Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tra cứu bản đồ quy hoạch sử dụng đất MIỄN PHÍ Tỉnh Vĩnh Phúc cập nhật đến 2030.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Vĩnh Phúc
Bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc
Bản đồ quy hoạch Thành phố Phúc Yên
Bản đồ quy hoạch Thành phố Vĩnh Yên
Bản đồ quy hoạch Huyện Bình Xuyên
Bản đồ quy hoạch Huyện Lập Thạch
Bản đồ quy hoạch Huyện Sông Lô
Bản đồ quy hoạch Huyện Tam Đảo
Bản đồ quy hoạch Huyện Tam Dương
Bản đồ quy hoạch Huyện Vĩnh Tường
Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Lạc

Giới thiệu về Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Khu vực lập bản đồ quy hoạch mở rộng thành phố Vĩnh Yên và khu trung tâm có tổng diện tích là 1.727,18ha. Hiện trạng khoảng 35.363 người, dân số dự báo khoảng 80.000 người, thuộc các xã, phường: Đống Đa, Ngô Quyên, Tích Sơn, Đông Tâm, Hội Hợp, Khai Quang, Thanh Trù – Vĩnh Yên; xã Đồng Cương – Yên Lạc; xã Quất Lưu – Bình Xuyên Phạm vi cụ thể như sau:

 • Phía Tây giáp đường Vĩnh Yên – Yên Lạc
 • Phía Bắc giáp đường sắt Hà Nội – Lào Cai;
 • Phía Nam giáp đường BOT Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên;
 • Phía Đông giáp đường quy hoạch;

Toàn phân khu A4 năm trong ( Quy hoạch mở rộng khu trung tâm thành phố Vĩnh Yên ) được cơ cấu thành 05 phân khu. Cụ thể như sau:

 • Phân khu vực 1: Phía Tây Nam trong phạm vi lập quy hoạch phân khu, thuộc phường Đồng Tâm và phường Hội Hợp; Diện tích 406,812ha, dân số khoảng 18.900 người.​
 • Phân khu vực 2: Phía Tây Bắc trong phạm vi lập quy hoạch phân khu, thuộc phường Tích Sơn, phường Ngô Quyền và phường Đống Đa; Diện tích 360,403ha, dân số khoảng 19.450 người.
 • Phân khu vực 3: Phía Đông Bắc trong phạm vi lập quy hoạch phân khu, thuộc phường Khai Quang – TP. Vĩnh Yên và xã Quất Lưu – Bình Xuyên; Diện tích 461,791ha, dân số khoảng 24.390 người.
 • Phân khu vực 4: Phía Nam trong phạm vi lập quy hoạch phân khu, thuộc xã Thanh Trù – Vĩnh Yên; Diện tích 325,591ha, dân số khoảng 17.260 người.
 • Phân khu vực 5: Nằm tại trung tâm trong phạm vi lập quy hoạch phân khu, thuộc các phường Khai Quang, Đống Đa, Tích Sơn, Đồng Tâm và xã Thanh Trù – Vĩnh Yên (khu vực hồ Đầm Vạc); Diện tích 242,583ha.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, thành phố Vĩnh Yên

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1917/QĐ-UBND Về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo quyết định, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Vĩnh Yên, được phân bổ với diện tích các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 1.560 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 3.472 ha
 • Đất chưa sử dụng: 7 ha

Vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của thành phố. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm như: Ngô Quyền, Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn, Đồng Tâm, Hội Hợp, Khai Quang đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Xem ban do quy hoach su dung dat tai Quan Huyen tinh Vinh Phuc
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Vĩnh Yên

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 14/4/2022 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Vĩnh Yên. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của thành phố, bao gồm các nhóm đất: Đất nông nghiệp 1.455,63 ha; Đất phi nông nghiệp 3.574,55 ha; Đất chưa sử dụng 9,01 ha.

Chi tiết nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vĩnh Yên được thể hiện theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vĩnh Yên và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vĩnh Yên tỷ lệ 1/10.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo quyết định này.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 24/4/2023, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của thành phố, bao gồm các nhóm đất: Đất nông nghiệp 1749.04 ha; Đất phi nông nghiệp 3279.70 ha; Đất chưa sử dụng 10.46 ha.

Chi tiết nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vĩnh Yên được thể hiện theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vĩnh Yên và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vĩnh Yên tỷ lệ 1/10.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo quyết định này.

Điều chỉnh quy hoạch phân khu thành phố Vĩnh Yên

Được biết, mới đây UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc (lần 3).

Phạm vi, quy mô điều chỉnh gồm: điều chỉnh cục bộ tại 11 vị trí, quy mô khoảng 580,0ha trên tổng diện tích 2.326,35ha của đồ án được duyệt.

Lý do điều chỉnh quy hoạch được xác định là: Đồ án Quy hoạch phân khu A5 được duyệt năm 2017, với quy mô, tiêu chuẩn đô thị loại I. Sau 05 năm triển khai thực hiện, đến nay điều kiện phát triển kinh tế xã hội, thực trạng sử dụng đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu vực quy hoạch đã có sự thay đổi, cần cập nhật bổ sung như đất phát triển đô thị khu vực hai bên đường vành đai 2, cập nhật các dự án phát triển đô thị đang triển khai, mở rộng KCN Khai Quang, cập nhật một số tuyến đường giao thông,… vì vậy việc lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch là cần thiết.

Cùng thời điểm, tỉnh Vĩnh Phúc cũng phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu A4 tỷ lệ 1/2000 Phát triển khu đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc.

Nội dung điều chỉnh như sau:

Điều chỉnh lô đất XCD-1 số thứ tự 2 có diện tích 34,496ha thành 02 lô đất:

 • Lô đất CC-1 số thứ tự 13 (Cung triển lãm) có diện tích 3,909ha; mật độ xây dựng 40%, tầng cao xây dựng 5 tầng, hệ số sử dụng đất 2,0 lần;
 • Lô đất XCD-1 số thứ tự 2 (sau điều chỉnh) có diện tích 30,587ha.

Điều chỉnh lô đất CXMN-1 số thứ tự 7 có diện tích 4,724ha thành 02 lô đất:

 • Lô đất P-1 số thứ tự lô 1 (Bãi đỗ xe) có diện tích 1,831ha; mật độ xây dựng 10%, tầng cao 1,0 tầng, hệ số sử dụng đất 0,1 lần.
 • Lô đất CXMN-1 số thứ tự 7 (sau điều chỉnh) có diện tích 2,893ha.

Chi tiết thể hiện tại bản vẽ quy hoạch đã được Sở Xây dựng thẩm định. Các nội dung khác giữ nguyên theo đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch được duyệt.

Trước đó, vào ngày 25/6/2021 tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên và xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1). Do Công ty Cổ phần TMS Bất động sản làm chủ đầu tư.

Lý do điều chỉnh:

 • Ngoài phạm vi dự án: Cập nhật một số hướng tuyến và nút giao đã có sự điều chỉnh trong đồ án QHPK A3 được duyệt; đồng thời tách phần diện tích đất dân cư hiện hữu dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai (ĐT.305), đất đường gom QL2-BOT đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên, đất Phòng cảnh sát điều tra tội phạm PC45 và đất Trại giam công an Tỉnh ra khỏi phạm vi ranh giới lập quy hoạch và thực hiện dự án.
 • Trong phạm vi dự án: Điều chỉnh không gian mặt nước hồ cảnh quan để mở rộng mặt thoáng phía đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Thị Minh Khai. Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan trong phạm vi dự án.
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Quy hoạch giao thông thành phố Vĩnh Yên

Thành phố là nơi tập trung các đầu mối giao thông: Quốc lộ số 2 (nối với các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang) và tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai; là cầu nối giữa vùng Trung du và miền núi phía Bắc (TDMNPB) với thủ đô Hà Nội; liền kề cảng hàng không quốc tế Nội Bài, qua đường Quốc lộ số 5 thông với cảng biển Hải Phòng và trục hành lang kinh tế đường 18 thông với cảng nước sâu Cái Lân (Quảng Ninh).

 • Đường vành đai 5 của chùm đô thị Hà Nội nối Vĩnh Yên với Sơn Tây – Xuân Mai – Hoà Lạc đi về phía Nam theo đường Hồ Chí Minh và đi Sông Công – Bắc Giang, Phả Lại, Hải Dương, Hưng Yên…
 • Thành phố có tuyến cao tốc qua sân bay Quốc tế Nội Bài ra cảng nước sâu Cái Lân. Sân bay Quốc tế Nội Bài cách Vĩnh Yên 25 km rất thuận lợi.
 • Thành phố có tuyến đường sắt Vĩnh Yên – Lào Cai; Vĩnh Yên – Hà Nội; Vĩnh Yên – Đông Anh – Thái Nguyên đi qua, tương lai sẽ kết nối với hệ thống đường xuyên Á.

Các tuyến Quốc lộ 2A, 2B, 2C, đường vành đai nối, Vĩnh Yên – Yên Lạc nối trung tâm thành phố với các huyện thị trong tỉnh tạo nên một hệ thống giao thông liên hoàn thông suốt.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

c 263 1678161835 1419

Bản đồ quy hoạch Thành phố Hải Dương, Hải Dương| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương mới nhất 2023 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản…

bhha 1630311211179888614069

Bản Đồ Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM: Khám Phá và Quy Hoạch Đô Thị Mới

Quận Bình Tân, TP.HCM không chỉ là một trong những quận đang phát triển mạnh mẽ mà còn đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch đô thị…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…