Thông tin quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Hà, Lào Cai|Quy hoạch Sử dụng Đất mới nhất

Trong bài viết này, Meey Map sẽ hướng dẫn bạn qua bản đồ quy hoạch huyện Bắc Hà, nơi các kế hoạch phát triển và dự án bền vững đang mở rộng.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Lào Cai
Bản đồ quy hoạch tỉnh Lào Cai
Bản đồ quy hoạch Thành Phố Lào Cai
Bản đồ quy hoạch Thị xã Sa Pa
Bản đồ quy hoạch Huyện Bát Xát
Bản đồ quy hoạch Huyện Bảo Yên
Bản đồ quy hoạch Huyện Bảo Thắng
Bản đồ quy hoạch Huyện Si Ma Cai
Bản đồ quy hoạch Huyện Văn Bàn
Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Khương
Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Hà

Huyện Bắc Hà, một địa điểm du lịch độc đáo tại tỉnh Lào Cai, đang trải qua những bước phát triển quan trọng.

Vị trí địa lý huyện Bắc Hà, Lào Cai

Bản đồ huyện Bắc Hà
Bản đồ huyện Bắc Hà

Nằm tại vị trí phía đông bắc tỉnh Lào Cai, Huyện Bắc Hà tự hào với vị trí địa lý độc đáo:

 • Phía bắc giáp với huyện Si Ma Cai.
 • Phía nam giáp với huyện Bảo Yên và huyện Bảo Thắng.
 • Phía đông giáp với huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
 • Phía tây giáp với huyện Mường Khương.

Diện tích, dân số huyện Bắc Hà, Lào Cai

Huyện Bắc Hà có diện tích rộng lớn lên đến 681 km² và dân số khoảng 67.472 người. Với sự đa dạng về dân tộc, Bắc Hà chào đón bạn bằng sự hòa quyện của 18 dân tộc khác nhau, với dân tộc H’Mông chiếm tỷ lệ lớn, lên đến trên 47% dân số trong huyện. Các dân tộc khác bao gồm Kinh, Dao tuyển (Mán đen), Tày, Nùng, Phù Lá, Hoa,…

Vị trí hành chính huyện Bắc Hà, Lào Cai

Huyện Bắc Hà có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bắc Hà (huyện lỵ) và 18 xã: Bản Cái, Bản Liền, Bản Phố, Bảo Nhai, Cốc Lầu, Cốc Ly, Hoàng Thu Phố, Lùng Cải, Lùng Phình, Na Hối, Nậm Đét, Nậm Khánh, Nậm Lúc, Nậm Mòn, Tà Chải, Tả Củ Tỷ, Tả Van Chư, Thải Giàng Phố.

Thông tin quy hoạch đô thị huyện Bắc Hà, Lào Cai

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã công bố Quyết định số 5297 ngày 18/6/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung đô thị Bắc Hà, định hướng đến năm 2035. Quy hoạch này đánh dấu bước quan trọng trong việc xác định chi tiết về phát triển đô thị Bắc Hà, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quy hoạch đến năm 2035.

Quy hoạch chung thị trấn Bắc Hà đã được phê duyệt vào năm 2010 với diện tích là 810ha. Việc điều chỉnh và mở rộng quy hoạch nhằm xác định lại diện tích, quy mô và ranh giới đô thị, tạo cơ sở cho việc phát triển đô thị Bắc Hà trong giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng phát triển đến năm 2035.

Theo quyết định, việc điều chỉnh và mở rộng quy hoạch đồng thời áp dụng cho toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Bắc Hà và một số xã lân cận như Tà Chải, Na Hối, Bản Phố, Thải Giàng Phố, Lùng Phình thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Diện tích quy hoạch được nâng từ 810ha lên tới 1.500ha, bao gồm một số diện tích mới như 152,79ha cho xã Tà Chải, 39,38ha cho xã Na Hối, 380,93ha cho xã Bản Phố, 109,10ha cho xã Thải Giàng Phố và 7,8ha cho xã Lùng Phình.

Quy hoạch cũng xác định hai phân khu chính trong đô thị Bắc Hà:

 • Phân Khu Số 1: Đô Thị Hạt Nhân Trung Tâm với quy mô diện tích khoảng 574,0ha và dự kiến dân số đến năm 2025 là khoảng 9.750 người và đến năm 2035 là khoảng 16.250 người. Phân khu này sẽ đảm nhận các chức năng chính của trung tâm đô thị.
 • Phân Khu Số 2: Các Làng Đô Thị Vệ Tinh với quy mô diện tích khoảng 926,0ha và dự kiến dân số đến năm 2025 là khoảng 5.250 người và đến năm 2035 là khoảng 8.750 người. Phân khu này sẽ phát triển với chức năng chính là làng đô thị vệ tinh.

Với những thông tin này, quy hoạch đô thị huyện Bắc Hà đang hướng tới một tương lai phát triển bền vững và hiệu quả, mang lại nhiều cơ hội và tiềm năng cho cộng đồng và khu vực này.

Bản Đồ Quy Hoạch và Kế Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Bắc Hà Đến Năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Hà, Lào Cai năm 2030 mới cập nhật
Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Hà, Lào Cai năm 2030 mới cập nhật

Quy Hoạch Sử Dụng Đất Đến 2030 

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã thông qua Quyết định số 3321/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cho huyện Bắc Hà. Đây là một bước quan trọng định hướng cho sự phát triển của huyện với việc xác định chi tiết diện tích và cơ cấu các loại đất cho đến năm 2030, bao gồm: 

 • Đất nông nghiệp: 58.272,04 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 4.089,17 ha
 • Đất chưa sử dụng: 5.747,02 ha

Kế hoạch này cũng điểm danh diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong giai đoạn quy hoạch, bao gồm: 

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 773,81 ha
 • Chuyển cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.708,92 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 31,30 ha. 
 • Điều này cũng bao gồm việc sử dụng đất chưa được khai thác, bao gồm đất nông nghiệp: 5.129,49 ha và đất phi nông nghiệp: 119,01 ha.

Ngoài ra, quyết định này bao gồm bản đồ quy hoạch chi tiết thể hiện vị trí và diện tích của các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Bắc Hà. Thông qua bản đồ này, mọi người có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin chi tiết về kế hoạch sử dụng đất tại huyện Bắc Hà.

Đồng thời, quy hoạch này cũng bao gồm thông tin về thị trấn Bắc Hà, một phần quan trọng của huyện Bắc Hà. Thị trấn này được quy hoạch đúng theo hướng dẫn của bản đồ quy hoạch sử dụng đất, cung cấp cơ sơ sở pháp lý và hướng dẫn cho sự phát triển đô thị và giao thông tại địa phương. Mọi chi tiết cụ thể và giá trị riêng biệt của từng khu đất tại huyện Bắc Hà cũng được thể hiện thông qua loạt bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2024

 Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bắc Hà thông qua Quyết định số 740/QĐ-UBND. Kế hoạch này xác định các chỉ tiêu chính bao gồm diện tích đất nông nghiệp: 54.422,92 ha; đất phi nông nghiệp: 3.561,05 ha; đất chưa sử dụng: 10.124,26 ha.

Thông qua bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Hà, vị trí và diện tích của các khu đất, công trình dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong năm đã được xác định. Bản cáo thuyết minh kèm theo quyết định này giúp tạo nền tảng cho quá trình phát triển đô thị và hạ tầng giao thông tại huyện.

Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2024

Vào ngày 03/03/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bắc Hà. Kế hoạch này xác định diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2023 bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 54.806,39 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 3.702,03 ha
 • Đất chưa sử dụng: 9.599,31 ha

Kế hoạch này cũng bao gồm việc thu hồi các loại đất trong năm 2023 với diện tích các loại đất như:

 • Đất nông nghiệp: 310,73 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 40,90 ha

Ngoài ra, kế hoạch cũng đề cập đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm bao gồm:  

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 334,70 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha 
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0,01 ha

Tương tự như trong năm 2022, việc xác định vị trí và diện tích của các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Bắc Hà được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bắc Hà.

Bản đồ vệ tinh huyện Bắc Hà, Lào Cai

Huyện Bắc Hà, Lào Cai nhìn từ bản đồ vệ tinh
Huyện Bắc Hà, Lào Cai nhìn từ bản đồ vệ tinh

Phát Triển Giao Thông Huyện Bắc Hà: Quy Hoạch Mạng Lưới Đường Bộ

Trong việc phát triển giao thông huyện Bắc Hà, quy hoạch mạng lưới đường bộ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối vùng này với các địa phương lân cận. Theo bản đồ quy hoạch huyện Bắc Hà, các tuyến quốc lộ và cao tốc đã được xác định, bao gồm:

 1. Tuyến Cao Tốc Hà Nội – Lào Cai:
 • Đoạn qua tỉnh Lào Cai.
 1. Quốc Lộ 70 (QL70):
 • Đây là một tuyến quốc lộ quan trọng trong mạng lưới giao thông đường bộ, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối huyện Bắc Hà với các vùng lân cận.
 1. Quốc Lộ 4D (QL4D):
 • Tuyến quốc lộ này cũng đóng góp vào việc kết nối và cải thiện giao thông trong huyện.
 1. Quốc Lộ 4 (QL4):
 • Quốc Lộ 4 là tuyến quốc lộ lớn, đi qua huyện Bắc Hà và có vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực này với các địa phương khác.
 1. Quốc Lộ 4E (QL4E):
 • Tuyến quốc lộ này đóng vai trò trong mạng lưới giao thông phục vụ cư dân và phát triển kinh tế địa phương.

Ngoài các tuyến quốc lộ và cao tốc, còn có một hệ thống đường tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và phát triển huyện Bắc Hà. Các tuyến đường tỉnh bao gồm Đường Tỉnh 152 (ĐT152), Đường Tỉnh 1152B (ĐT1152B), Đường Tỉnh 151 (ĐT151), Đường Tỉnh 151B (ĐT151B), Đường Tỉnh 151C (ĐT151C), Đường Tỉnh 153 (ĐT153), Đường Tỉnh 154 (ĐT154), và nhiều tuyến khác.

Quy hoạch mạng lưới đường bộ này nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, giao thương, và đời sống của cư dân tại huyện Bắc Hà. Chúng cũng giúp tăng cường sự kết nối của huyện này với các vùng lân cận, thúc đẩy phát triển bền vững trong tương lai.

Nếu bạn đang tò mò về huyện Bắc Hà và muốn khám phá những điều thú vị về vùng đất này, thì hãy cùng Meey Map đánh thức trí tò mò và khám phá. Quy hoạch và phát triển đô thị, sử dụng đất, cũng như mạng lưới giao thông của huyện đang trong giai đoạn đổi mới và phát triển. Điều này mang lại nhiều cơ hội và tiềm năng cho sự phát triển bền vững của khu vực này. Hãy cùng Meey Map theo dõi các dự án và kế hoạch quy hoạch trên bản đồ quy hoạch huyện Bắc Hà để hiểu rõ hơn về huyện và những thay đổi hấp dẫn đang diễn ra tại đây.

 • Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản
 • Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Websitehttps://meeymap.com/
 • Số điện thoại: 0869092929
 • Email: [email protected]
Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ Vinh khổ lớn

Bản đồ quy hoạch thành phố Vinh, Nghệ An| Kế hoạch sử dụng đất 2024

Thành phố Vinh, thuộc tỉnh Nghệ An, là trung tâm văn hóa và kinh tế lớn nhất của khu vực Bắc Trung Bộ. Với vị trí chiến lược,…

Bản đồ Quảng Trị

Bản Đồ Tỉnh Quảng Trị|Quy hoạch Sử Dụng Đất Mới Nhất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ tỉnh Quảng Trị cùng những chi tiết quy hoạch quan trọng, bài viết này sẽ mang đến cho bạn…

Bản đồ quy hoạch huyện Phù Cừ

Bản đồ quy hoạch Huyện Phù Cừ, Hưng Yên|Quy hoạch Sử dụng Đất mới nhất

Bản đồ quy hoạch Huyện Phù Cừ, Hưng Yên sẽ mang đến cho bạn cái nhìn chi tiết về các kế hoạch sử dụng đất mới nhất. Khám…

c 539 1681897783 4407

Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Krông Năng, Đắk Lắk | Cập Nhật Mới Nhất

Hãy cùng Meey Map khám phá huyện Krông Năng, một phần của tỉnh Đắk Lắk, qua bài viết này. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về địa…

Bản đồ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh trên Google Map

Bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất

Cập nhật bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024 chi tiết và kế hoạch sử dụng đất mới nhất. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn…

Bản đồ vị trí thành phố Bạc Liêu

Bản Đồ Thành Phố Bạc Liêu: Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Bạc Liêu. Bài…