Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Thành phố Cà Mau nằm phía đông bắc tỉnh Cà Mau, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
 • Phía tây nam giáp huyện Cái Nước
 • Phía tây giáp huyện Trần Văn Thời
 • Phía nam giáp huyện Đầm Dơi
 • Phía bắc và tây bắc giáp huyện Thới Bình.

Thành phố có diện tích 249,23 km², dân số năm 2019 là 226.372 người, mật độ dân số đạt 908 người/km².
Thành phố cách thủ đô Hà Nội 2.017 km về phía nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh 305 km về phía nam và cách thành phố Cần Thơ 149 km về phía nam.
Quy hoạch chung Thành phố Cà Mau, bao gồm 10 phường: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tân Thành, Tân Xuyên và 7 xã: An Xuyên, Định Bình, Hòa Tân, Hòa Thành, Lý Văn Lâm, Tắc Vân, Tân Thành với 52 khóm và 63 ấp.
Ngày 6 tháng 8 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Cà Mau là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Cà Mau.
Trên địa bàn TP. Cà Mau có tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như:

 • Tuyến Quốc lộ 1 A
 • Tuyến Quốc lộ 63
 • Tuyến ĐT 961
 • Tuyến Quản lộ -Phụng Hiệp

Ngoài ra, những năm gần đây thành phố Cà Mau cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tuyến đường giao thông liên phường, liên xã, giao thông đô thị trên địa bàn thành phố.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Cà Mau
Bản đồ quy hoạch cà mau
Bản đồ quy hoạch Thành phố Cà Mau
Bản đồ quy hoạch Huyện Cái Nước
Bản đồ quy hoạch Huyện Đầm Dơi
Bản đồ quy hoạch Huyện Năm Căn
Bản đồ quy hoạch Huyện Ngọc Hiển
Bản đồ quy hoạch Huyện Phú Tân
Bản đồ quy hoạch Huyện Thới Bình
Bản đồ quy hoạch Huyện Trần Văn Thời
Bản đồ quy hoạch Huyện U Minh

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất thành phố Cà Mau

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 23/2/2023, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Cà Mau.
Theo nội dung quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của thành phố Cà Mau, được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 24.962,62 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 19.141,52 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.821,10 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 thành phố Cà Mau bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.904,60 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 102,23 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 40,96 ha

Theo đồ án quy hoạch sử dụng đất đến 2030, Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000. Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030,thành phố Cà Mau.
Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cũng có một phần diện tích được quy hoạch các phường 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tân Thành, Tân Xuyên đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:
Ngày 21/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Cà Mau.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của thành phố Cà Mau, bao gồm: Đất nông nghiệp: 20.159,47 ha; Đất phi nông nghiệp: 4.800,67 ha; Đất chưa sử dụng: 2,48 ha
Kế hoạch thu hồi đất năm 2022: Đất nông nghiệp: 761,43 ha; Đất phi nông nghiệp: 42,74 ha
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 811,39 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 22,00 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 5,68 ha
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Đất phi nông nghiệp: 12,44 ha
Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, thành phố Cà Mau.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Cà Mau
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Cà Mau

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022, TP. Cà Mau bao gồm:

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày 08/02/2023, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Cà Mau.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Cà Mau với tổng diện tích tự nhiên: 24.962,62 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 20.411,12 ha; Đất phi nông nghiệp: 4.545,17 ha; Đất chưa sử dụng: 6,33 ha. (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của thành phố Cà Mau, Trong đó: Đất nông nghiệp: 317,16 ha; Đất phi nông nghiệp: 20,85 ha; (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Cà Mau, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 333,95 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 22,00 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 4,73 ha. (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng với tổng diện tích đất phi nông nghiệp: 9,17 ha. (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo)
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Cà Mau được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Thông tin quy hoạch thành phố Cà Mau

Về quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch:
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 3093/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phân khu thương mại, dịch vụ trên các tuyến đường tại thành phố Cà Mau.
Theo quyết định, vị trí điều chỉnh cục bộ thuộc đất trụ sở, cơ quan toạ lạc tại các phường 5, phường 6, phường 7 và phường 9 thành phố Cà Mau. Cụ thể như sau:

 • Chi cục thuế thành phố Cà Mau
 • Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
 • UBND phường 5 và Công ty xăng dầu Cà Mau (cũ)
 • Cục Hải quan tỉnh Cà Mau
 • Phòng công chứng số 1
 • Báo Cà mau
 • Trường Mầm non Hương Tràm
 • …..

(Quyết định kèm theo)
Về quy hoạch phát triển công nghiệp:
Ngày 05 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ký Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Hòa Thành, thành phố Cà Mau.
Cụm Công nghiệp Hòa Thành tọa lạc tại xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau với quy mô là 29,15 ha và phạm vi, ranh giới gồm: Phía Đông giáp: Đường Cà Mau – Đầm Dơi; Phía Tây giáp: Sông Gành Hào; Phía Nam giáp: Đường Cà Mau – Đầm Dơi; Phía Bắc giáp: Nhà thờ Ao Kho.
Cụm Công nghiệp Hòa Thành, thành phố Cà Mau là Cụm Công nghiệp đa ngành, chủ yếu ưu tiên thu hút đầu tư các nhóm ngành hàng như: sản xuất vật liệu composite, sản phẩm nhựa, thu mua phế liệu; kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng; giết mổ gia súc gia cầm; sản xuất nông sản thực phẩm.

Quy hoạch tỉnh Cà Mau đến 2030

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau đến năm 2030

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nội dung Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017 và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; đánh giá về việc thực hiện Quy hoạch thời kỳ trước; xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…