tin chi tiết về các hoạt động này sẽ được thể hiện trên các bản đồ và báo cáo kèm theo quyết định.

Điều này đồng thời thể hiện sự quan tâm và chuẩn bị cơ sở cho sự phát triển bền vững của huyện Hữu Lũng trong tương lai, đảm bảo rằng sự sử dụng đất đai được quản lý và điều chỉnh một cách hiệu quả để phục vụ cộng đồng và phát triển kinh tế vùng này.

Xem thêm:  Bến Xe Chợ Lớn | Nơi Tập Trung Những Bất Động Sản Lớn

Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn

Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng
Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng

Quy hoạch tổng quan cho thị trấn Hữu Lũng đã được thực hiện dưới sự quyết định của UBND theo Quyết định số 1556/QĐ-UBND, đánh dấu sự điều chỉnh của quy hoạch chung thị trấn này cho đến năm 2035 với tỷ lệ 1/5.000.

Theo quyết định này, phạm vi của quy hoạch bao gồm toàn bộ lãnh thổ của thị trấn Hữu Lũng, cùng với xã Sơn Hà và một phần diện tích các xã Đồng Tân, Hồ Sơn và Minh Sơn. Tổng diện tích quy hoạch là 1.536,0ha và dự kiến dân số sẽ tăng lên 25.000 người vào năm 2025 và 35.000 người vào năm 2035.

Ranh giới của quy hoạch được xác định như sau:

 • Phía Đông – Bắc giới với các đồi ở thôn Sẩy Thượng, thôn Rừng Dong và thôn Tân Thành thuộc xã Đồng Tân.
 • Phía Đông – Nam giới với các đồi ở thôn Na Hoa, cách đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn khoảng 0,12 km.
 • Phía Tây – Bắc giới với các đồi ở thôn Ngóc thuộc xã Đồng Tân.
 • Phía Tây – Nam giới với các đồi ở thôn Coóc Mò và thôn Cã thuộc xã Minh Sơn.

Theo quy hoạch, thị trấn Hữu Lũng sẽ trở thành trung tâm hành chính của huyện, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ. Nó cũng sẽ là điểm nút giao thông quan trọng ở phía Tây – Nam của tỉnh Lạng Sơn.

Sự phát triển của không gian đô thị thị trấn Hữu Lũng sẽ tập trung chủ yếu về phía Nam và Đông – Nam trong lãnh thổ của xã Sơn Hà và một phần diện tích các xã Đồng Tân, Hồ Sơn và Minh Sơn.

Đối với hạ tầng giao thông, quy hoạch bao gồm:

 • Tuyến Quốc lộ 1A hiện tại sẽ được nâng cấp và mở rộng thành đường phố chính của thị trấn với đường rộng 42,0m.
 • Đường tỉnh ĐT.242, là đường liên tỉnh nối với tỉnh Thái Nguyên, sẽ trở thành một đường chính trong hệ thống giao thông của thị trấn.

Mạng lưới đường trong thị trấn được thiết kế dạng ô bàn cờ, với khoảng cách an toàn giữa các tuyến đường để đảm bảo lưu thông thuận tiện và an toàn theo tiêu chuẩn.

Bản đồ vệ tinh huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Bản đồ vệ tinh huyện Hữu Lũng
Bản đồ vệ tinh huyện Hữu Lũng

Với vị trí địa lý chiến lược, huyện Hữu Lũng đang trải qua một giai đoạn phát triển đầy tiềm năng. Cùng với các kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị liên tục, huyện này dự kiến sẽ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và góp phần vào sự thịnh vượng của vùng Bắc Việt Nam. Bản đồ quy hoạch huyện Hữu Lũng là một công cụ quan trọng giúp minh họa rõ ràng cho sự tiến bộ và phát triển của huyện này. 

 • Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản
 • Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Website: https://meeymap.com/
 • Số điện thoại: 0869092929
 • Email: Contact@meeyland.com
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

ban do quy hoach huyen Bac Ha Lao Cai den 2030 moi cap nhat

Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Hà, Lào Cai|Quy hoạch Sử dụng Đất mới nhất

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua bản đồ quy hoạch huyện Bắc Hà, nơi các kế hoạch phát triển và dự án bền…

ben do ke hoach su dung dat nam 2023 huyen muong khuong

Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Khương, Lào Cai|Quy hoạch Sử dụng Đất

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn huyện Mường Khương và bản đồ quy hoạch huyện Mường Khương. Tham khảo bài viết để biết cách tra cứu…

huyen van ban nhin tu ve tinh

Bản đồ quy hoạch Huyện Văn Bàn, Lào Cai|Quy hoạch Sử dụng Đất mới nhất

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá bản đồ quy hoạch huyện Văn Bàn, nơi những kế hoạch và phát triển bền vững đang được mở…

ban do quy hoach huyen si ma cai tinh lao cai

Bản đồ quy hoạch Huyện Si Ma Cai, Lào Cai|Quy hoạch Sử dụng Đất

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá bản đồ quy hoạch huyện Si Ma Cai. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về việc…

Huyện Bảo Thắng khi nhìn từ vệ tinh

Bản đồ quy hoạch Huyện Bảo Thắng, Lào Cai|Quy hoạch Sử dụng Đất

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về bản đồ quy hoạch huyện Bảo Thắng để bạn có cái nhìn sâu hơn về sự phát triển…

ban do ve tinh huyen bao yen

Bản đồ quy hoạch Huyện Bảo Yên, Lào Cai|Quy hoạch Sử dụng Đất mới nhất

Khám phá sự phát triển năng động của huyện Bảo Yên, một góc đẹp và tiềm năng của tỉnh Lào Cai qua bản đồ quy hoạch huyện Bảo…

Trả lời