Thông tin quy hoạch

Bản đồ tỉnh Tuyên Quang| Kế hoạch sử dụng đất

Tuyên Quang là tỉnh nằm ở khu vực Đông Bắc Bộ với nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú. Cùng tìm hiểu Bản đồ Tuyên Quang và bản đồ quy hoạch tỉnh Tuyên Quang mới nhất với đầy đủ các thông tin về địa lý, ranh giới, diện tích, dân số cũng như định hướng quy hoạch của tỉnh trong bài viết dưới đây nhé!

Tra cứu quy hoạch Tỉnh Tuyên Quang

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Tuyên Quang
Bản đồ quy hoạch Tỉnh Tuyên Quang
Bản đồ quy hoạch Tp Tuyên Quang
Bản đồ quy hoạch Huyện Na Hang
Bản đồ quy hoạch Huyện Chiêm Hóa
Bản đồ quy hoạch Huyện Hàm Yên
Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Sơn Dương
Bản đồ quy hoạch Huyện Lâm Bình

Quy hoạch thành phố Tuyên Quang

Gần đây, Hội đồng nhân dân của tỉnh Tuyên Quang đã chấp thuận việc ra mắt Nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát triển tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn 2021-2030, và tầm nhìn đến năm 2050, để được trình lên Thủ tướng Chính phủ để được phê duyệt. Theo nghị quyết này, viễn cảnh phát triển của tỉnh Tuyên Quang đã được định rõ: đến năm 2030, Tuyên Quang hướng đến việc trở thành một tỉnh phát triển mức độ khá, đầy đủ, toàn diện và bền vững trong vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đặc biệt, kinh tế của tỉnh sẽ phát triển theo hướng xanh, năng động, nhanh chóng và bền vững.

Trong phạm vi của kế hoạch quy hoạch tỉnh, cụ thể là giai đoạn từ Năm 2024 đến 2030, việc xây dựng quy hoạch cho thành phố Tuyên Quang cũng đã được quyết định. Quy hoạch này bao gồm tổng diện tích khoảng 14.907 ha, trong đó có 11.921 ha thuộc diện tích đất hiện nay của thành phố và còn lại là diện tích đã được điều chỉnh và mở rộng sang một số xã lân cận của huyện Yên Sơn, tiếp giáp với lãnh thổ thành phố.

Tính chất lập quy hoạch

 • Là đô thị trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Tuyên Quang;
 • Là một trung tâm kinh tế củ a vùng Trung du miền núi phía Bắc với lĩnh vực dịch vụ du lịch, thương mại và lĩnh vực công nghiệp đóng vai trò chủ đạo;
 • Là một trung tâm văn hóa , khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo của tỉnh và vùng Trung du miền núi phía Bắc;
 • Là đầu mối giao thông quan trọng liên vùng;
 • Là thành phố ven sông , mang đậm bản sắc văn hoá , lịch sử, dân tộc vùng Trung du miền núi phía Bắc;
 • Có vị trí an ninh, quốc phòng quan trọng của vùng ATK.

Mục tiêu lập quy hoạch

 • Xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào Năm 2024 và định hướng chiến lược trở thành đô thị loại I vào những năm tiếp theo.
 • Xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành một trung tâm chính trị , hành chính, kinh tế, văn hoá, du lịch tâm linh, giáo dục và đào tạo; đầu mối trung chuyển giao thông, giao lưu lớn của tỉnh, của vùng Trung du miền núi phía Bắc;
 • Nâng cao chất lượng đô thị , tạo lập môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần ngày càng cao của nhân dân; đảm bảo phát triển hài hoà và bền vững giữa đô thị và điểm dân cư nông thôn;
 • Xây dựng đô thị Tuyên Quang với kiến trúc tiên tiến, hiện đại, có bản sắc văn hóa đặc trưng riêng của tỉnh Tuyên Quang ; bảo tồn các di sản kiến trúc và cảnh quan đặc thù hiện có của đô thị Tuyên Quang.

Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang

 • Hướng Tây Bắc: Sự phát triển sẽ tập trung vào khu vực phía Tây Bắc của thành phố. Đây được xem là một vùng có tiềm năng để xây dựng các khu đô thị mới và phát triển đô thị.
 • Hướng Đông Nam: Hướng này tập trung vào vùng Đông Nam, bao gồm cả dọc theo tuyến đường tránh Quốc lộ 2 và theo dòng chảy của sông Lô. Đây có thể là nơi tạo ra cơ hội phát triển đô thị trong tương lai.
 • Khu vực Bắc của thành phố đã gắn liền với quá trình lịch sử đô thị và hiện đang được bảo tồn và phát triển với bản sắc riêng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đại học.
 • Phía Nam thành phố đang phát triển một khu vực đô thị năng động theo hướng hiện đại và mới, với mối liên kết với các tuyến giao thông quốc tế như trục Đông-Tây, đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ và hệ thống đường sắt.
 • Khu vực Tây thành phố được xem là vùng đệm đô thị, tập trung vào sản xuất nông nghiệp và du lịch sinh thái, đồng hành và hỗ trợ cho sự phát triển của thành phố chính.
 • Vùng Đông thành phố nằm ở khu vực núi, vừa đảm bảo vai trò bảo vệ thành phố và kết hợp với du lịch văn hóa tâm linh cùng với các trải nghiệm sinh thái.
Bản đồ quy hoạch thành phố Tuyên Quang
Bản đồ quy hoạch thành phố Tuyên Quang

Khu vực số 1: Khu phát triển đô thị trung tâm:

 • Khu số 1-A: Phân khu trung tâm thành phố lịch sử hiện hữu: Tổng diện tích: 570,3 ha; dân số đến năm 2030 là 30.600 người.
 • Khu số 1-B: Phân khu đô thị mới Nông Tiến và đảo Tình Húc: Tổng diện tích: 514,4 ha, bao gồm khu dịch vụ Nông Tiến và dịch vụ đảo Tình Húc, dân số đến năm 2030 là 17.600 người.
 • Khu số 1-C: Phân khu đô thị phát triển An Tường: Tổng diện tích: 874,6 ha, dân số đến năm 2030 là 28.599 người.
 • Khu số 1-D: Phân khu đô thị trung tâm mở rộng phía Tây: Tổng diện tích: 620 ha, dân số đến năm 2030 là 24.731 người;
 • Khu số 1-E: Phân khu đô thị giáo dục và đào tạo mở rộng phía Bắc: Tổng diện tích: 589 ha, dân số đến năm 2030 là 15.600 người;

Khu vực số 2: Khu vực phát triển vùng đệm nông nghiệp và du lịch:

 • Khu số 2-A: Phân khu vùng đệm nông nghiệp sinh thái: Tổng diện tích: 1.616 ha, dân số đến năm 2030 là 8.400 người;
 • Khu số 2-B: Phân khu đô thị suối khoáng Mỹ Lâm: Tổng diện tích: 1.261,37 ha, dân số đến năm 2030 là 12.000 người;
 • Khu số 2-C: Phân khu đệm sinh thái phía Đông gắn liền với du lịch tâm linh Cổng Trời; Thiền viện Trúc Lâm: Tổng diện tích: 2.173,48 ha, dân số đến năm 2030 là 10.000 người.

Khu vực số 3: Phân khu vùng đệm: Tổng diện tích: 4.956 ha.

Khu vực số 4: Phân khu phát triển công nghiệp Long Bình An: Tổng diện tích phân khu: 1.730 ha, dân số đến năm 2030 là 19.302 người, trong đó: dân số lấp đầy khu công nghiệp: 14.790 người.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, TP. Tuyên Quang

Về quy hoạch sử dụng đất Tuyên Quang đến 2030:

 • Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thành phố Tuyên Quang.
 • Tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố Tuyên Quang đến 2030 là: 18.438,4 ha. Theo quyết định phê duyệt sử dụng đất đến 2030 gồm các nội dung sau: Đất nông nghiệp: 10.329,6 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.082,1 ha; Đất chưa sử dụng: 26,7 ha.
 • Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.895,7 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 41,4 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 56,2 ha.
 • Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 4,8 ha; Đất phi nông nghiệp: 30,1 ha.
 • Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000. Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, Thành phố Tuyên Quang.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Tuyên Quang
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Tuyên Quang

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  Tuyên Quang

 • Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tuyên Quang.
 • Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Tuyên Quang, bao gồm: Đất nông nghiệp: 12.561,49 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.816,41 ha; Đất chưa sử dụng: 60,45 ha.
 • Vị trí các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/25.000 thành phố Tuyên Quang; Bản vẽ vị trí ranh giới, diện tích công trình, dự án và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan kèm theo.

Quy hoạch giao thông thành phố Tuyên Quang

Quy hoạch giao thông thành phố Tuyên Quang với những tuyến giao thông huyết mạch được đầu tư nâng cấp, mở mới trên địa bàn, gồm:

Đường bộ

 • Cải tạo và nâng cấp các tuyến: Quốc lộ 2; Quốc lộ 37; Quốc lộ 2C; đường Tỉnh lộ ĐT.186;
 • Xây dựng mới:
  • Dự án đường Hồ Chí Minh kết hợp cầu Bình Ca vượt sông Lô;
  • Tuyến vành đai số 1 kết hợp cầu An Khang;
  • Tuyến vành đai số 2 kết nối trực tiếp khu công nghiệp Long Bình An với
   Quốc lộ 37;
  • Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn (Tuyến đường Quang Trung kéo dài đến trung tâm huyện Yên Sơn).

Đường sắt:

Xây mới tuyến đường sắt Thái Nguyên – Tuyên Quang – Yên Bái, ga đường sắt dự kiến bố trí tại khu vực khu công nghiệp Long Bình An.

Đường thủy:

 • Đầu tư xây dựng cảng Tuyên Quang, cảng An Hòa, cảng Z113.
 • Cải tạo, nâng cấp các bến thuyền đảm bảo phục vụ vận tải trong mùa mưa lũ: Bến Tân Hà, Tràng Đà, Tân Quang
 • Xây dựng 1 số bến thuyền du lịch nhằm khai thác cảnh quan 2 bên bờ sông Lô.

Vị Trí Địa Lý tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng đông bắc bộ Việt Nam, nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 165km, toàn bộ lãnh thổ của tỉnh nằm ở tọa độ địa lý 21o30’- 22o40’ vĩ độ Bắc và 103o50’-105040’ kinh độ Đông.

Vị trí địa lý Tuyên Quang
Vị trí địa lý Tuyên Quang

Dựa vào bản đồ Tuyên Quang có thể thấy, vị trí địa lý của tỉnh cụ thể như sau:

Phía Đông tỉnh Tuyên Quang

Phía đông của tỉnh Tuyên Quang giáp với tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn

Phía Tây tỉnh Tuyên Quang

Phía tây bắc của tỉnh Tuyên Quang giáp tỉnh Phú Thọ và Yên Bái

Phía Nam tỉnh Tuyên Quang

Phía nam của tỉnh Tuyên Quang giáp với tỉnh Vĩnh Phúc.

Phía Bắc tỉnh Tuyên Quang

Phía bắc của Tuyên Quang giáp với tỉnh Hà Giang và Cao Bằng

Vị trí hành chính tỉnh Tuyên Quang

Tính tới thời điểm hiện tại, trên bản đồ tỉnh Tuyên Quang được chia thành 7 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố và 6 huyện, chia thành 138 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 10 phường, 6 thị trấn và 122 xã. Cụ thể như sau:

 • 1 thành phố: TP Tuyên Quang
 • 6 huyện đó là: huyện Chiêm Hoá, huyện Hàm Yên, huyện Lâm Bình, huyện Na Hang, huyện Sơn Dương, huyện Yên Sơn.
Ðơn vị hành chính cấp huyện Diện tích (km2) Dân số (người) Số đơn vị hành chính
Thành phố Tuyên Quang 119,2 191.188 10 phường, 5 xã
Huyện Chiêm Hóa 1280,38 124.337 1 thị trấn, 25 xã
Hàm Yên 907 109.739 1 thị trấn, 17 xã
Lâm Bình 781,52 29.459 8 xã
Na Hang 865,5 41.868 1 thị trấn, 11 xã
Sơn Dương 790,62 182.03 1 thị trấn, 30 xã
Yên Sơn 1.210,00 145.39 28 xã
Vị trí hành chính Tuyên Quang
Vị trí hành chính Tuyên Quang

>>> Xem thêm: Bản đồ Vĩnh Long | Tra cứu thông tin quy hoạch tỉnh Vĩnh Long

Mật độ dân số của tỉnh Tuyên Quang

Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Tuyên Quang là 5.867,9 km², dân số trên bản đồ Tuyên Quang khoảng 784.811 người (thống kê Năm 2019). Trong đó, dân cư ở Thành thị có 141.949 người (chiếm khoảng 18,1%); dân cư ở Nông thôn có 642.862 người (chiếm khoảng 81,9%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh Tuyên Quang là 132 người/km².

Bản đồ khổ lớn Tuyên Quang

Dưới đây là bản đồ Tuyên Quang khổ lớn với tất cả các thông tin về vị trí địa lý, các đơn vị hành chính, diện tích, dân số, địa hình… mới nhất được cập nhật 2022:

Bản đồ Tuyên Quang khổ lớn
Bản đồ Tuyên Quang khổ lớn

Dựa vào bản đồ Tuyên Quang khổ lớn có thể thấy, Đường thuỷ và đường bộ là 2 tuyến giao thông chủ yếu của tỉnh Tuyên Quang. Tuy hạ tầng không đa dạng nhưng tỉnh lại được quan tâm và nâng cấp, mở rộng liên tục đảm bảo việc giao thương thuận tiện và thông suốt. Cụ thể:

 • Giao thông đường bộ: Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài 340,6km với 4 tuyến trọng điểm bao gồm: Quốc lộ 2, Quốc lộ 2C, quốc lộ 37 và quốc lộ 279 giúp kết nối khu vực với các tỉnh thành lân cận khác trong khu vực phía Bắc.
 • Đường thuỷ: bao gồm các tuyến sông Lô dài 156km và sông Gâm dài 109 + 70km với 44 bến đò Lô, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển đường thủy với những tàu đường sông có tải trọng khá lớn. Hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng đã có 3 bến thủy, 2 bến khách ngang sông và chuẩn bị sẽ xây dựng cảng đường sông.

Tuy không có thế mạnh về giao thông và kinh tế, nhưng tỉnh Tuyên Quang được thiên nhiên ưu ái cho rất nhiều thắng cảnh tự nhiên đẹp. Cùng với đó là hàng loạt những di tích lịch sử nổi bật thu hút du khách như Di tích lịch sử Tân Trào, khu di tích Kim Quan, động Song Long, thác Mơ, thành cổ Nhà Mạc, hồ Na Hang, suối nước khoáng Mỹ Lâm…

Bản đồ chi tiết các thành phố/huyện của tỉnh Tuyên Quang

Bản đồ chi tiết của từng huyện, thành phố của Tuyên Quang sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cụ thể về địa giới hành chính, diện tích tự nhiên, dân số, giao thông… của từng huyện trên địa bàn tỉnh. 

Bản đồ Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Thành phố Tuyên Quang nằm ở phía nam bản đồ tỉnh Tuyên Quang, chỉ cách Hà Nội khoảng 165 km theo quốc lộ 2 và 130 km theo đường Sơn Nam, có vị trí địa lý cụ thể như sau:

 • Phía nam thành phố giáp huyện Sơn Dương
 • Các phía còn lại của thành phố giáp huyện Yên Sơn.

Theo thống kê năm 2019, thành phố Tuyên Quang có diện tích tự nhiên là 184,38 km², dân số là 232.230 người, mật độ dân số trên bản đồ thành phố đạt 1.260 người/km².

Thành phố Tuyên Quang được phân chia thành 15 đơn vị hành chính, trong đó gồm 10 phường: An Tường, Đội Cấn, Hưng Thành, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Phan Thiết, Tân Hà, Tân Quang, Ỷ La và 5 xã: An Khang, Kim Phú, Lưỡng Vượng, Thái Long, Tràng Đà.

Bản đồ thành phố Tuyên Quang
Bản đồ thành phố Tuyên Quang

Bản đồ Huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Huyện Chiêm Hóa nằm phía bắc bản đồ Tuyên Quang, có vị trí địa lý:

 • Phía bắc huyện nằm giáp huyện Na Hang và huyện Lâm Bình
 • Phía nam huyện nằm giáp huyện Yên Sơn
 • Phía tây huyện nằm giáp huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
 • Phía tây nam huyện nằm giáp huyện Hàm Yên
 • Phía đông huyện nằm giáp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Huyện Chiêm Hóa có diện tích là 1.146,24 km², dân số năm 2020 thống kê là 134.091 người, mật độ dân số là 117 người/km². 

Huyện được chia thành 24 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Vĩnh Lộc và 23 xã. Các xã gồm Bình Nhân, Bình Phú, Hà Lang, Hòa An, Hòa Phú, Hùng Mỹ, Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú, Ngọc Hội, Nhân Lý, Phú Bình, Phúc Thịnh, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thịnh, Tri Phú, Trung Hà, Trung Hòa, Vinh Quang, Xuân Quang, Yên Lập, Yên Nguyên.

Bản đồ huyện Chiêm Hóa
Bản đồ huyện Chiêm Hóa

Bản đồ Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Trên bản đồ Tuyên Quang, Huyện Hàm Yên nằm ở phía tây tỉnh với diện tích 907 km², dân số năm 2019 thống kê là 120.000 người.

Huyện Hàm Yên được phân chia thành 18 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Tân Yên và 17 xã. Các xã gồm Bạch Xa, Bằng Cốc, Bình Xa, Đức Ninh, Hùng Đức, Minh Dân, Minh Hương, Minh Khương, Nhân Mục, Phù Lưu, Thái Hòa, Thái Sơn, Tân Thành, Thành Long, Yên Lâm, Yên Phú, Yên Thuận.

Bản đồ huyện Hàm Yên
Bản đồ huyện Hàm Yên

Bản đồ Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Trên bản đồ Tuyên Quang, huyện Lâm Bình là một huyện miền núi nằm ở phía bắc với diện tích 78.152,17 ha, dân số năm 2013 là 31.468 người, mật độ là 56 người/km2.

Huyện Lâm Bình được phân chia thành 10 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Lăng Can và 9 xã: Bình An, Hồng Quang, Khuôn Hà, Minh Quang, Phúc Sơn, Phúc Yên, Thổ Bình, Thượng Lâm, Xuân Lập.

Bản đồ huyện Lâm Bình
Bản đồ huyện Lâm Bình

Bản đồ Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Huyện Na Hang tọa lạc ở phía tỉnh Tuyên Quang, chỉ cách thành phố Tuyên Quang khoảng 110km, có diện tích tự nhiên là 865,50 km², dân số năm 2011 là 41.868 người

Huyện Na Hang được phân chia thành 12 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Na Hang và 11 xã: Côn Lôn, Đà Vị, Hồng Thái, Khâu Tinh, Năng Khả, Sinh Long, Sơn Phú, Thanh Tương, Thượng Giáp, Thượng Nông, Yên Hoa.

Bản đồ huyện Na Hang
Bản đồ huyện Na Hang

Bản đồ Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Huyện Sơn Dương nằm ở phía nam bản đồ tỉnh Tuyên Quang với diện tích 790,62 km², dân số là 182.030 người.

Huyện Sơn Dương được phân chia thành 31 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Sơn Dương và 30 xã. Cụ thể các xã là xã Bình Yên, Cấp Tiến, Chi Thiết, Đại Phú, Đông Lợi, Đồng Quý, Đông Thọ, Hào Phú, Hồng Lạc, Hợp Hòa, Hợp Thành, Kháng Nhật, Lương Thiện, Minh Thanh, Ninh Lai, Phú Lương, Phúc Ứng, Quyết Thắng, Sơn Nam, Tam Đa, Tân Thanh, Tân Trào, Thiện Kế, Thương Ấm, Trung Yên, Trường Sinh, Tú Thịnh, Văn Phú, Vân Sơn, Vĩnh Lợi.

Bản đồ huyện Sơn Dương
Bản đồ huyện Sơn Dương

Bản đồ Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Huyện Yên Sơn nằm ở trung tâm bản đồ tỉnh Tuyên Quang, có diện tích lớn thứ hai tỉnh Tuyên Quang với 1.067,70 km², dân số năm 2018 thống kê  là 145.390 người. Vị trí huyện cụ thể như sau:

 • Phía bắc huyện Yên Sơn giáp huyện Chiêm Hóa
 • Phía nam huyện giáp thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương
 • Phía tây bắc của huyện giáp huyện Hàm Yên
 • Phía tây nam của huyện giáp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
 • Phía tây của huyện giáp huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Phía đông huyện Yên Sơn giáp huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Huyện Yên Sơn được phân chia thành 28 đơn vị hành chính, trong đó bao gồm 01 thị trấn Yên Sơn và 27 xã. Các xã thuộc huyện bao gồm xã Chân Sơn, Chiêu Yên, Công Đa, Đạo Viện, Đội Bình, Hoàng Khai, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Kim Quan, Lang Quán, Lực Hành, Mỹ Bằng, Nhữ Hán, Nhữ Khê, Phú Thịnh, Phúc Ninh, Quý Quân, Tân Long, Tân Tiến, Thái Bình, Tiến Bộ, Trung Minh, Trung Môn, Trung Sơn, Trung Trực, Tứ Quận, Xuân Vân.

Bản đồ huyện Yên Sơn
Bản đồ huyện Yên Sơn

>>> Xem thêm: Bản đồ Buôn Ma Thuột | Tra cứu quy hoạch Buôn Ma Thuột mới nhất

Bản đồ quy hoạch mới nhất tỉnh Tuyên Quang

Bản đồ quy hoạch Tuyên Quang là thông tin quan trọng được nhiều người quan tâm. Mời bạn theo dõi hình ảnh bản đồ quy hoạch tỉnh Tuyên Quang mới nhất dưới đây:

Bản đồ quy hoạch mới nhất của Tuyên Quang
Bản đồ quy hoạch mới nhất của Tuyên Quang

Dựa vào bản đồ quy hoạch của tỉnh Tuyên Quang có thể thấy tỉnh đang tập trung phát triển hạ tầng, nỗ lực thay đổi diện mạo tỉnh từng ngày. Sự đầu tư kịp thời vào hạ tầng giao thông được đánh giá cú hích để Tuyên Quang được phát triển về kinh tế xã hội. 

Hiện tỉnh đang tập trung đẩy mạnh hàng loạt những dự án lớn bao gồm: Cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai, những đường trung tâm TP Tuyên Quang, 4 cây cầu lớn trên địa bàn tỉnh (bao gồm như cầu Xuân Vân, cầu Minh Xuân, cầu qua sông Đà và cầu qua sông Lô)…

Với sự đầu tư vào hạ tầng hứa hẹn sẽ là động lực để tỉnh phát triển nhanh chóng trong tương lai. Ngoài ra chính quyền địa phương cũng đưa ra rất nhiều những chính sách nhằm phát triển thế mạnh du lịch để thu hút du khách nhiều hơn nữa.

Trên đây là thông tin bản đồ Tuyên Quang và những thông tin quy hoạch mới nhất tại tỉnh Tuyên Quang. Quý khách vui lòng truy cập ngay website kiểm tra thông tin quy hoạch để cập nhật tin tức về bản đồ các tỉnh, thông tin quy hoạch của các tỉnh thành Việt Nam.

 • Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản
 • Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Website: https://meeymap.com/
 • Số điện thoại: 0869092929
 • Email: [email protected]

Xem bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Toàn Quốc

Bản đồ quy hoạch tỉnh An Giang Bản đồ quy hoạch tỉnh Kiên Giang
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bản đồ quy hoạch tỉnh Kon Tum
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang Bản đồ quy hoạch tỉnh Lai Châu
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Kạn Bản đồ quy hoạch tỉnh Lâm Đồng
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bạc Liêu Bản đồ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Ninh Bản đồ quy hoạch tỉnh Lào Cai
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bến Tre Bản đồ quy hoạch tỉnh Long An
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bình Định Bản đồ quy hoạch tỉnh Nam Định
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bình Dương Bản đồ quy hoạch tỉnh Nghệ An
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bình Phước Bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Bình
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bình Thuận Bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ quy hoạch thành phố Cần Thơ Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Thọ
Bản đồ quy hoạch tỉnh Cao Bằng Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên
Bản đồ quy hoạch tỉnh Cà Mau Bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Nam
Bản đồ quy hoạch thành phố Đà Nẵng Bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi
Bản đồ quy hoạch tỉnh Đắk Lắk Bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Ninh
Bản đồ quy hoạch tỉnh Đắk Nông Bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Trị
Bản đồ quy hoạch tỉnh Điện Biên Bản đồ quy hoạch tỉnh Sóc Trăng
Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai Bản đồ quy hoạch tỉnh Sơn La
Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Tháp Bản đồ quy hoạch tỉnh Tây Ninh
Bản đồ quy hoạch tỉnh Gia Lai Bản đồ quy hoạch tỉnh Thái Bình
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Giang Bản đồ quy hoạch tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Nam Bản đồ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa
Bản đồ quy hoạch Thành phố Hà Nội Bản đồ quy hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh Bản đồ quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hải Dương Bản đồ quy hoạch tỉnh Tiền Giang
Bản đồ quy hoạch thành phố Hải Phòng Bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang Bản đồ quy hoạch tỉnh Tuyên Quang
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hòa Bình Bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Long
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hưng Yên Bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc
Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa Bản đồ quy hoạch tỉnh Yên Bái
Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

c 535 1681876644 8966

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Ea Súp, Đắk Lắk|Quy hoạch Sử dụng Đất

Hãy cùng khám phá về huyện Ea Súp, một phần của tỉnh Đắk Lắk tươi đẹp. Bài viết sẽ giới thiệu bạn về huyện này và sẽ cung…

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đông La, Hoài Đức

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội

Bạn đang tim kiếm bản đồ quy hoạch xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Meey Map hi vọng sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu…

Quy hoạch tp Hạ Long, Quang Ninh

Bản đồ quy hoạch Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh mới nhất 2024

Bản đồ quy hoạch mới nhất năm 2024 của Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cung cấp thông tin về quy hoạch giao thông, quy hoạch đất, và…

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Kiến Hưng phần thuộc quy hoạch Phân khu S4.

Bản đồ quy hoạch phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn muốn tìm hiểu về bản đồ quy hoạch phường Kiến Hưng quận Hà Đông, Hà Nội, Meey Map là công cụ lý tưởng để tra cứu…

Cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Đình Vũ đồng bộ, hiện đại.

Khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải – Hải Phòng

Khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải tại Hải Phòng được thiết kế đặc biệt, kết nối mật thiết với hệ thống cảng biển phía Bắc Việt…

Quận 4 Hồ Chí Minh

Bản đồ Quận 4, TP HCM| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất

Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, nổi tiếng không chỉ với những địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn với sự phát triển đô thị đồng…