Bản đồ quy hoạch

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu rõ hơn về phát triển đô thị và mạng lưới giao thông quan trọng trong khu vực này.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh An Giang
Bản đồ quy hoạch tỉnh An Giang
Bản đồ quy hoạch Thành phố Châu Đốc
Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên
Bản đồ quy hoạch Thị xã Tân Châu
Bản đồ quy hoạch Huyện An Phú
Bản đồ quy hoạch Huyện Châu Phú
Bản đồ quy hoạch Huyện Châu Thành
Bản đồ quy hoạch Huyện Chợ Mới
Bản đồ quy hoạch Huyện Phú Tân
Bản đồ quy hoạch Huyện Thoại Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Tịnh Biên
Bản đồ quy hoạch Huyện Tri Tôn

1. Giới thiệu về huyện Chợ Mới

Chợ Mới là một huyện thuộc tỉnh An Giang, Việt Nam.

Vị trí địa lý

 • Phía đông huyện Chợ Mới giáp huyện Lấp Vò, huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
 • Phía Tây huyện Chợ Mới giáp huyện Châu Thành và huyện Châu Phú
 • Phía nam huyện Chợ Mới giáp thành phố Long Xuyên
 • Phía Bắc huyện Chợ Mới giáp huyện Phú Tân và huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Diện tích, dân số

Chợ Mới có diện tích 355,71 km², dân số 442.908 người (theo điều tra dân số năm 2020 của huyện báo cáo Thủ tướng Chính phủ), bao gồm:

 • Trong độ tuổi lao động: 236.906 người: Trong độ tuổi lao động: 211.621 người; Tuổi mất khả năng lao động: 7.011 người.
 • Tuổi học sinh: 18.274 người

Mật độ dân số: 866 người/km².

Tổng diện tích đất tự nhiên: 36.928,9 ha, bao gồm:

 • Diện tích đất nông nghiệp: 27.681 ha;
 • Diện tích đất chuyên dùng: 3.005 ha;
 • Diện tích đất ở: 2,483 ha.

Điều kiện tự nhiên

Huyện Chợ Mới tỉnh An Giang được bao bọc bởi sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao và rạch Cái Tàu Thượng, có 2 cù lao là cù lao Ông Chưởng và cù lao Giếng.

Về mùa lũ khả năng tải nước 8000 m3/s với tốc độ 1m/s. Mực nước thấp nhất với lưu lượng dao động từ 1000 m3/s đến 2000 m3/s xảy ra vào tháng IV và đầu tháng V. Vào mùa có hệ thống sông rạch chằng chịt, kênh rạch cung cấp đủ nước tưới tiêu. toàn huyện.

Khoáng sản: chủ yếu là bột sét và cát mịn do tích tụ trầm tích trên sông, phân bố chủ yếu ven sông.

2. Bản đồ hành chính huyện Chợ Mới

Huyện Chợ Mới có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 3 thị trấn: Chợ Mới (huyện lỵ), Hội An, Mỹ Luông và 15 xã: An Thạnh Trung, Bình Phước Xuân, Hòa An, Hòa Bình, Kiến An, Kiến Thành , Long Điền A, Long Điền B, Long Giang, Long Kiên, Mỹ An, Mỹ Hiệp, Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, Tân Mỹ được chia thành 142 ấp.

Bản đồ hành chính huyện Chợ MớiBản đồ hành chính huyện Chợ Mới

3. Bản đồ giao thông huyện Chợ Mới

Bản đồ giao thông huyện Chợ Mới, tỉnh An GiangBản đồ giao thông huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

4. Bản đồ vệ tinh huyện Chợ Mới

Bản đồ vệ tinh huyện Chợ MớiBản đồ vệ tinh huyện Chợ Mới

5. Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Chợ Mới

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chợ Mới

Ngày 31 tháng 12 Năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3239/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện Chợ Mới.

Nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Chợ Mới được xác định diện tích và cơ cấu các loại đất phân bố trong kỳ quy hoạch gồm các loại đất sau:

 • Đất nông nghiệp: 17.632,94 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 4.996,81 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Chợ Mới bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.089,16 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong đất nông nghiệp: 1.580,03 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1,15 ha

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1:25000, báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021-2030. 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Chợ Mới.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Bản đồ quy hoạch huyện Chợ MớiBản đồ quy hoạch huyện Chợ Mới

6. Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Chợ Mới

Về Quy hoạch đô thị:

Quy hoạch đô thị Chợ Mới đã được tiến hành theo quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 14/12/2018, về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035. Bản quyết định này đã xác định phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa phận hành chính của Đô thị Chợ Mới, một số phần của các xã như Long Điền A, Long Điền B, Kiến Thành, và Kiến An. Quy hoạch đô thị Chợ Mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, cung cấp dịch vụ, và du lịch, đồng thời giúp phát triển khu vực nông nghiệp- thủy sản trong quy hoạch vùng tỉnh An Giang.

Đối với quy hoạch đô thị Mỹ Luông, theo quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035. Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xác định trên cơ sở diện tích toàn Thị trấn hiện hữu, được giới hạn bởi các yếu tố địa lý như sông Tiền, các xã lân cận, và xác định Mỹ Luông là trung tâm phát triển kinh tế, dịch vụ, và giao thông của huyện.

Về Quy hoạch giao thông:

Giao thông đường bộ:

Trong huyện Chợ Mới, mạng lưới giao thông đường bộ đóng vai trò quan trọng. Điển hình là Đường tỉnh 942 với chiều dài 28,65 km, kết nối thị trấn Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông. Đây là tuyến đường huyết mạch của huyện, cung cấp kết nối với huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Đường tỉnh 944 là tuyến quan trọng thứ hai, có chiều dài 11,20 km và nối liền huyện với thành phố Long Xuyên. Đường tỉnh 946, sau khi được nâng cấp, sẽ nối thị trấn Chợ Mới với xã Hòa An, giúp cải thiện tiện ích giao thông trong khu vực.

Giao thông đường thủy:

Dựa vào bản đồ Chợ Mới có thể thấy Chợ Mới có lợi thế về giao thông đường thủy, với sông Tiền và sông Hậu chảy song song từ Tây Bắc xuống Đông Nam, cũng như sông Vàm Nao kết nối Sông Tiền và sông Hậu. Ngoài ra, hệ thống kênh cấp II và III nội huyện tạo thành một hệ thống giao thông thủy liên hoàn, hỗ trợ lưu thông hàng hóa bằng đường thủy.

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp huyện Chợ Mới

Huyện Chợ Mới đã tiến hành kêu gọi đầu tư trong việc thành lập khu công nghiệp Hội An với diện tích 100 ha. Ngoài ra, huyện cũng đang kêu gọi đầu tư để thành lập các cụm công nghiệp khác trên địa bàn, tuân theo Đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2035. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia vào quá trình phát triển khu vực.

Đến năm 2030, đất cụm công nghiệp của huyện là 272 ha gồm các dự án :

STT Danh mục công trình Địa điểm (xã) Diện tích (ha) Năm thực hiện
1 Cụm công nghiệp Hòa An – 75 ha Hoà An 75 2021
2 Cụm công nghiệp Hòa Bình – 75 ha Hòa Bình 75 2022-2025
3 Cụm công nghiệp  Nhơn Mỹ Nhơn Mỹ 75 2022-2025
4 Cụm công nghiệp làng nghề Mộc Long Điền A Long Điền A 5 2022-2025
5 Cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Long Giang Long Giang 42 2022-2025
  Tổng cộng 272,00

Trong việc nghiên cứu và tìm hiểu bản đồ Chợ Mới, chúng ta có cơ hội thấy rõ một phần của sự phấn đấu và hoài bão phát triển đô thị và giao thông trong huyện Chợ Mới, An Giang. Bản đồ này là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, đồng thời là một bản hướng dẫn cho sự phát triển bền vững. Việc quy hoạch đô thị và giao thông tại khu vực này sẽ giúp tạo ra một môi trường sống và làm việc tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân, và thúc đẩy sự nghiệp phát triển của huyện Chợ Mới. Sự hiểu biết về bản đồ Chợ Mới sẽ giúp chúng ta theo dõi và đóng góp vào quá trình phát triển huyện này, đồng hành trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng và vùng đất này. Địa chỉ Chợ Mới An Giang sẽ là điểm đến đấy thú vị  và hấp dẫn.

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…