Bản Đồ Hành Chính

Bản đồ Quy hoạch Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Châu Phú. Chúng tôi hi vọng có thể giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh An Giang
Bản đồ quy hoạch tỉnh An Giang
Bản đồ quy hoạch Thành phố Châu Đốc
Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên
Bản đồ quy hoạch Thị xã Tân Châu
Bản đồ quy hoạch Huyện An Phú
Bản đồ quy hoạch Huyện Châu Phú
Bản đồ quy hoạch Huyện Châu Thành
Bản đồ quy hoạch Huyện Chợ Mới
Bản đồ quy hoạch Huyện Phú Tân
Bản đồ quy hoạch Huyện Thoại Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Tịnh Biên
Bản đồ quy hoạch Huyện Tri Tôn

1. Giới thiệu về huyện Châu Phú

Châu Phú là một huyện thuộc tỉnh An Giang, Việt Nam. Châu Phú là huyện nằm trong tứ giác Long Xuyên bên hữu ngạn sông Hậu. Đồng thời tọa lạc tại trung tâm tỉnh An Giang. Được thiên nhiên ưu đãi, hàng năm nơi đây nhận được một lượng phù sa đáng kể. Châu Phú dự kiến ​​trở thành thị xã trực thuộc tỉnh An Giang vào năm 2030. Huyện lỵ là thị trấn Cái Dầu, cách thành phố Long Xuyên 33 km về phía Bắc và cách thành phố Châu Đốc 22 km về phía Nam.

Vị trí địa lý

 • Phía đông huyện Châu Phú giáp huyện Phú Tân với ranh giới là sông Hậu
 • Phía tây huyện Châu Phú giáp thị trấn Tịnh Biên
 • Phía nam huyện Châu Phú giáp huyện Châu Thành
 • Phía Bắc huyện Châu Phú giáp thành phố Châu Đốc.
 • Một phần nhỏ phía Đông Nam huyện Châu Phú giáp huyện Chợ Mới qua cù lao Bình Thủy

Diện tích, dân số

Huyện Châu Phú có tổng diện tích tự nhiên là 425,7 km². Tại thời điểm 01 tháng 4 năm 2019, dân số toàn huyện là 206.676 người, mật độ dân số đạt 485 người/km². Trong đó, dân số nam là 102.793 người, dân số nữ là 103.883 người.

2. Bản đồ hành chính huyện Châu Phú

Ngày nay, huyện Châu Phú có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 thị trấn: Cái Dầu (huyện lị), Vĩnh Thạnh Trung và 11 xã: Bình Long, Bình Mỹ, Bình Chánh, Bình Phú, Bình Thủy, Đào Hữu Cảnh, Khánh Hòa, Mỹ Đức, Mỹ Phú, Ô Long Vĩ, Thạnh Mỹ Tây được chia thành 100 khóm – ấp

Bản đồ Quy hoạch Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang| Kế hoạch sử dụng đấtBản đồ hành chính huyện Châu Phú

3. Bản đồ giao thông huyện Châu Phú

Bản đồ Quy hoạch Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang| Kế hoạch sử dụng đấtBản đồ giao thông huyện Châu Phú

4. Bản đồ vệ tinh huyện Châu Phú

Bản đồ Quy hoạch Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang| Kế hoạch sử dụng đấtBản đồ vệ tinh huyện Châu Phú

5. Bản đồ quy hoạch huyện Châu Phú

Bản đồ sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Phú

Vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Phú với nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất như sau:

 • Diện tích và cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích cụ thể
 • Danh mục công việc thực hiện trong kỳ quy hoạch

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000. và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Châu Phú.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Phú đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Check bản đồ quy hoạch huyện Châu Phú

Bản đồ Quy hoạch Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang| Kế hoạch sử dụng đấtBản đồ quy hoạch huyện Châu Phú

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bao gồm giao thông, xây dựng, công nghiệp của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Châu Phú là một huyện thuộc tỉnh An Giang, Việt Nam. Châu Phú là huyện nằm trong tứ giác Long Xuyên ở phía Hữu ngạn sông Hậu. Đồng thời nằm ở trung tâm của tỉnh An Giang. Được thiên nhiên ưu đãi, hàng năm tiếp nhận lượng phù sa đáng kể.
Huyện nằm ở khu vực trung tâm của tỉnh An Giang, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Phú Tân với ranh giới là sông Hậu
 • Phía tây giáp huyện Tịnh Biên
 • Phía nam giáp huyện Châu Thành
 • Phía bắc giáp thành phố Châu Đốc.
 • Một phần nhỏ phía đông nam giáp huyện Chợ Mới qua cù lao cù lao Bình Thủy

Huyện lỵ của huyện là thị trấn Cái Dầu, cách thành phố Long Xuyên 33 km về phía bắc và cách thành phố Châu Đốc 22 km về phía nam. Huyện có diện tích tự nhiên 425,7 km², trên địa bàn huyện có nhiều kinh rạch dẫn nước vào đồng như: rạch Thầy Phó, rạch Hóa Cù, kinh xáng Cây Dương (Bình Mỹ), rạch Phù Dật, rạch Voi (Cái Dầu), kinh xáng Vịnh Tre (Vĩnh Thạnh Trung), kinh Cần Thảo, kinh Đào (Mỹ Đức)…
Huyện Châu Phú có nhiều di tích lịch sử. Tại đây có vị anh hùng dân tộc Trần Văn Thành, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa. Dân chúng đa số theo đạo Hòa Hảo, mỗi nhà thường có ảnh thờ Huỳnh Phú Sổ, là Giáo chủ của đạo.
Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1107/NQ-UBTVQH14 thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Vĩnh Thạnh Trung (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2021). Huyện Châu Phú có 2 thị trấn và 11 xã trực thuộc như hiện nay.
Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 354/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng (bao gồm thị trấn Cái Dầu và hai xã Bình Long, Bình Mỹ) là đô thị loại IV.
Quy hoạch huyện Châu Phú, bao gồm 2 thị trấn: Cái Dầu (huyện lỵ), Vĩnh Thạnh Trung và 11 xã: Bình Long, Bình Mỹ, Bình Chánh, Bình Phú, Bình Thủy, Đào Hữu Cảnh, Khánh Hòa, Mỹ Đức, Mỹ Phú, Ô Long Vĩ, Thạnh Mỹ Tây được chia thành 100 khóm – ấp.
Bản đồ Quy hoạch Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Châu Phú

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Mới đây UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Phú với những nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất, như sau:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể
 • Danh mục các công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Châu Phú.

Bản đồ Quy hoạch Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Châu Phú

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Phú được UBND tỉnh An Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất 2022:
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số:3256/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Phú.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Châu Phú, bao gồm:

Kế hoạch thu hồi các loại đất:

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 310,43 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.102,84 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 13,34 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Châu Phú được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.
Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Phú năm 2022 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Châu Phú.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 9/9/2022, UBND tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 2799/TB-UBND về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất 2023 của các huyện trên địa bàn tỉnh.
Nội dung cụ thể như sau:
1. Đăng ký dự án có thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20 héc ta năm 2023
a) Đối tượng đăng ký: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh là chủ đầu tư các dự án thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20 héc ta sang mục đích khác năm 2022 theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013.
b) Điều kiện đăng ký: Các dự án đăng ký đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Đối với dự án đầu tư công: Dự án có quyết định phê duyệt đầu tư hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền và được phân bổ vốn thực hiện năm 2023; dự án cấp thiết phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; dự án cấp bách khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn, sạt lở,… có chủ trương của UBND tỉnh cho triển khai thực hiện năm 2023.
 • Đối với dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư: Dự án có quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện năm 2023 của cơ quan có thẩm quyền.

Phù hợp về tên danh mục, loại đất trong hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung về vị trí, quy mô diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua phải có văn bản chấp thuận chủ trương hoặc quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo làm rõ sự cần thiết và nguyên nhân đề nghị đăng ký điều chỉnh.
Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 17/2019/NQHĐND ngày 11/12/2019 đề nghị hủy bỏ và có đăng ký trở lại thực hiện năm 2023 phải còn trong thời hạn đầu tư theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, được cân đối bố trí vốn thực hiện năm 2023 và có hồ sơ pháp lý chứng minh.

2. Đăng ký dự án thực hiện thủ tục hành chính năm 2023
a) Đối tượng đăng ký: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh là chủ đầu tư các dự án thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023.
b) Điều kiện đăng ký:
– Dự án có quyết định phê duyệt đầu tư hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.
– Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đã đượcphê duyệt.
c) Hồ sơ đăng ký:
– Bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023 của tổ chức theo Mẫu số 03 đính kèm theo hướng dẫn này.
– Bản sao các cơ sở pháp lý có liên quan dự án tại mục điều kiện đăng ký.
– Bản sao trích lục, trích đo khu đất hoặc hồ sơ thể hiện khu đất.
– Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan dự án (nếu có).
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận đăng ký
– Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2022.
– Địa điểm đăng ký: Tại UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án.

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

c 653 1681270941 4667

Bản Đồ Thành Phố Gò Công, Tiền Giang Mới Nhất

Cập nhật mới nhất về bản đồ chi tiết và quy hoạch của TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bài viết này cung cấp những thông tin quan…

ban do quy hoach quan 9 tphcm

Bản đồ Quy Hoạch Quận 9 TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh| Kế hoạch sử dụng Đất

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Hồ Chí Minh Bản đồ quy hoạch Quận 1 Bản đồ quy hoạch Quận Bình Thạnh Bản…

c 217 1676882046 8975

Bản đồ quy hoạch Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Khám phá những cập nhật mới nhất về bản đồ và thông tin quy hoạch của Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang! Bằng việc cung cấp thông tin…

c 42 1682048778 3895

Bản Đồ tỉnh Đắk Lắk | Bản đồ hành chính Đắk Lắk chi tiết

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ tỉnh Đắk Lắk, bản đồ hành chính Đắk Lắk, bản đồ giao thông tỉnh Đắk Lắk chi tiết và…

c 18 1677486916 3828

Bản đồ Bắc Ninh khổ lớn năm 2024

Bản đồ không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong bối…

c 54 1679461106 6950

Bản đồ Tỉnh Trà Vinh đầy đủ chi tiết khổ lớn 2024

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ tỉnh Trà Vinh được cập nhật đến tháng 2 năm 2024 chi tiết và thông tin quy hoạch tỉnh…